OznakaUred za reviziju institucija u FBiH

FEDERALNI URED ZA REVIZIJU PRIMA VOLONTERE

“Ovakav vid angažmana smatramo društveno odgovornim postupanjem, jer predstavlja priliku mladim, obrazovanim kadrovima da svoje prvo radno iskustvo steknu u...