Novosti

SAPUNICA SA NAFTNIM TERMINALIMA SE NASTAVLJA – VLADI DAT ROK OD 7 DANA DA REVIZORIMA DOSTAVI PODATKE KOJE JE DIREKTOR NTF-A ODBIO DATI

Parlamentarna Komisija odgovoma za reviziju, na svojoj sjednici održanoj 28.04.2022. godine, donijela je Urgenciju, kojom se, od Vlade Federacije BiH i Operatora - terminali Federacije d.o.o. Sarajevo, zahtjeva da, u roku od 7 dana, dostave svu traženu dokumentaciju, Uredu za reviziju institucija Federacije BiH, potrebnu za provođenje finansijske revizije "Naftnih terminala Federacije" d.o.o. Ploče za 2021. godinu.

U četvrtak, 28.04.2022., održana je 30. sjednica Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju Parlamenta FBiH. Sjednici Komisije prisustvovalo je 13 od ukupno 14 članova Komisije.

Prisutna je bila i petočlana delegacija Ureda za reviziju institucija BiH, predvođena generalnim revizorom Dževadom Nekićem.

Pored zapisnika i “tekućih pitanja” (kojih, ispostaviće se, ovaj put nije bilo), na dnevnom redu sjednice bile su još tri tačke, sve tri vezane za rad Ureda.

Prvo je, nakon detaljnog obrazloženja od strane generalnog revizora jednoglasno usvojen i odobren Dokument okvirnog budzeta Ureda za period 2023. – 2025. godina.

Potom je razmatran nedavno, 11.04., objavljeni izvještaj revizije učinka na temu “Efikasnost drugostepenih  organa U  postupanju  po žalbama. Nakon izlaganja od strane predstavnika Ureda za reviziju, te nakon obavljene diskusije, Komisija je, jednoglasno, donijela zaključak da se, u vezi ovog izvještaja obavi javna rasprava, u okviru prvog narednog ciklusa javnih saslušanja pred Komisijom, povodom revizorskih izvještaja.

I konačno, posljednja i s najvećim interesovanjem, pa i nestrpljenjem, očekivana tačka, bila je Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u vezi finansijske revizije “Naftnih terminala Federacije” d.o.o. Ploče za 2021. godinu, koju je njen direktor spriječio pozivajući se na nenadležnost Federalnog ureda za reviziju u Hrvatskoj, ignorišući pritom činjenicu da je Vlada Federacije 100 postotni vlasnik te firme i da u nju već duže vrijeme “upumpava” ogromne količine novca.

Na žalost, Ministarstvo energije, rudarstva i industrije u dostavljenoj informaciji nije dalo nikakve nove podatke, niti je ponudilo rješenje za pomenuti problem. Pa je Komisija ponovo, jednoglasno, donijela Urgenciju, koja će se hitno dostaviti Vladi Federacije i Operatoru – terminali Federacije d.o.o. Sarajevo, a koja glasi:

Parlamentarna Komisija odgovoma za reviziju, na 30. sjednici održanoj 28.04.2022. godine, donosi Urgenciju, kojom se traži od Vlade Federacije BiH i Operatora – terminali Federacije d.o.o. Sarajevo, da u roku od 7 dana od dana zaprimanja ove urgencije, dostave svu traženu dokumentaciju Uredu za reviziju institucija Federacije BiH, te, o istom obavijesti Parlamentarnu komisiju odgovornu za reviziju.

Hvale je to vrijedan, principijelan, stav Komisije. Ali u partokratskom sistemu u kome je gotovo sva moć isisana iz parlamenata i premještena u stranačke centrale i u kome Vlada, obilježena korupcijskim skandalima, kontinuirano pokazuije nepoštovanje i prema Parlamentu i prema njegovim komisijama i prema nezavisnim kontrolorima svog rada, kao što je Ured za reviziju, a stranački lideri institucije tretiraju kao svoje privatno vlasništvo, za koje otvoreno, javno, govore da ga neće dijeliti niskim, očekivati pozitivan rasplet ovog mučnog skandala, je možda previše naivno i optimistično. Mada… “nada zadnja umire”.

(N.N., Revizije info)