Regija i svijet

KLINIČKI CENTAR SAMOINICIJATIVNO POZVAO DRŽAVNU REVIZORSKU INSTITUCIJU DA PROVJERI NJEGOVO POSLOVANJE. ALI, NE U BIH, NEGO U CRNOJ GORI.

Dok u Bosni i Hercegovini institucije izbjegavaju ili bukvalno odbijaju da prime revizore (posljednji slučaj desio se, nedavno, u Banjaluci) u Crnoj Gori JZU Klinički centar obratio se tamošnjoj Državnoj revizorskoj instituciji sa molbom da izvrše reviziju njihovog poslovanja. Pošto revizija, zapravo, i služi zato da bi se unaprijedilo poslovanje, otklanjajući nepravilnosti na koje vam ukažu revizori, odnosno ispunjavajući njihove preporuke, sam po sebi se nameće zaključak da većina partijski instaliranih kadrova nema nikakvu želju da se bave poboljšanjem rada institucije kojoj su došli na čelo, nego tu funkciju - za koju najčešće ni nemaju neophodno znanje - tretiraju kao sinekuru (ili u gorem slučaju, kao sredstvo za koruptivno lično bogaćenje), nadajući se samo da će mandat proći bez skandala i otkrivanja njihove nesposobnosti. Pa, nije ni čudo što od revizije zaziru, umjesto da joj se raduju. A da ima različitih ljudi na čelu institucija (žita u kukolju ili kukolja u žitu) govori podatak da pri naknadnim pregledima realizacije preporuka revizori otkrivaju da su neke institucije realizovale sve date im preporuke a neke nijednu ili tek zanemariv broj. No, problem je što niti su prvi nagrađeni za svoju posvećenost opštem dobru niti su drugi kažnjeni zbog neznanja, nesposobnosti, kriminala ili nezainteresovanosti za bilo šta osim ličnog interesa. Vlast, naime, mišljenje revizora upšte ne interesuje. Osim ako ih ne isprovocira svojom kritikom i negativnim ocjenama. (Revizije info)

U cilju što transparetnijeg i efikasnijeg rada Javne zdravstvene ustanove Klinički centar Crne Gore (KCCG) se obratio Državnoj revizorskoj instituciji (DRI) da izvrši reviziju poslovanja. Aktuelni menadžment će isto uraditi i kada njemu istekne mandat. S obzirom da do sada nije bilo interne revizije u KCCG-u koja bi dostavljala izvještaje o stanju poslovanja cijenilo se opravdanim obratiti se DRI-u, saopšteno je iz KCCG-a.

“Fokus će biti na javnim nabavkama sa posebnim osvrtom na nabavke male vrijednosti i na analizu sudskih troškova. S obzirom na to da DRI, kroz kontrolu trošenja budžetskih sredstava, utvrđuje, između ostalog, i uspješnost ostvarenja ciljeva poslovanja državnih institucija, samim tim i KCCG, smatramo da će izvještaj najvišeg organa revizije javnog sektora u Crnoj Gori doprinijeti efikasnijoj realizaciji postavljenih ciljeva”, kaže se u saopštenju.

Dodaju da shodno Zakonu o DRI, revizija se vrši radi obezbjeđivanja bitnih informacija o upravljanju budžetom, imovinom i ekonomskim poslovima, zakonitog postupanja od strane subjekta revizije, unaprjeđivanja njegove sposobnosti za uspješno ostvarivanje zadataka i prevencije pogrešnog postupanja.

“Nakon što KCCG dobije izvještaj, javnost ćemo upoznati sa njegovim sadržajem”, zaključuje se u saopštenju.

(CdM, 04.04.2024. / Revizije info)