Regija i svijet

ERS: POTREBNE PROMJENE U SISTEMU ZAPOŠLJAVANJA U INSTITUCIJE EU

Evropski ured za odabir osoblja (EPSO) trebao bi ponovno razmotriti način na koji odabire novo osoblje za javnu službu EU, stoji u izvještaju Evropskog revizorskog suda objavljenom krajem oktobra ove godine. U uslovima smanjenog broja osoblja i uznapredovale digitalizacije, institucije EU sve više nastoje zaposliti specijalizovano osoblje koje može brzo početi s radom. Međutim, proces odabira koji primjenjuje EPSO nije dobro prilagođen malim, ciljanim konkursima, koji bi mogli privući takvo specijalizovano osoblje. Revizori istovremeno upozoravaju na niz nedostataka u postupcima odabira osoblja s opštim profilima, koje provodi EPSO.

Institucije EU svake godine, među više od 50 000 kandidata, biraju i zapošljavaju oko 1 000 novih stalnih zaposlenika, za dugoročnu karijeru. I to na temelju otvorenih konkursa koje provodi Evropski ured za odabir osoblja (EPSO) i koji su vrlo selektivni. U periodu 2012. – 2018. za 7 000 mjesta na popisima uspješnih kandidata, koji se sastavljaju na temelju konkursa koje provodi EPSO, takmičilo se 411 000 kandidata. EPSO je skratio postupke koje provodi s prosječno 18 na 13 mjeseci, no to je i dalje iznad ciljne vrijednosti od 10 mjeseci koju si je zadao EPSO. Trošak po uspješnom kandidatu iznosi otprilike 24 000 eura.

EPSO je, inače, međuinstitucijski ured koji svim institucijama EU pruža usluge odabira osoblja. Istovremeno je administrativno pripojen Evropskoj komisiji. Ukupni budžet mu je 2019. godine iznosio 23,6 miliona eura. Otprilike polovina budžeta troši se na osoblje (oko 125 osoba).

EPSO bira buduće javne službenike EU s pomoću dvije glavne vrsta konkursa: velikih, za početne položaje za osoblje s opštim profilima, kao što su pravnici, ekonomisti i prevodioci, te, manjih, za posebne profile kao što su IT stručnjaci i naučnici. EPSO je osnovan 2003., u vrijeme u kojem su institucije svake godine morale zaposliti velik broj djelatnika zbog proširenja EU tokom perioda 2004. – 2007. Međutim, od 2012. naovamo institucije EU većinom traže nove djelatnike sa specijalizovanim profilima te se za većinu konkursa koje provodi EPSO sastavljaju popisi s malim brojem uspješnih kandidata (tj. manje od 30 uspješnih kandidata po popisu).

„Konkursima koje provodi EPSO omogućava se pristup karijeri u javnoj službi EU, no, oni više ne zadovoljavaju trenutne potrebe institucija EU za zapošljavanjem”, izjavila je Annemie Turtelboom, članica Evropskog revizorskog suda zadužena za ovaj izvještaj. „EPSO mora ponovno razmotriti svoj proces odabira i pokrenuti nov, brži, fleksibilniji i isplativiji sistem za odabir osoblja sa specijalizovanim profilima te povećati svoje kapacitete kako bi se prilagodio okolnostima u vezi sa zapošljavanjem, koje se brzo mijenjaju.”

Revizori su utvrdili da proces odabira koji primjenjuje EPSO nije prilagođen malim, ciljanim konkursima. Kad je riječ o takvim konkursima, revizori su istakli da su se procesi odabira zaposlenika koje primjenjuju same institucije pokazali uopšteno jeftinijima i bržima od konkursa koje provodi EPSO. Tome je doprinijela nefleksibilnost postupaka i nepouzdano planiranje u okviru procesa koji primjenjuje EPSO. Revizori su također utvrdili da komunikacijske aktivnosti EPSO-a nisu dosljedno usmjerene na privlačenje dobrih kandidata, te, da postoji rizik od toga da kandidati sa snažnim specijalizovanim profilima otpadnu u fazi psihometrijskih testiranja, prije nego što se uopšte testiraju njihova znanja potrebna za konkretno radno mjesto.

Istovremeno, revizori navode da je EPSO uspješan u onome za što je prvobitno i osmišljen: organizovanju velikih konkursa kojima se institucijama EU osigurava velik broj visokokvalitetnih potencijalnih zaposlenika s opštim profilima. Ti se redovni konkursi planiraju na efikasan način I, uz niske troškove, privlače velik broj visokokvalitetnih kandidata.

Međutim, revizori upozoravaju i na niz nedostataka koje EPSO treba otkloniti. Dvije trećine događanja povezanih s brendom „EU Careers” održava se u Bruxellesu, a EPSO uglavnom privlači državljane EU koji već borave u Bruxellesu ili Luxembourgu, od kojih su mnogi zaposleni ili su bili zaposleni u institucijama EU. Time se otežava postizanje geografske i socioekonomske raznolikosti unutar institucija EU.

Osim toga, EPSO nije bio uspješan u privlačenju dovoljnog broja kandidata koji su nedavno stekli univerzitetsku diplomu ili mladih stručnjaka koji bi se odlučili za karijeru u institucijama EU jer se smanjuje udio kandidata mlađih od 35 godina.

Nadalje, EPSO ne prati troškove konkursa koje organizuje, te, ne mjeri zadovoljstvo institucija osobljem koje zapošljavaju na temelju postupaka odabira koje primjenjuje EPSO.

Inače, Tematski izvještaj Suda br. 23/2020 „Evropski ured za odabir osoblja: vrijeme je da se proces odabira prilagodi potrebama za zapošljavanjem koje se mijenjaju” objavljuje se jedno desetljeće nakon što je Sud objavio svoj prvi izvještaj o EPSO-u i nadovezuje se na nedavne izvještaje o reformi Pravilnika o osoblju EU i smanjenju broja osoblja.

(Revizije info)