Komentari i analize

35 IZVJEŠTAJA DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU I 35 INSTITUCIJA SA POZITIVNIM OCJENAMA ZA OBJE KOMPONENTE FINANSIJSKE REVIZIJE

Iako primjedbe iznesene u “skretanjima pažnje” nisu uticale na to da pomenute institucije ne dobiju pozitivno mišljenje, te primjedbe uopšte nisu zanemarive. I kreću se od toga da unutrašnja organizacija i rad institucija godinama nisu usklađeni sa važećim propisima, preko neusklađenosti poslovanja sa računovodstvenim standardima, do kršenja Zakona o javnim nabavkama i nezakonitog zapošljavanja. Itd. Itsl.

10 dana nakon što je objavio prvih 19, Ured za reviziju institucija BiH 30.05.2024. objavio je još 16 izvještaja o provedenim finansijskim revizijama državnih institucija za 2023. godinu.

Dostigavši na taj način broj izvještaja finansijske revizije koji je dosad u 2024. godini, od 05.04. do 17.05., objavila, u manjim serijama, Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske.

A s obzirom da je ukupan broj institucija na državnom nivou (74 + budžet) manji od broja institucija u kojim je u ovoj godini Glavna služba planirala provesti reviziju (90), a da su revizori Brčko distrikta objavili tek prva tri od planiranih 32 izvještaja, a Federalni još nisu objavili nijedan od 107 planiranih za ovu godinu, trenutno državni revizori imaju najveći procenat realizacije planiranih obaveza za ovu godinu – 47%.

Na korak od polovine godišnjeg plana, dakle. I to, kalendarski, dvije sedmice prije nego su prošle godine, recimo, uopšte započeli sa objavljivanjem izvještaja.

Utisak “pomalo” kvari činjenica da je svih 35 dosad provedenih revizija, za koje su objavljeni prateći izvještaji, rezultiralo pozitivnim ocjenama za obje komponente finansijske revizije – i finansijske izvještaji i usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima.

Nije da revizori nisu imali primjedbi na rad većine njih (koje su rezultirale adekvatnim preporukama za otklanjanje nedostataka, grešaka i nezakonitosti), ali su ocijenili da te primjedbe nisu dovoljno značajne da bi se instituciji oduzela pozitivna ocjena. Nego eventualno tek za dodavanje “skretanja pažnje” toj pozitivnoj ocjeni.

Pa tako od 35 dosad revidiranih institucija, njih 16 dobilo “čisto pozitivno” mišljenje, a 19 uz pozitivno mišljenje i “skretanje pažnje” na određenje probleme (u jednom slučaju na probleme sa finansijskim izvještajima a kod ostalih 18 na (ne)usklađenost sa zakonima).

Pri tome, iako primjedbe iznesene u “skretanjima pažnje” nisu uticale na to da pomenute institucije ne dobiju pozitivno mišljenje, te primjedbe uopšte nisu zanemarive. I kreću se od toga da unutrašnja organizacija i rad institucija godinama nisu usklađeni sa važećim propisima, preko neusklađenosti poslovanja sa računovodstvenim standardima, do kršenja Zakona o javnim nabavkama i nezakonitog zapošljavanja. Itd. Itsl.

Za otklanjanje uočenih nepravilnosti, grešaka i nezakonitosti, revizori su dosad revidiranim institucijama dali 69 preporuka, 10% manje nego što je istima dato prethodne godine. Pri čemu 11 njih nije dobilo nijednu preporuku, dok je najveći broj preporuka izrečen Institutu za nestale osobe – 11.

Od 76 preporuka koje je ovih 35 institucija dobilo prethodne godine, polovina, dakle 38, je realizovana u potpunosti, za njih 14 je realizacija u toku, 18 se vode kao nerealizovane a za 6 nije bilo moguće dati ocjenu.

(T.H., Revizije info)