Alati za pretraživanje Baze

Centri civilnih inicijativa su, uz podršku Švedske, iz(g)radili bazu podataka o finansijskim revizijama, revizijama učinka i reviziji finansiranja političkih partija u BiH. Baza i alati za njenu pretragu, sastavni su dio web sajta Revizije Info, u potpunosti posvećenog reviziji javnog sektora u BiH, kao jednom od neizostavnih segmenata svakog razvijenog demokratskog društva i pravne države.