Priče u fokusu

Infografika: NEEFIKASNOST ODBORA ZA REVIZIJU NSRS

Centri civilnih inicijativa na društvenim su mrežama postavili infografiku kojom ukazuju na nezadovoljavajući rad Odbora za reviziju Narodne skupštine Republike Srpske, na koji je, u više navrata upozoravao i portal Revizije info.

Na ovaj problem su, sredinom prošlog mjeseca, iz CCI-a upozorili i saopštenjem za javnost, koje prenosimo u nastavku:

Nakon otkazivanja još jedne sjednice Odbora za reviziju Narodne skupštine Republike Srpske, 9. februara 2022. godine, usljed nedostatka kvoruma za rad, Centri civilnih inicijativa (CCI) su uputili dopis i  pozvali predsjednika Odbora za reviziju Narodne skupštine Republike Srpske da što prije ponovo zakaže sjednicu, a članove Odbora da se odazovu i razmatraju planirane revizorske izvještaje, kako bi ostvarili svoju ulogu u parlamentarnom nadzoru, a sve u cilju efikasnijeg, odgovornijeg i transparentnijeg rada institucija Republike Srpske, te zaštite javnih sredstava i interesa građana.

Na navedenoj sjednici su se trebali razmatrati izvještaji finansijske revizije, koji su od Glavne službe za reviziju javnog sektora dobili mišljenje s rezervom, odnosno negativno mišljenje. Posebno ističemo da se na sjednici trebalo razmatrati pet Izvještaja finansijske revizije, zavoda i javnih preduzeća RS, od čega i revizorski izvještaj JP šumarstva „Šume RS“ a.d. Sokolac, koji je dobio negativno mišljenje za usklađenost sa zakonima.

Od devet članova Odbora za reviziju, sjednici su se odazvali samo tri člana, zbog čega nije bilo kvoruma za rad, te je sjednica Odbora otkazana. Nedopustiva praksa nepostojanja kvoruma, koja je uzela maha u 2021. godini, nastavljena je i u 2022. godini. Podsjetićemo da je u prošloj godini, Odbor za reviziju zakazao svega tri sjednice, od  kojih je samo jedna i realizovana u potpunosti.

Ovakav odnos pojedinih članova Odbora za reviziju, obesmišljava i rad Glavne službe za reviziju, ali i Odbora za reviziju, kao i obavezu predstavnika revidiranih institucija da u javnoj raspravi sa članovima Odbora, obrazlože koje su aktivnosti poduzete na otklanjanju uočenih nepravilnosti u revizorskim izvještajima.

Glavna služba za reviziju u 2021. godini, objavila je 71 izvještaj finansijske revizije za 2020., za institucije Republike Srpske, od čega Odbor za reviziju za 14 mjeseci nije razmotrio nijedan. Pored 71 izvještaja o finansijskoj reviziji, na čekanju je i 7 izvještaja o provedenim revizijama učinka.

U revizorskim izvještajima su identifikovane mnogobrojne nepravilnosti i slabosti u radu institucija, nepostupanje u skladu sa zakonodavstvom, što ukazuje na neefikasno trošenje novca građana Republike Srpske. Zbog važnosti nalaza revizije, kao i obaveze da se  identifikovane slabosti i nepravilnosti iz revizorskih izvještaja isprave kroz realizaciju preporuka, očekujemo da će loša praksa neodržavanja sjednica Odbora biti zaustavljna, a nova sjednica Odbora čim prije zakazana.