Novosti

ZBOG EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE PROLONGIRANA OBUKA O SISTEMU JAVNIH NABAVKI, U ORGANIZACIJI CCI-A

Sredinom naredne sedmice trebala se održati obuka o sistemu javnih nabavki, odnosno o “kritičnim tačkama” u sistemu javnih nabavki za sudije i tužioce u institucijama BiH kao i za istražitelje Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA).

Radi se o jednoj od aktivnosti za koje je Radna grupa za unapređenje rezultata procesa revizije procjenila da bi mogle dovesti do unapređenja rezultata revizijskog procesa u BiH.

Ova radna grupa, formirana na inicijativu Centara civilnih inicijativa, sastavljena je od predstavnika ključnih institucija uključenih u proces javne revizije na državnom nivou vlasti.

“Kroz rad Radne grupe smo utvrdili da zaista postoji neosporiva potreba za unapređenjem koordinacije rada institucija, jer  proces javne revizije ne može biti uspješan ukoliko sve institucije koje su uključene u taj proces  ne sarađuju. Radna grupa je identifikovala niz mjera koje mogu dovesti do unapređenja rezultata revizije na državnom nivo vlasti, a jedna od tim mjera je i potreba za dodatnom edukacijom u oblasti javne nabavke.”, kaže Jasmila Pašić, projektna menadžerica CCI-a. Dodajući:

“Javne nabavke  su identfikovane kao  jedna od najčešćih nepravilnosti u radu institucija na državnom nivo, prema revizorskim izvještajima, tako da je izuzetno važno da institucije koje bi trebale da koriste nalaze revizije i po nima postupaju, imaju dovoljno informacija i znanja o “kritičnim tačkama” u sistemu javnih nabavki.”

Obuka, koja se trebala održati od strane predstavnika Agencije za javne nabavke, morala je biti otkazana, odnosno prolongirana, zbog pogoršanja epidemiološke situacije u Kantonu Sarajevo.

No, održaće se čim to uslovi dozvole.

(TH, Revizije.info)