Novosti

REVIZORI RS I SRBIJE POSJETILI NEKOLIKO LOKACIJA NA DRINI, U SKLOPU RADA NA PARALELNOJ REVIZIJI UČINKA

Državna revizorska institucija Srbije i Glavna služba za reviziju javnog sektora RS, rade na paralelnoj reviziji učinka na temu “Zaštita vodnih dobara i priobalnog područja rijeke Drine”.

U skladu sa Sporazumom o profesionalnoj saradnji između Državne revizorske institucije Srbije i Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske, prošle je sedmice (10.03.2021.), u Bijeljini, održan sastanak predstavnika ove dvije institucije, na temu provođenja paralelne revizije učinka.

Prema informacijama koje smo dobili od Glavne službe za reviziju javnog sektora RS, radi se o reviziji učinka na temu “Zaštita vodnih dobara i priobalnog područja rijeke Drine”, predviđenoj Godišnjim planom revizija ove institucije za 2021. godinu.

Ova revizija učinka trenutno je u fazi predstudijskog ispitivanja, a nakon njegovog završetka utvrdiće se plan provođenja glavne studije a time i vrijeme završetka revizije, odnosno objave izvještaja.

Tokom ove paralelne revizije biće održano više sastanka predstavnika dvije revizijske institucije radi koordiniranja revizijskih aktivnosti, razmjene ideja, iskustava i praksi revizije učinka.

Na prošlosedmičnom sastanku, ispred Državne revizorske institucije Srbije prisutni su bili Stojanka Milovanović vrhovni državni revizor i članovi tima za reviziju Zoran Stepanović, Slobodanka Milešević i Maja Firanji, a ispred Glavne službe za reviziju dr Milovan Bojić rukovodilac Sektora revizije učinka i članovi tima za reviziju Mladenko Marković i Vladimir Kremenović.

Na sastanku su razmjenjene informacije o provođenju predstudijskog ispitivanja, finalizaciji predstudije i izrade predstudijskog memoranduma, kao i o planu provođenja glavne studije. Takođe, na sastanku se razgovaralo o funkcionisanju revizije učinka u dvije revizorske institucije, mogućnostima unapređenja profesionalne saradnje i drugim aktuelnim pitanjima revizije javnog sektora.

Nakon sastanka predstavnici dvije revizorske institucije, sa predstavnikom Gradske uprave Bijeljina, posjetili su i nekoliko lokacija na rijeci Drini kako bi se ostvario neposredan uvid u stanje priobalnog područja uz rijeku Drinu.

Sljedeći sastanak, prema planu, biće održan tokom provođenja glavne studije.

(T.H., Revizije.info)