Podsjećanja

V 2021.: URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA U FBIH 2016.-2019. – OSUJEĆENI NAPREDAK

Pozitivan efekat izuzetnog povećanja produktivnosti Ureda za reviziju gotovo u potpunosti je poništen ponašanjem institucija bez čije adekvatne reakcije na revizorske izvještaje, odnosno njihove nalaze i preporuke, sav rad revizora biva obesmišljen. (U rubrici Podsjećanja, portala Revizije info, tekst iz maja 2021.)

19.05., Centri civilnih inicijativa će, u Sarajevu, održati press konferenciju na kojoj će predstaviti Analizu procesa javne revizije u Federaciji BiH za period 2016. – 2019. godina.

Radi se o periodu koji se poklapa sa mandatom aktuelnog generalnog revizora Ureda za reviziju institucija FBiH, Dževada Nekića, u okviru kojeg je, zabilježen značajan napredak i broj finansijskih revizija, na godišnjem nivou, udvostručen, u odnosu na prethodno stanje. Naime, Planom i programom rada Ureda za reviziju institucija u FBiH za 2021. godinu predviđene su 102 finansijske revizije i prateća izvještaja, što je 13% više od prošlogodišnjeg plana, a čak 100% više od plana prije 5 godina.

Pozitivan efekat povećanja produktivnosti Ureda za reviziju, međutim, gotovo u potpunosti je poništen ponašanjem institucija bez čije adekvatne reakcije na revizorske izvještaje, odnosno njihove nalaze i preporuke, sav rad revizora biva obesmišljen.

Parlament je, podsjetimo, više od dvije i po godine ignorisao svoju obavezu kontrole finansijskog poslovanja i zakonitosti rada institucija u Federaciji, dozvolivši da se pred “zatvorenim vratima” njegove komisije odgovorne za reviziju nagomila preko 250 izvještaja, koji se odnose na stanje u 3 godine – 2017., 2018. i 2019.

Parlamentarna komisija za reviziju Parlamenta FBiH, naime, nije radila u periodu od 13. februara 2018. do 10. septembra 2020.

Vlade i Tužilaštva, u posmatranom periodu, takođe nisu uradili ništa da zaštite dignitet Ureda za reviziju i primjereno sankcionišu prekršioce zakona, čak ni u slučajevima otvorenog odbijanja nekih institucija da dozvole revizorima vršenje njihove zakonom propisane obaveze. Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju, kada se konačno formirala, na jednoj od prvih svojih sjednica ovakvo ponašanje žestoko je osudila i nazvala rušenjem pravnog sistema i poretka, nepoštovanjem procedura i zakonskih propisa i privatizacijom institucija.

Vlada, opterećena koruptivnim aferama u vezi sa nabavkom medicinske opreme u pandemiji, i sama je pokušala izbjeći zakonsku obavezu dostavljanja podataka Uredu za reviziju. Podataka koje je Ured tražio upravo zato da bi ispitao efikasnost odgovora institucija na pandemiju i kvalitet usluga koje te institucije pružaju građanima.

Ured u nezavisnom i profesionalnom obavljanju svog posla ima međunarodnu pomoć i podršku. U kampanju kojoj je cilj povećanje efikasnosti revizije, kao jednog od sredstava za borbu protiv korupcije, uključio se i nevladin sektor. Ali… uloga institucija koje treba da pruže podršku Uredu i nadgledaju i omoguće provođenje njegovih preporuka, koristeći se pritom i sankcijama protiv onih koji to odbijaju, je nenadoknadiva.

(TH, Revizije info, 18.05.2021.)