Regija i svijet

75 DO 96% EVROPSKIH MORA IMA PROBLEM ONEČIŠĆENJA (???) – ERS ZAPOČINJE REVIZIJU EU MJERA ZA BORBU PROTIV OVOG PROBLEMA

Evropski revizorski sud na svojoj je zvaničnoj web stranici najavio provođenje revizije mjera EU za borbu protiv onečišćenja mora uzrokovanog plovilima, koja su odgovorna za izlijevanje nafte, ispuštanje hemikalija, nepravilno odlaganje otpada, gubitak spremnika i odbačene ribolovne alate. Povod za ovu reviziju su šokantne procjene da 75 do 96% evropskih mora ima problem onečišćenja.

Okvirna direktiva EU o morskoj strategiji donesena je 2008. s ciljem postizanja dobrog stanja morskog okoliša do 2020. Njeni su ciljevi povezani s ključnim pokazateljima za procjenu kvalitete morske vode, kao što su koncentracije onečišćujućih materija, te, količine i vrste morskog otpada. EU se nedavno obavezao na smanjenje plastičnog otpada u moru za 50% i smanjenje ispuštanja mikroplastike u okoliš za 30% do 2030.

Revizijom koju provodi Sud procijenit će se jesu li mjere EU-a u tom posebnom području dobro osmišljene i provedene. Revizori EU fokusiraju svoju analizu na onečišćenje mora uzrokovano plovilima, tj. teretnim i ribarskim plovilima, te, kruzerima i turističkim brodovima.

Do onečišćenja mora uzrokovanog plovilima dolazi iz različitih razloga, uključujući izlijevanje nafte. Ujedinjeni narodi procijenili su da više od milijun tona nafte u moru završi kao rezultat uobičajenih aktivnosti plovila, a dodatnih 200 tona godišnje kao rezultat incidenata širom svijeta.

Osim izlijevanja nafte plovila mogu ispuštati otpadne vode/smeće, opasne materije, plastiku, teret ili otrovne materije prisutne u premazu koji se nanosi na trup plovila. Otpadne vode koje potiču s brodova uključuju crnu vodu (otpadne vode iz brodskih sanitarnih čvorova koje sadrže opasne bakterije i viruse) i sivu vodu (iz umivaonika, tuševa i perilica rublja).

Gubitak ribolovnog alata također ima velik efekat na okoliš. Evropska komisija 2018. je procijenila da ostavljeni, izgubljeni ili odbačeni ribolovni alat čini otprilike trećinu (više od 11 000 tona godišnje) morskog otpada pronađenog u evropskim morima te da se u moru izgubi 20% ribolovnog alata.

Revizijom koju provodi Sud uglavnom su obuhvaćene dvije morske podregije – šire Sjeverno more i Baltičko more, koje su obje vrlo frekventni pomorski putevi i problematična područja u pogledu količine onečišćenja i morskog otpada.

Nalazi i preporuke Suda očekuju se početkom 2025. Njima će se dopuniti nedavne publikacije Suda o morskom okolišu (konkretno, tematski izvještaji o akvakulturiplavoj energijinezakonitom ribolovu i zaštiti morskog okoliša), kao i o različitim izvorima onečišćenja (konkretno, nedavni pregledi o opasnom otpaduelektroničkom otpadu i plastičnom otpadu).

(ERS, 27.06.2024. / Revizije info)