Novosti

ŠTA O SKANDALOZNOM SPREČAVANJU REVIZIJE OD STRANE DIREKTORA NTF-A IMA REĆI MINISTAR ZAPAMĆEN PO ISTO TAKO SKANDALOZNOM ATAKU NA URED ZA REVIZIJU?

Zakazana je 30. sjednica Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju Parlamenta FBiH, na kojoj bi konačno trebali dobiti odgovor hoće li biti revizije Naftnih terminala Federacije ili ne.

Predsjednik Aljoša Čampara i Zamjenik predsjednika Ivica Pavković, zakazali su 30. sjednicu Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju Parlamenta FBiH u aktuelnom sazivu.

Sjednica će se održati 28. aprila, a na dnevnom redu su, pored usvajanja zapisnika sa prethodne 29. sjednice i „tekućih pitanja“, 3 tačke vezane za rad Ureda za reviziju institucija u FBiH.

Predviđeno je razmatranje Dokumenta  okvirnog budžeta Ureda za reviziju za period 2023 .-2025. godina.

Na dnevnom redu će se pojaviti i 11. aprila objavljeni izvještaj o provedenoj reviziji učinka, na temu „Efikasnost drugostepenih organa u postupanju po žalbama”, što je drugi ovogodišmji izvještaj Ureda (Prvi je bio posvećen praćenju realizacije preporuka iz Izvještaja revizije učinka „Aktivnosti nadležnih institucija u Federaciji BiH na smanjenju zagađenosti zraka”, objavljenog 2019. godine).

S najvećim nestrpljenjem  očekuje se tačka naslovljena kao “Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u vezi finasijske revizije “Naftnih  terminala Federacije” d.o.o. Ploče za 2021. godinu,

Podsjećamo, skandaloznim ponašanjem direktora ovog preduzeća revizori su spriječeni da provedu reviziju NTF-a, a Komisija se na prethodne dvije sjednice obratila Vladi sa zahtjevom da omogući provedbu ove revizije.

S interesovanjem očekujemo šta o ovome ima reći ministar koji je u prethodnoj godini i sam imao skandalozne ispade u kontekstu revizije, pokazujući nepoštovanje i prema Uredu i prema Komisiji – učestvijući u ataku na nezavisnost Ureda za reviziju i ignorišući pozive na saslušanja pred Komisijom.

(T.H., Revizije info)