Priče u fokusu

FEDERALNIM REVIZORIMA “CURI VRIJEME” – 2 DANA DO ISTEKA ROKA TREBAJU OBJAVITI JOŠ 19 IZVJEŠTAJA

Ured za reviziju institucija u FBiH danas, 28.9., objavio je osmi “paket”, od 6 izvještaja o finansijskoj reviziji za 2020. godinu. Ukupno je do sada objavljeno 83 izvještaja o provedenoj finansijskoj reviziji, što je više nego je bilo koja od ostale 3 vrhovne revizorske institucije u BiH uopšte planirala u ovoj godini.  No, prema ambicioznom Planu i programu rada Ureda za reviziju institucija u FBiH za 2021. godinu, do kraja septembra trebalo bi objaviti 102 izvještaja. Što znači da je za finalizaciju preostalih 19 izvještaja ostalo svega dva i po dana.

Inače, od dosad, u 2021. godini, revidirane 83 institucije, pozitivno mišljenje za obje komponente finansijske revizije – i finansijske izvještaje i usklađenost sa zakonima – dobilo je svega 6 institucija. A negativno mišljenje za jednu ili obje komponente revizije, njih 8.

Za 83 do sada revidirane institucije, revizori su dali ukupno 1316 preporuka za otklanjanje uočenih nedostataka, grešaka i nezakonitosti. Najviše Federalnom ministarstvu finansija – 39. Od čega 29 ponovljenih, odnosno nerealizovanih preporuka iz prethodnog perioda.

Inače, u ulaznom holu Ureda za reviziju je postavljen displej na kome “otkucava” vrijeme do isteka roka, za realizaciju planiranih 102 izvještaja finansijske revizije za 2020. Što je oblik pritiska koji su sami sebi nametnuli. Odnosno kojim se zaposlenim stavlja do znanja da se očekuje da plan bude i realizovan. Da li će im to i uspjeti, ostaje da vidimo.

(TH, Revizije info)