Priče u fokusu

GLAVNA SLUŽBA SKORO NA POLA REALIZACIJE OVOGODIŠNJEG PLANA A ODBOR JOŠ NIJE POČEO RAZMATRATI NI ONO ŠTO JE URADILA U PROŠLOJ  

Dok Glavna služba radi svoj posao, Odbor za reviziju NS RS, svojim neradom, nastavlja da obesmišljava rad revizora. Odbor, naime, još uvijek nije počeo razmatrati ni izvještaje koje je Glavna služba realizovala u prethodnoj godini. A blokadom rada Odbora, njegovi članovi koji pripadaju skupštinskoj većini, ne dozvoljavaju da se sporni izvještaji pojave u Narodnoj skupštini. Zbog čega ih je predsjednik Odbora nazvao zaštitnicima kriminala i korupcije.

Glavna služba za reviziju javnog sektora RS objavila je 19. i 20. maja još 6 izvještaja finansijske revizije za 2021. godinu – za Fond zdravstvenog osiguranja, Zavod za obrazovanje odraslih, MUP RS, Republičku uprava za igre na sreću, Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite i Republički pedagoški zavod.

Ovim je Glavna služba za reviziju dostigla realizaciju od 43,6% svog ovogodišnjeg plana finansijskih revizija, kojim je predviđena realizacija ukupno 78 revizija i objava isto toliko pratećih izvještaja o njima.

Fond zdravstvenog osiguranja, Zavod za obrazovanje odraslih i MUP RS su po mišljenjima Glavne službe zavrijedili pozitivno mišljenje i za finansijske izvještaje i za usklađenost. S tim što je Fond zdravstvenog osiguranja dobio pozitivnom mišljenje sa skretanjem pažnje za usklađenost poslovanja. Republička uprava za igre na sreću je za finansijske izvještaje dobila pozitivno mišljenje, dok je za usklađenost sa zakonima i drugim propisima ocijenjena mišljenjem s rezervom. Oba mišljenja s rezervom  su data Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite i Republičkom pedagoškom zavodu.

Od dosad revidiranih institucija u RS, obje pozitivne ocjene dobilo je njih 19, jedno pozitivno i jedno mišljenje s rezervom ima 10 institucija, a pet institucija su za obje komponente finansijske revizije dobile mišljenje s rezervom. Do sada Glavna služba za reviziju javnog sektora RS nije izrekla nijedno negativno mišljenje.

34 do sada revidirana subjekta dobili su 145 revizorskih preporuka, za otklanjanje uočenih nedostataka, grešaka i nezakonitosti. Najviše: JZU Zavod za transfuzijsku medicinu RS (14), Republički hidrometeorološki zavod RS (13), JU Visoka medicinska škola Prijedor (10), Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite (10), koje su dobile mišljenje s rezervom i za finansijske izvještaje i za usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima.

S druge strane, dok Glavna služba radi svoj posao, Odbor za reviziju Narodne skupštine Republike Srpske, svojim neradom, nastavlja da obesmišljava rad revizora. Oni još uvijek nisu počeli razmatrati ni izvještaje koje je Glavna služba realizovala u prethodnoj godini. A blokadom rada Odbora, njegovi članovi koji pripadaju skupštinskoj većini, ne dozvoljavaju da se sporni izvještaji pojave u Narodnoj skupštini. Zbog čega ih je predsjednik Odbora nazvao zaštitnicima kriminala i korupcije.

(I.Č. & Đ.Č, Revizije info)