Novosti

REVIZORI REPUBLIKE SRPSKE NA KORAK DO REALIZACIJE POLOVINE SVOG GODIŠNJEG PLANA ZA 2024.

U dosad provedenim revizijama preovlađuju pozitivne ocjene.

Današnjom objavom izvještaja o provedenoj finansijskoj reviziji opština Ugljevik i Istočni Drvar, te Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske, Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske došla je do 49% realizacije svog plana finansijskih revizija za ovu godinu.

Završene su 44 od 90 planiranih finansijskih revizija za 2023. godinu. A kako Glavna služba svoj godišnji plan finansijskih revizija dijeli na dva dijela, do pune realizacije prvog dijela plana, ostalo je da se realizuje još 10 izvještaja do 31.07. A onda od 01.08. do kraja godine, dodatnih 36.

U dosad provedenim revizijama preovlađuju pozitivne ocjene. 52% od dosad revidiranih institucija imaju pozitivne ocjene za obje komponente finansijske revizije – i finansijske izvještaje i usklađenost sa zakonima. Još 25% ih ima pozitivnu ocjenu za jednu komponentu a mišljenje s rezervom za drugu komponentu finansijske revizije. A svega 23% nema pozitivno mišljenje ni za jednu komponentu finansijske revizije, nego za obje ima mišljenje s rezervom.

Negativnih mišljenja za sada nema.

(T.H., Revizije info)