Priče u fokusu

MILETIĆ UPOZORIO DA NEKE REVIZORSKE PREPORUKE GOVORE O TOME DA POJEDINE ODGOVORNE OSOBE U INSTITUCIJAMA VRŠE KAZNENA DJELA I TRAŽIO OD TUŽILAŠTVA DA REAGUJE

„Jako puno ima problema u institucijama Bosne i Hercegovine.“

Na danas, 15.06., održanoj 23. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na dnevnom redu su bili 5 izvještaja Ureda za reviziju institucija BiH.

Prvo, Izvještaj o finansijskoj reviziji izvršenja Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu, koji je Ured za reviziju objavio 09.09.2021.

Potom, još 11.06. – dakle, prije godinu dana – objavljeni izvještaja o realizaciji preporuka iz ranijih godina provedenih revizija učinka, na teme „Upravljanje grantovima u institucijama Bosne i Hercegovine“ i „Aktivnosti institucija Bosne i Hercegovine za provođenje zaštite i spašavanja u prirodnoj ili drugoj nesreći“.

I konačno dva izvještaja o obavljenim revizijama učinka, na teme „Osnovne pretpostavke za efikasno upravljanje taksama i naknadama institucija BiH“ i „ Elektronsko upravljanje dokumentima u institucijama BiH“, koji su objavljeni u drugoj polovini decembra prošle godine.

Svih 5 izvještaja je usvojeno, u drugom krugu glasanja, glasovima Za iz Federacije, dok su prisutni delegati iz RS dosljedno bili suzdržani.

Porazno je da delegati nisu osjetili potrebu da diskutuju o ponuđenim im dokumentima, u kojim su revizori ukazali na brojne propuste u radu institucija.

Pomenimo da je analiza realizacije preporuka iz pomenutih ranije provedenih revizija učinka pokazala da je svega 9% preporuka realizovano u potpunosti. Konstataciju revizora da su “u oblasti zaštite i spašavanja ljudi od prirodnih i drugih nesreća unaprijeđena više u formalnom smislu, jer aktivnosti koje su institucije BiH preduzimale u vrijeme pandemije nisu bile u funkciji efikasnog odgovora na krizu”. Te, da se “dodjela grant sredstava iz tekuće rezerve i dalje vrši bez prethodno javno objavljenog poziva kojim bi se jasno definisali kriteriji, rokovi i uslovi za dodjelu ovih sredstava”.

Izuzetak od pravila bio je delegat Zlatko Miletić, koji se jedini javio, odmah na početku „razmatranja“ ovog „paketa“ izvještaja, da bi izrazio svoje nerazumijevanje ponašanjem institucija, konkretno nekih ministarstava u vezi sa datim im revizorskim preporukama, za otklanjanje uočenih slabosti, grešaka i nezakonitosti u radu:

„Jako puno ima problema u institucijama Bosne i Hercegovine ili ako hoćete u svim organima. I ne mogu da shvatim da u pojedinim ministarstvima – uzeću Ministarstvo vanjskih poslova ili bilo koje drugo –  ne mogu da shvatim da svake godine isto ministarstvo ima 30 preporuka, koje ne izvrši.

Znači, ima jedan dio ovih primjedbi ili preporuka koji govori o tome da pojedine odgovorne osobe u pojedinim institucijama, vrše kaznena djela.

Pošto tužiteljstvo BiH stalno kuka kako nema predmeta oko korupcije i ima minimalne rezultate rada, ja bih vas zaista zamolio da pogotovo ove preporuke, ne samo ovu, inače, sve koje izađu iz Parlamenta, da se dostave nadležnom državnom tužiteljstvu za eventualno utvrđivanje krivične odgovornosti rukovoditelja u pojedinim organima.“

(T.H., Revizije info)