Priče u fokusu

O SPRJEČAVANJU REVIZIJE NAFTNIH TERMINALA FEDERACIJE DISKUTOVAĆE SE U OBA DOMA FEDERALNOG PARLAMENTA

Podsjećamo, u sličnoj situaciji, u vezi sa Pretisom i Operatorom za obnovljive izvore energije, Ured za reviziju je, zahvaljujući oštroj reakciji Parlamentarne komisije, a onda i Parlamenta u cjelini, uspio da realizuje revizije subjekata koji su mu to prethodno onemogućili. Komisija i Parlament su, tada, takvo ponašanje prema revizorima nazvali „rušenjem pravnog sistema i poretka“ i „privatizacijom institucija“.

Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju Parlamenta FBiH 27.05.2022. godine održala je svoju 31. sjednicu, na kojoj je prisustvovalo 11 od ukupno 14 članova Komisije.

Pored njih, sjednici su prisustvovali i predstavnici Ureda za reviziju institucija u FBiH, na čelu sa generalnim revizorom Dževadom Nekićem.

Ključni sadržaj ove sjednice ticao se skandala oko onemogućavanja Uredu za reviziju da izvrši finansijsku reviziju “Naftnih terminala Federacije” d.o.o. Ploče.

Podsjećamo, direktor te firme, u 100-postotnom vlasništvu “Operatora – Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo, koji je u 100-postotnom vlasništvu Vlade Federacije, koja u nju ubrizgava milione KM budžetskih sredstava, spriječio je revizore u obavljanju njihovog posla, a Vlada, i pored višestrukih zatjeva i Urgencije Parlamentarne komisije odgovorna za reviziju, nije obezbijedila dokumentaciju NTF-a neophodnu za reviziju. Zbog čega je Generalni revizor 17. maja potpisao odluku o privremenom obustavljanju finansijske revizije NTF-a, o čemu je obavijestio Parlament FBiH, Parlamentarnu komisiju odgovornu za reviziju, Vladu FBiH, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, OTF i NTF.

Prema šturoj informaciji objavljenoj na web sajtu Parlamentarne komisije, “članovi Komisije su diskutovali sa predstavnicima Ureda za reviziju institucija u FBiH pristigle odgovore “Operatora Terminali Federacije” i Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, te, nakon, obavljene duge diskusije Komisija konstatuje da je primila dostavljene odgovore kao informaciju.”

Što valjda podrazumijeva da Vlada ponovo nije Komisiji i Uredu dostavila ono što je od nje traženo. Zbog čega je, u daljnjem toku sjednice, generalni revizor detaljno obrazložio svoju odluku, odnosno, Zaključak o privremenom obustavljanju najavljene finansijske revizije “Naftnih terminala Federacije” d.o.o. Ploče za 2021. godinu. A nakon obavljene diskusije, Komisija je jednoglasno donijela sljedeći zaključak:

“Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju traži od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da za narednu sjednicu Predstavničkog doma i Doma naroda pripremi sveobuhvatnu informaciju u vezi svih dešavanja oko najavljene i privremeno obustavljene finasijske revizije “Naftnih terminala Federacije” d.o.o. Ploče, a koja će se naći kao tačka dnevnog reda na narednim sjednicama Parlarnenta.”

Podsjećamo, u sličnoj situaciji, u vezi sa Pretisom i Operatorom za obnovljive izvore energije, Ured za reviziju je, zahvaljujući oštroj reakciji Parlamentarne komisije, a onda i Parlamenta u cjelini, uspio da realizuje revizije subjekata koji su mu to prethodno onemogućili. Komisija i Parlament su, tada, takvo ponašanje prema revizorima nazvali „rušenjem pravnog sistema i poretka“ i „privatizacijom institucija“.

Dodajmo, da su u nastavku sjednice, od strane Komisije, bez navedenog objašnjenja, odbijeni zahtjevi CCI-a kojima je cilj bio povećanje transparentnosti rada Komisije, te, smisla i značaja javnih saslušanja koje ona vrši.

(T.H., Revizije info)