Komentari i analize

MOSTARSKI AERODROM – SEDMI KOJI JE OD FEDERALNOG UREDA ZA REVIZIJU DOBIO NEGATIVNU OCJENU. I TO PO DRUGI PUT!

Konstatujmo da bi, nezavisno od reakcije Tužilaštva, kome je Ured dostavio podatke, o aktuelnom izvještaju o finansijskoj reviziji Aerodroma Mostar, trebala da se, na posebnoj press konferenciji, javnosti obrati Vlada, odnosno, prije svega nadležno  Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, na čiji je prijedlog prošle sedmice ovom javnom preduzeću odobreno još 2 miliona KM iz Federalnog budžeta.

Ured za reviziju institucija u FBiH danas, 05.08.2022., objavio je još 9 izvještaja o provedenoj finansijskoj reviziji za 2021. godinu. Čime je realizaciju planiranog doveo do 54 od 103 ukupno planirane finansijske revizije federalnih institucija i preduzeća za ovu godinu. Odnosno prešao 50% planiranog, u ovom kontekstu.

Među 9 izvještaja iz posljednjeg “paketa” je i Izvještaj o finansijskoj reviziji Javnog poduzeća „Međunarodna zračna luka – Aerodrom Mostar“ d.o.o. Mostar, koje je sedmi subjekat revizije, do sada, koji je za jednu ili obje komponente finansijske revizije za 2021. dobio negativnu ocjenu revizora.

Negativna ocjena revizora za Mostarski aerodrom (za finansijske izvještaje, a mišljenje s rezervom za usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima) dodatno je problematična s obzirom na činjenicu da se radi o javnom preduzeću u koje se upumpavaju značajna budžetska sredstva.

A pritom je stanje, praktično, nepromijenjeno već godinama. Naime, i za finansijsku reviziju za 2017. Aerodrom Mostar je dobio negativno mišljenje za finansijske izvještaje i to sa skretanjem pažnje (a za usklađenost sa zakonima i drugim propisima mišljenje s rezervom).

I taj kontinuitet je, naravno, zabrinjavajući. Ali i ukazuje da problem i odgovornost nisu samo na preduzeću i njegovoj upravi, nego i u resornom ministarstvu. A svakako i u načinu na koji se biraju i imenuju čelni ljudi javnih ustanova i preduzeća.

Među kvalifikacijama navedenim u obrazloženju datih ocjena ovom javnom preduzeću posebno se ističe ona koja kaže da “prilikom sastavljanja finansijskih izvještaja Uprava Društva nije izvršila procjenu, niti objavila značajnu neizvjesnost u vezi stalnosti poslovanja Društva”.

Aerodrom Mostar, naime, ostvaruje gubitak u poslovanju, što za posljedicu ima iskazane akumulirane gubitke prethodnih godina od 1.656.383 KM, i što sa iskazanim gubitkom izvještajne godine iznosi 2.559.113 KM.

O gubicima Aerodroma Mostar redovno su pisali domaći mediji

U državi u kojoj se krčme desetine i stotine miliona KM, to i ne izgleda tako strašno. No…

Prihodi od subvencija i donacija veći su od prihoda koje Aerodrom ostvaruje obavljanjem redovnih poslovnih aktivnosti i iznose 2.250.119 KM, što je 90% ukupno ostvarenih prihoda. Navedeno omogućava ovom javnom preduzeću pokriće tekućih troškova poslovanja, od čega samo za plate i ostala lična primanja 1.763.858 KM.

“Ove okolnosti stvaraju sumnju u sposobnost Društva da nastavi s vremenski neograničenim poslovanjem, što nije objavljeno u finansijskim izvještajima”, porazni je zaključak revizora.

Osim toga, revizijom je utvrđeno da nije izvršena procjena obaveza za pokrenute sudske sporove.

Takođe, iako je to bila obaveza, za sve nabavke nisu se primjenjivale odredbe Zakona o javnim nabavkama, kao ni odredbe njegovih provedbenih i internih akata, kako bi se osigurala transparentnost i omogućio veći stepen stvarne konkurencije i efikasnije trošenje javnih sredstava. Također, nisu sačinjene izmjene i dopune Plana javnih nabavki i pored značajnog odstupanja realizovanih od planiranih nabavki.

Dio uočenih problema u vezi je sa činjenicom da u Preduzeću nije formiran Odbor za reviziju koji razmatra studije rizika i osigurava da interne kontrole budu adekvatne i funkcionišu kako je predviđeno, što predstavlja kršenje i Statuta i Zakona o javnim poduzećima u FBiH. Pored toga, nije formirano ni odjeljenje za internu reviziju, što je kršenje Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH, i što je obveza Preduzeće kao subjekta od javnog interesa.

Denis Lasić, Ministar prometa i komunikacija Vlade FBiH

Konstatujmo da bi, nezavisno od reakcije Tužilaštva, kome je Ured dostavio podatke, o aktuelnom izvještaju o finansijskoj reviziji Aerodroma Mostar, kao i o ranije objavljenim izvještajima za “Binas” d.d. Bugojno, KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo, te 4 javna preduzeća zadužena za upravljanje šumama – u ZDK, KS, HNK i TK – svi sa negativnim mišljenjima revizora, za jednu ili obje komponente revizije – trebala da se, na posebnoj press konferenciji, javnosti obrati Vlada. Odnosno, u slučaju Aerodroma Mostar prije svega nadležno  Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, na čiji je prijedlog prošle sedmice ovom javnom preduzeću odobreno još 2 miliona KM iz Federalnog budžeta.

(N.N., Revizije info)