Priče u fokusu

“TERMINALI” NA SASLUŠANJU U PARLAMENTU. “POSTOJE LOBIJI U OVOJ ZEMLJI KOJIMA NE ODGOVARA FUNKCIONALAN OPERATOR”.

"I to je problem koji nemamo mi samo sa "Terminalima", nego i sa "Željeznicama" i sa svim ostalim stvarima koje nas na kraju dovedu u ovu poziciju u kojoj se nalazimo danas.”, naglasio je član Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju u FBiH Aner Žuljević.

Saslušanje predstavnika privrednog društva “Operator – Terminali Federacije” pred Parlamentarnom komisijom odgovornom za reviziju, 22.12. potvrdilo je potrebu održavanja ovakvih saslušanja. Ponudivši i dodatne informacije, van onih koje su revizori dali slijedeći svoje profesionalne standarde, i skrenuvši pažnju da je problem ovog preduzeća nevezan za aktuelnu, relativno novu, upravu, nego je znatno dublji, seže u dalju prošlost i vezan je za politiku, odnosno vlast u Federaciji, i bez nje nerješiv, kako je konstatovao jedan od učesnika ovog saslušanja.

DECENIJA IGNORISANJA PROBLEMA

“Operator – Terminali Federacije” d.o.o, Sarajevo, pravni sljednik ranijeg privrednog društva za skladištenje tečnih goriva “Terminali Federacije”, koji je u 100-postotnom vlasništvu Vlade FBiH, dobio je negativnu ocjenu federalnih revizora za finansijske izvještaje u prošloj godini, te, mišljenje s rezervom sa skretanjem pažnje za usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima. Propusti su brojni. Neki od njih registrovani i neriješeni još prije 10 godina, kada su “Terminali” takođe dobili negativnu ocjenu revizora, i to dvije godine za redom (za 2010. i 2011.).

Inače, istorija firme obilježena je aferama, štetnim ugovorima, gubljenju milionskih vrijednosti, prijavama finansijske policije protiv direktora i članova Vlade, spašavanjem od stečaja dizanjem kredita, zloupotrebama položaja, višegodišnjim istragama tužilaštva,…

A u korijenu svih problema bila je stranačka kontrola nad javnim preduzećima i njihovo vođenje ne u interesu građana i države, nego u stranačkom i ličnom interesu uske grupe moćnika ili lobija zainteresovanih za nefunkcionisanje ili uništavanje takvih preduzeća.

Nevladina organizacija Centri civilnih inicijativa je, svojevremeno, zalažući se za depolitizaciju javnih preduzeća, reagovali na donošenje odluke na Vladi Federacije o dodjeli nagrade članovima uprave “Terminala” (po jednom iz SDA i HDZ-a), “zbog izuzetnih rezultata poslovanja”.

“Uvidom u rezultate poslovanja navedenog preduzeća vidljivo je da su “izuzetni rezultati”, ustvari gubici, za koje bi neko trebao odgovarati, a ne biti nagrađen.”, istakli su tada iz CCI-a i dodali da je to “samo jedan od primjera nedostatka kontrole nad radom javnih preduzeća i vrednovanja rada na bazi stranačke veze, a ne objektivnih rezultata rada i pokazatelja poslovanja.” Upozorivši da nijedan izvještaj o radu javnog preduzeća “Operator – Terminali Federacije” u prethodnih 10 godina nije razmatran od strane Predstavničkog doma ili Doma naroda Parlamenta FBiH.

“IMAMO PREDUZEĆE KOJE NE VRŠI SVOJU ULOGU – NIKAKO!”

U sklopu saslušanja revidiranih institucija koje za finansijsku reviziju za 2020. nisu dobile pozitivno mišljenje (njih 41), “Terminali Federacije” su ipak dospjeli u Parlament. Pred Parlamentrnu komisiju odgovornu za reviziju. Koja, nažalost, nije najbolje iskoristila mogućnost koju je imala na raspolaganju, s obzirom da je od 14 članova Komisije, saslušanju prisustvovalo svega 6, a u njemu učestvovao – samo jedan.

No taj jedan, a radi se o Aneru Žuljeviću, delegatu u Doma naroda Parlamenta FBiH, koji je učestvovao u saslušanju predstavnika “Terminala”, rekao je nekoliko značajnih stvari, kojima je ovo saslušanje učinio opravdanim. I sačuvao i dignitet ovog procesa i same Komisije, koju, zapravo, čitavo vrijeme, od fijaska i obesmišljenosti čuva nekoliko njenih aktivnih članova, uglavnom iz opozicije.

Žuljević je, tako, govoreći nakon podugih pravdanja predstavnika “Terminala”, u vezi sa nalazima revizora, upozorio da istinu nije moguće osporiti. A da smo mi, u političkom životu Federacije, u stalnoj situaciji da neke nenormalnosti postaju politička obrazloženja za čak subjektivni pristup devalvaciji određenih nalaza revizije.

“Vrijeme je da pređemo iz faze u kojoj pokušavamo (ignorisati) činjenicu da ne postoji, apsolutno, ozbiljan pristup Vlade Federacije – ne govorim o ovom sazivu, nego o svim sazivima, pa čak i onim u kojima je moja stranka bila dio parlamentarne većine – da se strateškom projektu kao što su Terminali Federacije pristupi na strateški način.”, zagrebao je Žuljević, odmah na početku, po suštini. Pokazujući kako bi, zapravo trebala da izgledaju ova saslušanja – ne kao banalni razgovori o realizaciji preporuka ili iznošenje privatnim mišljenja prisutnih predstavnika revidiranih subjekata o ocjenama revizije, nego kao dublja, politička, analiza uzroka stanja detektovanog revizijom i razmišljanje o mogućoj ulozi Parlamenta u stvaranju sistemskih pretpostavki za poboljšanje stanja i otklanjanje onih problema koje revidirani subjekti zapravo ne mogu riješiti sami.

“Ja, naravno, ne teretim uopšte, za sve ono što mi danas imamo, upravu koja ima dvije godine svog staža u ovom preduzeću, ali mi imamo preduzeće koje ne vrši svoju ulogu u smislu djelatnosti – nikako!”, bio je rezolutan Žuljević.

“Znači, odvaja se novac i, praktično godinama, mi imamo situaciju da rješavamo porođajne muke privrednog subjekta koji je raskoračen između dvije države i nema mogućnost da u strateškom pristupu odradi svoju osnovnu misiju koja je definisana kroz djelatnosti koje su tamo navedene.

PENJANJE NA MONT EVEREST

Znači, suštinska stvar je da mi, pored problema koje terminal ima i pored onoga što je revizija utvrdila ovdje, imamo obavezu da u svojim zaključcima, prema Vladi Federacije napravimo određene napomene da se mora ozbiljnije pristupiti i pomoći upravi da rješi ove stvari koje se tiču javnih nabavki i imovinskih odnosa. Jer, ovako, ako se ostavi ovo na upravi, oni će narednih 15 godina dolazit na Ured za reviziju i saopštavati ovdje kako nisu u stanju da izađu iz problema imovinske prirode. Jer se to, u ovoj zemlji, rješava 10 godina.

Druga stvar, da ovaj dio investicija koje su takve kakve jesu, sa aspekta prihoda koje oni imaju i sa aspekta dugoročnosti tih investicija, kroz javne nabavke znate kad ćete izać? Nikad. Nikad!”

Žuljević je, dalje, konstatovao da je revizija detektovala ključne probleme koje menadžment ima zbog toga što nije u stanju sa svoje strane da završi neke stvari koje ne može da završi bez ozbiljne političke podrške resora, da bi ta firma postala funkcionalna.

“Jer, mi sad imamo situaciju da postoji nešto što, praktično, ne može da pruži svoju osnovnu uslugu kroz djelatnost koja je definisana, zato što se niko s njima ozbiljno ne bavi.

Ljudi se, doslovno, batrgaju u problemima koje imaju i ja razumijem da njima ovo izgleda sad kao Mont Everest. Kao Mont Everest, iz pozicije da znaju gdje trebaju otić i šta trebaju preć, al nikako da dođu na tu poziciju.”

Žuljević je objasnio i zašto predstavnicima “Terminala” ne postavlja nikakva pitanja.

“Ovdje je stvar savršeno jasna. Ova uprava se pokušava sa svoje strane maksimalno pozicionirat da probleme rješava a sama ih ne može riješit… Vi ovo šanse nemate da sami rješite!”

“NIJE TO ZA POHVALIT, AL JE NEŠTO, NIJE NIŠTA”

Predsjednik uprave “Terminala Federacije” Hermedin Zornić, pokušao je, u nastavku, akcentirati da je svjestan loše situacije i opravdanosti svih primjedbi revizora, ali da su u posljednjih godinu i po dana napravljeni neki pozitivni pomaci.

“Nije ovo baš za pohvalit, al moram reć: Bosna I Hercegovina, odnosno Federacija, ima obavezujuće rezerve nafte i naftnih derivate. Ni blizu onih koje nam je zakon propisao, ali ih ima. Imamo riješenost imovinsko-pravnih odnosa 95%. Imamo. Međutim, ja ne mogu uticat, nit bilo ko od nas, na postupke Zakona o javnim nabavkama i procedure koje se vode po godinu dana…

Evo ja očekujem, vjerujte mi, da u narednih desetak, možda 15 dana, rješimo pitanje odabira najpovoljnije ponude za ova 2 kontinentalna terminala i krenemo ka putu rješavanja svega onog što nas Zakon o nafti i naftnim derivatima obavezuje…

Nije to za pohvalit, ali je nešto, nije ništa – prvi put imamo sve odgovarajuće licence, od strane FERK-a, licence za skladištenje, licencu za veletrgovinu, prvi put imamo uređenje tog korita koje nam je dvanaeste napravilo veliku štetu, to su velike investicije,…”

Aner Žuljević je osjetio da postoji potreba da bude još direktniji, pa se ponovo javio, da bi naglasio:

“Ja sam izbjegavao da kažem jednu rečenicu, ali ste vi, vjerovatno, toga svjesni. Postoje lobiji u ovoj zemlji kojima ne odgovara funkcionalan operator, po onome šta vi treba da radite u ovoj zemlji. O tome ja govorim.

Znači, ovdje je suštinska stvar da neke stvari bez ozbiljne političke volje ne mogu da idu onim tempom, na način (na koji bi trebalo). Vaša borba je vaša borba. I vi znate kako je vodite. Ovo od 1 kroz 33. Al vam ja kažem da sve ono što imamo na djelu ovih godina ustvari pokazuje da su ti lobiji kojima praktično ne odgovara da država ima vas kao funkcionalan instrument, nažalost, odradili značajan dio posla da ovo oko uspostave ovog privrednog subjekta traje ovoliko godina. I da vi, nažalost, morate proć puno teži i trnovitiji put nego što bi ga prošli da se stalo iza vas na ozbiljan način. Opet da kažem: ne u zadnje dvije godine, nego u kompletnom ovom procesu.

I to je problem koji nemamo mi samo sa “Terminalima”, nego i sa “Željeznicama” i sa svim ostalim stvarima koje nas na kraju dovedu u ovu poziciju u kojoj se nalazimo danas.”

NEOVLAŠTENA INSTITUCIJA?

Na kraju, Mia Buljubašić, šefica kabineta Generalnog revizora Ureda za reviziju institucija u FBiH je navela problem koji se pojavio pri planiranju revizija za sljedeću godinu, a tiče se “Terminala”.

“Ured za reviziju je najavio za 2021. godinu reviziju Naftnih terminala Federacije u Pločama. S obzirom da je to zavisno društvo OTF-a, htjeli smo da zaokružimo i snimimo cjelokupno stanje kada je to društvo u pitanju. Takođe uvažavajući da su određena sredstva iz budžeta Federacije izdvojena za dokapitalizaciju tog društva. Međutim, mi smo dobili odgovor od uprave NTF-a da smo neovlaštena institucija Federacije i da se trebamo obratiti upravi OTF-a, u svojstvu skupštine Društva, kako bi se dalje vidjelo i omogućila finansijska revizija za 2021.”.

Na žalost, ni predsjedavajući sjednicom Ivica Pavković, ni drugi prisutni članovi Komisije nisu pokazali interes da iskoriste prisustvo članova uprave OTF-a da ovo pitanje odmah rasčiste i revizorima omoguće nesmetan daljnji rad.

(N.N., Revizije info)