Priče u fokusu

Ognjen Bodiroga: „ZAŠTO JE DIREKTOR UNIVERZITETSKE BOLNICE FOČA, KOJI JE IMAO NEGATIVNO MIŠLJENJE REVIZORA, I DALJE DIREKTOR?

„Ja ovde upozoravam – nemojte od bolnica praviti baze za stranačko zapošljavanje i stranačke glasove! Nemojte vršiti pritisak.“, naglasio je, u svojoj diskusiji o negativnim revizorskim izvještajima nekoliko zdravstvenih institucija u Republici Srpskoj, poslanik SDS-a, Ognjen Bodiroga, obraćajući se vladajućoj koaliciji. U nastavku, prenosimo njegovu diskusiju, po ovoj tački dnevnog reda, u cjelosti.

Dakle, pred nama su negativni revizorski izvještaji Univerzitetske bolnice Foča, Bolnice Trebinje, Doma zdravlja Čajniče, Doma zdravlja Srebrenica i Bolnice u Gradišci.

Dakle, ja odmah ovde moram da kažem da za ove negativne revizorske izvještaje nemaju apsolutno odgovornost ljudi koji tu časno i pošteno rade svoje poslove, misleći prije svega na doktore, medicinsko osoblje, osoblje koje održava uredno i Univerzitetsku bolnicu i domove zdravlja, već, kao što revizorski izvještaj kaže, najveću odgovornost imaju direktori tih ustanova koje su imale negativne revizorske izvještaje.

Dakle, ja ću prvo za početak, da pitam da li direktori koji su napravili negativne revizorske izvještaje, da li su oni ostali i dalje da budu direktori? A ako su ostali i dalje da budu direktori, kako je moguće da nema sistema odgovornosti? Jer neko ako napravi negativno poslovanje, neko ko je očigledno dobar stručnjak ali nije dobar rukovodilac, kako je moguće da on i dalje nastavlja posao kao direktor te ustanove?

…Univerzitetska bolnica Foča ima negativne revizorske izvještaje i za finansijske izvještaje i za usklađenost sa zakonima i drugim propisima. Znači, nevjerovatno zvuči da je Univerzitetska bolnica Foča dobila 23 preporuke i dobila je najviše od ovih svih ustanova, za, da kažem, ispravljanje nekih radnji koje su bile stvarno nevjerovatne.

Što se tiče Univerzitetske bolnice Foča,  pošto dolazim iz tog grada, takođe tu ima veliki broj i časnih i poštenih i radnika i doktora i Foča je prepoznatljiva po toj zdravstvenoj ustanovi. Moji roditelji su se tu rodili. Ja sam se rodio. Dijete mi se rodilo tu. Svi moji, da kažem, bliži i dalji rođaci, kumovi su vezani za tu bolnicu i mogu vam reći da stvarno sa knedlom u grlu moram da iznesem neke stvari koje ste vi napisali u revizorskom izvještaju.

Kao što je koleginica Orašanin rekla, ja stvarno mislim da ove neke stvari je radila neka osoba koja… pa ne mogu reći da nije stručna, nego to (je) isto ljudi, kako bi’ vam objasnio, (kao) da vi ubjedite sve nas da je planirani npr. deficit u budžetu Republike Srpske za ovu godinu 200 miliona a vi ga prikažete da je to suficit.

Evo, da krenem od osnova za negativno mišljenje revizije u vezi finansijskih izvještaja. Dakle, prvo što bode oči je, što se tiče finansijskih izvještaja, da su ukupni prihodi iskazani u iznosu od 23 miliona 640 hiljada 237 (KM), što je 21% više od planiranih. A ukupni rashodi su iskazani u iznosu od 22 miliona 56 hiljada i 717 (KM) što je 13% više od planiranih. Dakle, kad pravite budžet i kad pravite u lokalnoj zajednici budežet i u svim preduzećima, vi ne možete da omanete za par miliona. Ovo je stvarno neozbiljno.

Što se tiče, takođe, osnova za negativno mišljenje revizije finansijskih izvještaja – ja ovo ovde stvarno ne mogu da vjerujem da su postrojenja i oprema koje se nalaze u Univerzitetskoj bolnici precijenjeni za iznos od 917 hiljada maraka. Pa ne možete nešto toliko precijeniti. Onda dalje – vi imate, takođe, da su obaveze podcijenjene u iznosu od 5 miliona 948 hiljada i 89 KM. Dakle, ovo su ozbiljni iznosi. Kako je moguće da  vi ovoliko podcijenite iznose? 5 miliona 948 hiljada! I ovo je odgovoran direktor i njegovi najbliži saradnici koji su u suštini vodili čitav postupak.

Što se tiče javnih nabavki – kako je moguće da vi ne raspišete tender koji treba da bude transparentan? Pa tu, znači, imate više stotina hiljada maraka koje (su), da kažem, bez ikakvog tendera, bez ikakve javne nabavke, date iz ruke u ruku. To su ozbiljni iznosi.

Što se tiče, evo npr. ovde, osnova za negativno mišljenje revizije u vezi sa usklađenosti sa zakonima i drugim propisima – pa stvarno je nevjerovatno da je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta sistematizovano 208 radnih mjesta za 399 izvršilaca a na dan 31.12.2021. zaposleno je 466 izvršilaca od čega je 426 na (ne)određeno i 40 izvršilaca na određeno vrijeme

Kako je to moguće ljudi?

Pogledajte koji je to iznos. Bolnica nije pribavila odobrenje od ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske za prijem 16 zaposlenih u ’21.godini što nije u skladu sa tačkom 2 Zaključka Vlade Republike Srpske od 2015. godine. Dakle, zašto se ne poštuje Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta? To je osnova za funkcionisanje bilo kog preduzeća.

Pogledajte dalje. Kaže, Planom javnih nabavki za 2021. godinu, planirane su nabavke ukupne vrijednosti 2 miliona 158 hiljada, bez poreza na dodatnu vrijednost. A prema izvještaju o realizaciji u toku godine provedeno je 34 postupka nabavke u iznosu od 4 miliona i 413 hiljada maraka… A pregovarački postupak bez obavještenja proveden je i za nabavku dodatnih radova po osnovu projekta modernizacije Univerzitetske bolnice Foča.

A kad smo kod projekta modernizacije Univerzitetske bolnice Foča – vi imate ovde podatak da je rok za izvođenje radova potpisan 21.4.2019. i planirano je da se završi 21.4.2020. A radovi još nisu ni blizu završetka. A u junu ove godine će se isplatiti i aneksima sve što je izvođač trebao da uradi, a isplatit će mu se a on nije uradio. Da sada odete i odradite reviziju, vidjet ćete da još imate i operacionih sala koje se otvaraju a još nisu u funkciji. Ne znam što otvarate operacione sale koja još nije u funkciji.

Takođe, znate li koliko je mladih ljekara napustilo zadnjih godina Univerzitetsku bolnicu Foča? Zašto je prije par sedmica ostalo  pet mladih ljekara bez posla? I zahvaljujem se Kliničkom centru u Banjaluci, neke od njih je primio. To, mladost nam ode. Mi smo među četiri demografski najstarije opštine u BiH.

I ja moram isto reći da ima pokvarenih ljudi, mogu reći, na velikim funkcijama, koji se koriste na neki način ucjenama, zapošljavaju medicinsko osoblje, drže ih na pola ugovora dvije godine da bi imali siguran glas i uslovljavaju ih da dolaze na stranačke predizborne tribine. Kakva je to sloboda?

…Da ne pričam o jednoj zamci u koju je upao i sadašnji direktor i Vlada Republike kada je nabavljen taj CT iz 2019., kada je postavljeno pitanje „Zašto je CT duplo skuplji od CT-a koji ima bolnica Valjevo a duplo je slabiji?“, odnosno 32-slajsni je bio nego 64-slajsni koji je bio u bolnici Valjevo? I onda su prebacivali odgovornosti sadašnji derektor bolnice na Vladu, a Vlada na njega.

Takođe, moram reći: Šta je sa poreskim dugom bolnice? 2015. godine je bio 2,1 milion. Pa onda dolazimo do 2022. gdje je bio 27,3 miliona a sad ga nema jer je odgođeno plaćanje poreskog duga.

Ja ovde upozoravam – nemojte od bolnica praviti baze za stranačko zapošljavanje i stranačke glasove! Nemojte vršiti pritisak. Nemojte vršiti bilo kakve, na neki način, neprimjerene radnje. Jer sve bolnice moraju biti primjer ponašanja, dostojanstva morate imati, jer imate kvalitetnih stručnjaka, ali oni na neki način imaju pritisak od sistema da ne mogu da budu slobodni kod izražavanja svojih mišljenja, nekih svojih ideja i ne mogu, na neki način, da slobodno misle.

Dakle, na kraju: Zašto direktor Univerzitetske bolnice Foča koji je imao negativno mišljenje je i dalje direktor? A moram reći i da je prethodni direktor bio njegov brat koji je obnašao tu funkciju od ’92. godine, pa evo sve do danas braća Marić su direktori Univerzitetske bolnice Foča. Što mislim da nije u redu. A neću reći da je direktor koji je bio direktor od ’92. do  2010. bio prvo član SDS-a pa je morao preći u SNSD da bude direktor bolnice.

(Revizije info)