Komentari i analize

MINISTARSTVO RADA I BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE REPUBLIKE SRPSKE – NEPOPRAVLJIVO! 11 GODINA BEZ POZITIVNE OCJENE. I NAJLOŠIJE OD SVIH.

Ministri rada i boračko-invalidske zaštite RS - lijevo stari Duško Milunović, desno novi, Danijel Egić
Već godinama ovo ministarstvo je najlošije ocijenjeno od 16 ministarstava Vlade Republike Srpske... Revizori su detektovali da je Ministarstvo nastavilo da krši Zakon o javnim nabavkama i – što je poseban kuriozitet, s obzirom na nadležnost ministarstva – Zakon o radu.

19.04.2023. Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske, objavila je izvještaj o provedenoj finansijskoj reviziji za 2022. godinu Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite RS.

Radi se o ministarstvu koji već godinama nosi “titulu” najlošijeg ministarstva u Vladi RS, po ocjenama revizora.

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite, naime, posljednji je put pozitivnu ocjenu revizora dobilo još 2011. godine, i to samo za Usklađenost sa zakonima.

U finansijskoj reviziji za 2022. ponovo je dobila mišljenje s rezervom i za finansijske izvještaje i za usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima. I 10 preporuka za otklanjanje uočenih nepravilnosti, grešaka i nezakonitosti. Koliko i prethodne godine.

Loša realizacija preporuka jedan je od razloga zašto se ocjene ne popravljaju. Od prethodne godine datih 10 preporuka, u potpunosti su provedene svega 4. Pritom, to nije najgori rezultat ovog ministarstva, u ovom kontekstu. U finansijskoj reviziji za 2018. revizori su Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite dali 11 preporuka, od kojih je ono, za godinu dana, u potpunosti realizovalo tek jednu. Što otvara pitanje kako je ovo ministarstvo uopšte zadržalo i ovu ocjenu, odnosno zašto Glavna služba na takve izraze ignorisanja i nepoštovanja, i revizije i zakona, ne reaguje izricanjem negativne ocjene.

Revizori su detektovali da je Ministarstvo nastavilo da krši Zakon o javnim nabavkama i – što je poseban kuriozitet, s obzirom na nadležnost ministarstva – Zakon o radu. Uz još nekoliko podzakonskih akata.

U neskladu sa Zakonom o radu je zaključivanje ugovora o djelu za poslove koji predstavljaju redovnu, osnovnu djelatnost Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite. Revizori su otkrili da je 8 osoba angažovano za poslove za koje su zaposleni u Ministarstvu već plaćeni. Što u ovdašnjim institucijama nije rijetka pojava i često joj je izvorište u političkoj korupciji i tretiranju institucija i radnih mjesta u njima kao izbornog plijena koalicionih partnera. Kuriozitet je da su na preporuku o otklanjanju ove nezakonitosti, iz Ministarstva reagovali – povećanjem broja na ovaj način angažovanih osoba.

I kršenje Zakona o javnim nabavkama ponavlja se iz godine u godinu. U posljednjem izvještaju je navedeno da je dio nabavki u vrijednosti od 361.205 KM, izvršen je bez provođenja procedura javnih nabavki, od čega se iznos od 318.022 KM odnosi na nabavku usluga Obilježavanja značajnih istorijskih događaja, a iznos od 43.183 KM na nabavku goriva nakon što su po prethodno zaključenom ugovoru isporučene ugovorene količine, bez provedenih novih procedura javne nabavke, što nije u skladu sa članom 6. Zakona o javnim nabavkama. Takođe, za dio nabavki različitih aplikacija za vođenje evidencija za potrebe resora boračko-invalidske zaštite izvršeno je dijeljenje nabavki, što nije u skladu sa članom 6. i 15. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

Revizori su ponovo detektovali i nepravilnosti u dijelenju budžetskih sredstava udruženjima i fondacijama.

“Sredstva granta udruženjima i fondacijama za sufinansiranje programa i projekata, kao i sredstva granta udruženjima od javnog interesa odobrena su korisnicima čije prijave ne sadrže neophodne priloge, odnosno dokaze propisane članom 6. stav (3) i članom 18. stav (2) Pravilnika o kriterijumima i postupku za dodjelu sredstava granta udruženjima od javnog interesa, ostalim udruženjima i fondacijama. Isto tako, dodjela sredstava granta po osnovu raspodjele sredstava od igara na sreću, koja su dodijeljena putem javnog poziva nije vršena u skladu sa članom 9. Pravilnika o posebnim kriterijumima i postupku za raspodjelu sredstva od igara od sreću, jer korisnici kojima su odobrena sredstva granta uz prijavu nisu dostavili dio dokaza propisanih navedenim članom.”, navodi se u izvještaju Glavne službe za reviziju.

Ovdje pomenimo prošlogodišnji skandal sa odbijanjem Ministarstva rada i boračko invalidske zaštite RS da, na zahtjev Transparency Internationala, objavi podatke o finansiranju udruženja od javnog interesa, odnosno kome je podijeljeno i na šta potrošeno više od 700.000 KM budžetskog novca, a potom i odbijanje Upravne inspekcije RS, kojoj se TI BiH obratio ovim povodom, da reaguje. Zbog čega se u čitav slučaj uključila i Institucija ombudsmena za ljudska prava naloživši inspekcijski nadzor u ovom ministarstvu. A podignut je i tužba, protiv Ministarstva, pred Okružnim sudom u Banjaluci.

Iz Transparency-ja su tada pojasnili da je ova informacija posebno značajna jer je revizijom utvrđeno da je Ministarstvo odobravalo grantove udruženjima koja su prethodnih godina nenamjenski trošila ova sredstva. Uglavnom se radi o brojnim boračkim udruženjima čiji su predstavnici po nalazima revizije budžetska sredstva trošili za isplate plata i materijalnih troškova, a ne za realizaciju programskih aktivnosti i konkretnih projekta za koje su grantovi odobreni. Takođe, ova informacija je važna i zbog činjenice da se brojni javni funkcioneri istovremeno nalaze na čelu udruženja koja dobijaju sredstva iz budžeta, potencijalno se nalazeći u sukobu interesa.

Podsjetimo i da je Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite RS trebalo, još od objavljivanja izvještaja o provedenoj finansijskoj reviziji za 2020., u maju 2021., biti predmet saslušanja pred Odborom za reviziju Narodne skupštine Republike Srpske. Ali do njega, usljed opstrukcija vladajuće većine, zbog kojih je Odbor na kraju, u 2022. godini, i potpuno prestao sa radom, nikad nije došlo.

Ostaje da vidimo da li će promjena na čelu Ministarstva i novi sastav Obora u novom sazivu Narodne skupštine rezultirati nekom pozitivnom promjenom ili će sve ostati isto kao i prethodnih 11 godina.

(N.N., Revizije info)