Komentari i analize

Vukota Govedarica: POGLEDAJTE KAKO STE SE VI OSILILI, ČOVJEČE. JEL VI VIDITE GDJE VODITE NAŠE DRUŠTVO SA OVAKVIM PRISTUPOM?”

“Jel’ to politika koja treba da vodi ovaj narod? Jel’ to država koja je pravna, koja je pravična, koja je socijalno odgovorna i uređena, kao jedno savremeno demokratsko društvo? Nije! To je partokratija, partokratija koja je napravila društveno politički primitivizam, u kome mi živimo godinama.”, naglasio je u svojoj diskusiji na drugom nastavku druge redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, 29.03.2023., poslanik SDS-a Vukota Govedarica. Njegovu diskusiju, na dugo čekanu tačku dnevnog reda koja se odnosi na reviziju, prenosimo u cjelosti.

Na samom početku da odgovorim na pitanje koje je ovdje postavio gospodin Mihaljica. A on je, između ostalog, govoreći o ovom revizorskom izvještaju i generalno ulozi Glavne službe za reviziju javnog sektora u našem društvu, postavio pitanje: Da li ovdje ima uopšte smisla ubuduće razmatrati ovakve izvještaje?

I možda najbolji odgovor, gospodine Mihaljica, na vaše pitanje, svojevremeno dao je nobelovac Andrić kada je ne toliko maloj istorijskoj ličnosti, svom uvaženom prijatelju Marku Ristiću, napravio posvetu,kada mu je poklonio svoje djelo za koje je dobio Nobelovu nagradu – Na Drini Ćuprija. On je tamo napisao sledeće: Dragi Marko, sve su krive Drine krive. Dragi Marko nikada niko neće ispraviti krivu Drinu. Ali dragi Marko nemoj nikada prestajati da ispravljaš krivu Drinu. I tragom svega ovoga, uvažavajući na kraju krajeva i ono što je svojevremeno govorio Vladeta Jerotić – a govorio je da u većini slučajeva imamo samo svijest koja ne može da dosegne do nivoa države – mi smo tu danas gdje jesmo.

I nisu samo srpski prijatelji govorili o karakteru i mentalitetu našeg naroda, poput Archibalda Reissa, već su i neki iz onog vremena srpski neprijatelji poput Hermanna Neubachera govorili o našem društvu, kakvi smo i kakve sve anomalije kao društvo imamo, kakve sve slabosti pokazujemo. A jedna od osnovnih nažalost je korupcija.

I ovaj ambijent koji ste vi napravili, u kontinuitetu svoje vladavine, napravilo je od nas jedno političko društveno primitivno društvo i u tom političkom primitivizmu, uvijek nam je bliže interes partije nego interes države. A tamo gdje je interes partije, tamo vladaju interesi pojedinaca i interesi pojedinaca koji su sebe izdigli iznad države. A tamo gdje pojedinac je sebe zajedno sa svojom grupom, koja se zove politička organizacija, izdigao iznad države, nema tu ni pravne države niti ima pravde. I to je jedna nažalost surova naša istina u kojoj se mi nalazimo ne samo danas i prije godinu i dvije dana, već jedan duži niz godina.

 “Ne želim uopšte da ulazim u meritum ocjenjivanja (Glavne službe za reviziju – op.ur.). A znate li zašto? Zato što ne želim na taj način da upadnem u klopku i da narušim nezavisnost ove institucije koja je godinama narušavana. Ja u tu klopku da upadam neću… Ali je činjenica…da sa druge strane imamo jedan latentni politički pritisak.

Dakle, Glavna služba za reviziju, po meni, radi jedan veliki posao. I ne može niko osporiti ono što radi Glavna služba za reviziju. I ne može niko demantovati na kraju krajeva da taj posao koji radi Glavna služba za reviziju, budžet i građane košta gotovo 5 miliona KM za godinu dana.

Dakle jedan ogroman posao, jedan posao u kome je, evo vidimo u ovom izvještaju (Godišnji revizorski izvještaj za 2022. godinu – op.ur.), 73  finansijske revizije koje su ocijenjivane kako su ocijenjivane. I ne želim uopšte da ulazim u meritum ocjenjivanja. A znate li zašto? Zato što ne želim na taj način da upadnem u klopku i da narušim nezavisnost ove institucije koja je godinama narušavana. Ja u tu klopku da upadam neću.

I dobro ste primjetili, kako je svojevremeno Glavni revizor Šnjegota, blagopočivši danas, ne smijenjen, on istjeran iz Glavne službe za reviziju, samo što je konstatovao neke stvari, koje se (nisu svidjele) grupi pojedinaca koji su okupljeni oko jedne pa i više političkih partija (i koja je) donijela odluku da on više ne može da bude Glavni revizor, zato što je utvrdio neki veliki tamo deficit.

Ali je činjenica, sa druge strane, onaj ko ne želi da upada u tu klopku, sa namjerom da ne povrijedi nezavisnost ove institucije, činjenica je da sa druge strane imamo jedan latentni politički pritisak koji se u pojedinim slučajevima odražava, a u pojedinim se i ne odražava.

Kako onda gospodo, evo, kako da ovo prenebregnemo: Gospodin Stojanović (Tomica Stojanović, predsjednik Odbora za reviziju NSRS u prethodnom mandatu – op.ur.) je govorio kakav odnos u prethodnom mandatu je bio ustanovljen po pitanju negativnog revizorskog izvještaja za usklađenost i sa rezervom finansijskog izvještaja za Šume Srpske, a kada je u pitanju Odbor za reviziju Narodne skupštine, koji nije mogao da se sastane da razmatra ovaj izvještaj. Katastrofa! Kako drugačije nekim imenom tako nešto da nazovem.

A sad, da vam opet pročitam. Dakle:

“Nematerijalna imovina u pripremi i odloženi prihodi precijenjeni za 339 hiljada i troškovi ulaganja za razvoj 18 hiljada. Potraživanja od kupca precijenjena za najmanje 5(!) miliona, zbog nenaplativosti nisu trebala biti priznata.”

 “I ovaj ambijent koji ste vi napravili, u kontinuitetu svoje vladavine, napravilo je od nas jedno politički primitivno društvo i u tom političkom primitivizmu, uvijek nam je bliže interes partije nego interes države. A tamo gdje je interes partije, tamo vladaju interesi pojedinaca i interesi pojedinaca koji su sebe izdigli iznad države.”

Pazite, nisu trebala biti priznata sredstva od 5(!) miliona maraka! Čujete li vi socijalisti ovo i vi iz SNSD-a koji se zajedno sa njima grlite. Je l čujete vi ovo?

Dalje:

“Finansijski rezultat precijenjen za 161 hiljadu, manje iskazana korekcija potraživanja rashodi itd prihodi i samim tim finansijski rezultat precijenjen za 538 hiljada. Ulaganja u tuđu imovinu 226 hiljada. Finansijski rezultat precijenjen za još 256, finansijski rezultat precijenjen za 338 hiljada zbog potcijenjenih troškova i obaveza poslovnu naknada za razvoj nerazvijenih dijelova opština. Rashodi za amortizaciju, bilans tokova u gotovini, prilivi od 12 miliona.

Pazite dalje – negativno mišljenje… ovo je sve s rezervom što govorim. Ovo je sve do sada “s rezervom”. A da vidite šta je kada je u pitanju negativnost po osnovu usklađenosti:

“Zakon o javnim nabavkama nije poštovan. Za najveći broj nabavki nisu bila minimalno 3 ponuđača, niti je objavljeno na internet stranici.”

Pogledajte ove bahatosti.

“Imenovanje uprave nije provedeno u javnom konkursu”. I to ne samo u Šume RS nego i Željeznice RS i Putevi itd, itd sad da ne nabrajam, nemam vremena.

Pogledajte koliko ste se vi osilili, čovječe. Je l vidite vi, gdje vodite naše društvo sa ovakvim pristupom?

Ali, kada je interes partije jači od interesa države, ovi ljudi su svi amnestirani. I onda nam pričate: “Znate imali smo u Derventi neki pozitivan izvještaj”.

“Na kraju je evidentno da je izvještaj o radu i poslovanju Šuma Republike Srpske u potpunosti friziran. Friziran… I taj, taj Slavenko Gojković (Slaven Gojković, direktor JPŠ “Šume RS” a.d. Sokolac, od 16.04.2019. – op.ur.) onda ide na billboard i kada ode na billboard onda tamo stoji “Za Bolju Srpsku”. To je za Bolju Srpsku?”.

Dalje,… Dakle, kaže:

“Ono što je posebno značajno da naplata od kupaca nije vršena u skladu sa odredbama zaključenih ugovora, niti je prodaja vršena u skladu sa odredbama odluke o načinu i uslovima prodaje šumskih drvnih sortimenata. Na dan 31.12.2020. nenaplaćena dospjela potraživanja iznose 17,6(!) miliona KM, od kojih je 10 miliona nenaplativo.

I sve što je revizor napisao i konstatovao u tom izvještaju… Na kraju je evidentno da je izvještaj o radu i poslovanju Šuma Republike Srpske u potpunosti friziran. Friziran.

Da ne govorimo sada da postoje odgovarajuće odluke koje tačno definišu kako se vrši način plaćanja.

Dakle, sve u svemu… E, da, i taj, taj Slavenko Gojković (Slaven Gojković, direktor JPŠ “Šume RS” a.d. Sokolac, od 16.04.2019. – op.ur.) onda ide na billboard i kada ode na billboard onda tamo stoji “Za Bolju Srpsku”. To je za Bolju Srpsku? Slavenko na billboardu, fino je napravi ovo što je napravio, zajedno sa svojom družinom, od komercijale, ovog Laketića (Radenko Laketić, izvršni direktor za komercijalne poslove JPŠ “Šume RS” – op.ur.), koji je poseban predmet naše obrade,… “E, mi smo za Bolju Srpsku, braćo i sestre”. Jel’ to politika koja treba da vodi ovaj narod? Jel’ to država koja je pravna, koja je pravična, koja je socijalno odgovorna i uređena, kao jedno savremeno demokratsko društvo? Nije! To je partokratija, partokratija koja je napravila društveno politički primitivizam, u kome mi živimo godinama. A za koji ste vi danas najodgovorniji.

I posebno bih ukazao na dvije stvari. Ako želite da se išta uradi ozbiljnije, morate da uvažite Odbor za reviziju i gospođu Orašanin. Ima ovdje dosta prostora iza tematske sjednice, ima ovdje prostora i da se nadgleda kako i na koji način preporuke se sprovode, jer vidimo da se ovdje preporuke ne sprovode. I ono što je jako značajno i jako bitno po meni – imamo dvije revizije, iz 2020. i 2021. godine, revizije koje se odnose na politike nataliteta. Jako su kvalitetne. Tu ću se jedino složiti sa gospodinom Mazalicom. Jako su dobre jako su kvalitetne i treba obratiti pažnju na njih.

(Revizije info)