Novosti

CCI: NALAZI IZ REVIZORSKIH IZVJEŠTAJA ZABRINJAVAJUĆI, NA OSNOVU NJIH FORMIRAN I PREDMET PRED TUŽILAŠTVOM ZDK A SKUPŠTINA I DALJE ĆUTI!

zdk.ba
Skupština ZDK još uvijek nije razmatrala tri revizorska izvještaja za institucije ZDK objavljena u 2021. godini, uključujući i onaj o ZZO ZDK, protiv čijeg je direktora Tužilaštvo pokrenulo postupak. Centri civilnih inicijativa tim povodom su objavili saopštenje za javnost, koje prenosimo u cjelosti.

Centri civilnih inicijativa (CCI) pozivaju Kolegijum Skupštine ZDK da konačno stave na dnevni red revizorske izvještaje za institucije ZDK objavljene u 2021. godini te omoguće svim zastupnicima da o istima otvore raspravu. Naročito, uzimajući u obzir da je Vlada ZDK razmatrala dva revizorska izvještaja, što je, za Skupštinu, bio preduslov za uvrštavanje revizorskih izvještaja na dnevni red.

Podsjećamo, umjesto hitne reakcije nadležnih, u prvom redu Skupštine Kantona, jer od tri revidirane institucije niti jedna nije dobila „čisto“ pozitivno mišljenje, taj proces je tekao drugačije, pokazujući u najmanju ruku neodgovornost Skupštine – odnosno, njenog rukovodstva – prema nalazima revizorskih izvještaja koji predstavljaju izuzetno važan kontrolni mehanizam za praćenje utroška javnih sredstava.

Početkom 2021. godine CCI je uputio Inicijativu prema Skupštini da u svoj godišnji Program rada uvrste razmatranje izvještaja o reviziji za institucije ZDK. Skupština je odgovorila da planira razmatrati revizorske izvještaje uz izvještaje o radu institucija koje su obuhvaćene revizijom. Ovakva odluka ne samo da nije bila svrsishodna, već je bila i neprovodiva. Naime, izvještaji o radu institucija, uz koje je Skupština navela da će razmatrati revizorske izvještaje,  razmatrani su prije nego što su objavljeni revizorski izvještaji za te institucije.

Uvažavajući ovu činjenicu, CCI su ponovili Inicijativu i ponovo pozvali Skupštinu da raspravlja o revizorskim izvještajima i osigura nadzor nad realizacijom revizorskih preporuka. Međutim, odgovor Skupštine je bio da izvještaji prije svega moraju biti razmatrani na Vladi, nakon čega isti mogu biti predmet razmatranja i na Skupštini Kantona.

Iako to nije i ne može biti valjan preduslov – jer skupština može da vodi dijalog i donosi odluke o bilo čemu iz svoje nadležnosti, bez ovakvog ograničenja na teme koje joj dostavi vlada – konstatujmo da bi bar sada, kada su ispunjeni uslovi koje je sama postavila, Skupština trebala staviti na dnevni red i razmotriti dva revizorska izvještaja koja su prošla proceduru pred Vladom (Budžet ZDK i Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK), te osigurati razmatranje i trećeg revizorskog izvještaja (Ministarstvo za privredu ZDK), i dalje postupanje po istom, odnosno parlamentarnu raspravu i praćenje realizacije revizorskih preporuka.

„Sve dok Skupština ne preuzme nadzor nad revizorskim nalazima i preporukama, institucije su ohrabrene da i dalje ignorišu revizorske preporuke odnosno ponavljaju greške kontinuirano, a građani snose štetu, jer se njihov novac nastavlja trošiti neefikasno i u suprotnosti sa pravnim propisima. U nekim slučajevima ignorisanje revizorskih preporuka dovodi do ozbiljnih nepravilnosti u radu, koja su, u ZDK recimo, rezultirala otvaranjem postupka pred Tužilaštvom, konkretno protiv direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK“, istakla je projektna menadžerica CCI-a Jasmila Pašić.

(CCI, 29.04.2022.)