Podsjećanja

V 2022.: URED ZA REVIZIJU KAPITULIRAO PRED STRANAČKIM MARIONETAMA U NTF-U I VLADI

Nakon skandaloznog odbijanja direktora NTF-a da dozvoli reviziju “svoje” firme i ignorantskog odnosa Vlade prema tom problemu, Ured za reviziju donio je odluku o obustavljanju finansijske revizije Naftnih terminala Federacije d.o.o. Ploče za 2021. godinu. (U rubrici Podsjećanja portala Revizije info, tekst iz maja 2022.)

Da su stranke, i njihovi ljudi “na strateškim mjestima” (kako bi to rekao Johnny), jači od države i zakona, nije neko otkriće. A ni to da je moć u ovoj zemlji odavno isisana iz institucija sa demokratskim kapacitetom u stanačke centrale ili čak ruke pojedinaca.

Najnoviji slučaj, upravo objavljene odluke o privremenom odustajanju Ureda za reviziju od provođenja planirane finansijske revizije Naftnih terminala Federacije d.o.o. Ploče, zbog nemogućnosti da dođe do neophodne dokumentacije, to samo potvrđuje.

O skandaloznom odbijanju direktora “Naftnih terminala Federacije” d.o.o. Ploče, kadra HDZ-a BiH, da dozvoli reviziju “svoje” firme i to pozivajući u pomoć policiju i inspekciju susjedne države i prijeteći revizorima, a pritom ignorišući činjenicu da se radi o firmi u 100-postotnom vlasništvu Federacije BiH (tačnije 100-postotnom vlasništvu OTF-a koji je u 100-postotnom vlasništvu Vlade FBiH), koja u nju već duže vrijeme “upumpava” ogromne količine novca, već smo, u više navrata, pisali. O isto tako skandaloznom odnosu Vlade i njenih ministara, prema Uredu za reviziju, Parlamentarnoj komisiji odgovornoj za reviziju i Parlamentu, takođe.

Elem, na obraćanje Ureda za reviziju, reagovala je nadležna Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju, prvo zahtjevajući od Vlade i Ministarstva energije, rudarstva i industrije FBiH da se hitno uključe u rješavanje ovog problema, a onda Urgencijom Vladi i Operatoru Terminali Federacije, sa zahtjevom da Uredu dostave svu traženu dokumentaciju neophodnu za provođenje revizije. I to u roku od 7 dana.

Podsjećamo, nakon te sjednice smo napisali:

“Hvale je to vrijedan, principijelan, stav Komisije. Ali u partokratskom sistemu u kome je gotovo sva moć isisana iz parlamenata i premještena u stranačke centrale i u kome Vlada, obilježena korupcijskim skandalima, kontinuirano pokazuije nepoštovanje i prema Parlamentu i prema njegovim komisijama i prema nezavisnim kontrolorima svog rada, kao što je Ured za reviziju, a stranački lideri institucije tretiraju kao svoje privatno vlasništvo, za koje otvoreno, javno, govore da ga neće dijeliti niskim, očekivati pozitivan rasplet ovog mučnog skandala, je možda previše naivno i optimistično. Mada… “nada zadnja umire”.”

U međuvremenu je, dakle, i nada umrla. Ali Ured za reviziju smrt tretira kao kliničku. Pa odustajanje od ove revizije “optimistično” naziva privremenim.

“Budući da Ured za reviziju nije dobio traženu dokumentaciju, a rokovi po oba zaključka Komisije su istekli, generalni revizor Ureda za reviziju je 13. 5. 2022. godine donio Zaključak o privremenoj obustavi finansijske revizije NTF-a”, stoji u upravo objavljenom saopštenju Ureda za reviziju institucija u FBiH.

O prekidu revizije obaviješteni su Parlament FBiH, Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju, Vlada FBiH, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, OTF i NTF.

E, sad… hoćemo li opet o tome da bi u normalnoj državi, istog dana kad bi se pojavilo ovakvo saopštenje, pljuštale ostavke i smjene (pa i pokoje hapšenje) ili ćemo se rezignirano pomiriti sa činjenicom da je taj ponedeljak u kome će početi da funkcioniše pravna država i u koji će vladajuće stranke i njihovi u korupciju ogrezli lideri prestati da javni novac i imovinu tretiraju kao svoju privatnu, još uvijek, beskonačno daleko.

I, podsjetimo, na kraju, da je slično ponašenje Pretisa, Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju i FIA-e Federalni parlament, svojevremeno, nazvao rušenjem pravnog sistema i poretka, nepoštivanjem procedura i zakonskih propisa, te privatizacijom institucija i preduzeća koji su u vlasništvu Federacije BiH. No, ni tada nisu reagovali ni Vlada ni Tužilaštvo. A neće ni sada.

Jer, nije Zoster jedini koji pjeva “Ko je jamio, jamio”.

(N.N., Revizije info, 17.05.2022.)