Priče u fokusu

AGENCIJA ZA JAVNE NABAVKE UPOZORILA NA ZLOUPOTREBE PRI JAVNIM NABAVKAMA U PANDEMIJSKOJ KRIZI

Do sada je zabilježeno 120 neregularnih postupaka, odnosno postupaka u kojima ima nelogičnosti, pri javnim nabavkama koje imaju veze sa aktuelnom situacijom.

Institucije koje štite zakonitost, vrlo su značajne, u svakoj zemlji. A posebno u vremenima kriza, kada se, po pravilu, nasuprot potrebi za humanošću i solidarnošću, povećavaju zloupotrebe, korupcija i druga kriminalna djela.

Jedna od vrlo važnih institucija, u tom kontekstu, je i Agencija za javne nabavke. Koja je u periodu 2014.-2018. od Ureda za reviziju institucija BiH dobijala pozitivne ocjene i za svoje finansijske izvještaje i za usklađenost sa zakonima i drugim propisima.

Raduje da Agencija nije podlegla raširenoj histeriji i da nije smanjila ili zaledila svoj rad u uslovima Pandemije, nego je, kao što bi to trebali raditi svi (policija, inspekcije, tužilaštva, revizori, mediji, nevladine organizacije koje nadziru rad vlasti,…), povećala svoju budnost.

Pa su u prvom mjesecu od pojave bolesti u BiH, primijetivši određene probleme i ponašanje u neskladu sa zakonom, najprije izdali nekoliko uputstava za rad u novonastalim, vanrednim, uslovima, a onda i nadležne i javnost upozorili na primijećene zloupotrebe u javnim nabavkama vezanim za sprečavanje širenja i ublažavanja posljedica Corona virusa, u uslovima krajnje hitnosti.

Izdano je saopštenje s pratećim tumačenjem Zakona – koje se referiralo na član 21. stav (1) tačku d) Zakona prema kojoj se pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci može koristiti zbog više sile, te član 10. stav (1) tačku b) Zakona prema kojoj javna nabavka može biti izuzeta od primjene Zakona zbog posebnih mjera sigurnosti u slučajevima izuzetne nužde (spasavanje ljudskih života, zdravlja, i sl.) – koje se prvenstveno odnosilo na nabavke koje se mogu dokazivo dovesti u direktnu svezu s mjerama neophodnim za sprječavanje širenja i ublažavanje posljedica Corona virusa.

Međutim, primjećene je da neki ugovorni organi zloupotrebljavajući novonastalu situaciju koriste pregovaračke postupke bez objave obavještenja o nabavci zbog razloga krajnje hitnosti i izuzeća od primjene Zakona zbog posebnih mjera sigurnosti, za nabavke koje se nikako ne mogu dovesti u direktnu vezu s mjerama neophodnim za sprječavanje širenja i ublažavanje posljedica Corona virusa.

U vezi s tim Agencija je upozorila sve ugovorne organe u BiH i njihove rukovodioce da ne čine pomenute zloupotrebe, jer će u suprotnom protiv njih biti odmah podnesene prekršajne i kaznene prijave.

Inače, do sada je zabilježeno 120 neregularnih postupaka, odnosno postupaka u kojima ima nelogičnosti, pri javnim nabavkama koje imaju veze sa aktuelnom situacijom.

“Kada uočimo nelogičnosti mi odmah šaljemo akt toj firmi da nam se izjasni u roku od 72 sata. Inače je taj rok 7 dana. Tek nakon što nam oni daju povratnu informaciju mi vidimo šta je bilo”, navodi direktor Agencije, Đenan Salčin.

Posebno je značajno da je Agencija održala i sastanak s predstavnicima svih tužilaštava u BiH, na kome je dogovoreno da Agencija proslijeđuje nadležnim tužilaštvima materijale. I da će se detaljno i ubrzano raditi na tim slučajevima, tamo gdje ima osnova za krivičnu odgovornost.

„Mi ćemo raditi na tome da niko ne može iskoristiti ovu krizu da se obogati ili stekne neku korist“, naveo je Salčin.

Agencija poziva sve koji saznaju ili imaju informaciju o potencijalnim opisanim zloupotrebama da iste prijave Agenciji za javne nabavke BiH na e-mail: kontakt@javnenabavke.gov.ba, a takve prijave mogu biti podnesene i anonimno bez otkrivanja identiteta prijavitelja.

 (TH, revizije.info)