Novosti

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA RS NIJE DOBILO POZITIVNU OCJENU NI ZA JEDNU KOMPONENTU FINANSIJSKE REVIZIJE

Kad ste jedan od jastrebova politike koja permanento krši Ustav i zakone svoje države, provocira nestabilnost i sukobe, služi se govorom mržnje i negira ratne zločine i presude međunarodnih sudova, "sitno" kršenje zakona o javnim nabavkama i državnim službenicima i međunarodnih računovodstvenih standarda je zanemarivo. Interesantno je tek s aspekta činjenice da se Glavna služba za reviziju, koju opozicija uporno naziva režimskom, usudila baš MUP-u RS, ne dati pozitivne ocjene. I to nakon što mu ih je 6 godina uzastopno davala. 

U prvom „paketu“ od 14 izvještaja o provedenoj finansijskoj reviziji za 2023. godinu, koji je Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske objavila 05. aprila, jedan je izvještan, izazvao iznenađenje. Radi se o izvještaju o reviziji Ministarstva unutrašnjih poslova.

Naime, dok su Generalni sekretarijat Vlade RS i 4 ministarstva – Ministarstvo energetike i rudarstva, Ministarstvo privrede i preduzetništva, Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede, te Ministarstvo uprave i lokalne samouprave – u ovoj reviziji dobili bolje ocjene nego u prethodnoj, a još tri – Ministarstvo pravde, Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo trgovine i turizma – iste kao i prethodne godine, Ministrstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske dobilo je lošije ocjene. I to za obje komponente finansijske revizije.

Nakon što je 6 godina uzastopno dobijao samo pozitivne ocjene, MUP RS je u finansijskoj reviziji za 2023., i za finansijske izvještaje i za usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima dobio – mišljenje s rezervom. I 6 preporuka za otklanjanje uočenih nepravilnosti, grešaka i nezakonitosti, što je triput više nego pri prethodnoj reviziji.

Svoje ocjene revizori su precizno obrazložili.

“Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske je u 2023. godini radi povećanog obima posla angažovalo izvršioce u periodu dužem od šest mjeseci, što nije u skladu sa članom 50. stav (3) tačka b) Zakona o državnim službenicima.
Za nabavke usluga održavanja i servisiranja službenih motornih vozila provedeno je osam konkurentskih zahtjeva za dostavljanje ponuda i jedan direktni sporazum u ukupnoj vrijednosti od 182.000 KM, a za pranje službenih motornih vozila četiri direktna sporazuma ukupne vrijednosti od 12.100 KM, čime je izvršeno dijeljene postupka javne nabavke, što nije u skladu sa članom 14. i 15. stav (7) i 87. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.”, navedeno je u obrazloženju ocjene za usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima.

“Rashodi obračunskog karaktera više su iskazani u ukupnom iznosu od 5.759.824 KM, a manje su iskazani rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih po osnovu rada u iznosu od 1.086.550 KM, rashodi po osnovu zakupa u iznosu od 56.043 KM, po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga u iznosu od 2.287.993 KM, za režijski materijal u iznosu od 588.424 KM, za tekuće održavanje u iznosu od 1.164.841 KM, po osnovu putovanja i smještaja u iznosu od 399.402 KM, ostali neklasifikovani rashodi u iznosu od 176.019 KM i po osnovu zateznih kamata u iznosu od 552 KM. Navedeni rashodi nisu iskazani u skladu sa članom 90. i 100. Pravilnika o budžetskim klasifikacijama, sadržini računa i primjeni kontnog plana za budžetske korisnike jer isti predstavljaju tekuće rashode koji zahtijevaju odliv novčanih sredstava i ne predstavljaju rashode obračunskog karaktera.
Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata su iskazani manje za iznos od 467.470 KM, jer izvršena ulaganja u izgradnju i opremanje Internata zgrade policijske akademije u iznosu od 90.983 KM i izgradnju objekta za potrebe Policijske uprave Istočno Sarajevo u iznosu od 376.487 KM, nisu iskazani na izdacima za nefinansijsku imovinu, što nije u skladu sa članom 104. i 105. Pravilnika o budžetskim klasifikacijama, sadržini računa i primjeni kontnog plana za budžetske korisnike.”, navedeno je u obrazloženju za ocjenu za finansijske izvještaje.

Glavna služba za reviziju je u objavljenom izvještaju jasno podcrtala i odgovornost za stanje koje je rezultiralo nepovoljnim ocjenama:

“Pored odgovornosti za pripremu i fer prezentaciju finansijskih izvještaja, ministar je odgovoran da osigura da su aktivnosti, finansijske transakcije i informacije iskazane u finansijskim izvještajima u skladu sa propisima kojima su regulisane.”

No, kad ste jedan od jastrebova politike koja permanento krši Ustav i zakone svoje države, provocira nestabilnost i sukobe, služi se govorom mržnje i negira ratne zločine i presude međunarodnih sudova, “sitno” kršenje zakona o javnim nabavkama i državnim službenicima i međunarodnih računovodstvenih standarda je zanemarivo.

Interesantno je tek s aspekta činjenice da se Glavna služba za reviziju, koju opozicija uporno naziva režimskom, usudila baš MUP-u RS, ne dati pozitivne ocjene. I to nakon što mu ih je 6 godina uzastopno davala.

(N.N., Revizije info)