Komentari i analize

STANJE U GENDER CENTRU RS SE POGORŠALO – REVIZORI KONSTATOVALI KRŠENJE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA, ZAKONA O RADU I ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA.

Ovo je treća revizija Gender centra koja se vrši od nastanka Glavne službe za reviziju. Prethodne dvije su bile finansijske revizije za 2005 i 2008. godinu, kada su ocjene revizora bile “Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje”.

Jedna od dvije dosad revidirane institucije, u aktuelnoj finansijskoj reviziji za 2021. godinu, koja nije dobila obje pozitivne ocjene revizora je Gender centar – Centar za jednakost i ravnopravnost polova u Republici Srpskoj (druga je JZU Zavod za transfuzijsku medicinu RS).

Ovaj centar je za usklađenost sa zakonima i drugim propisima, od Glavne službe za reviziju javnog sektora RS dobio “mišljenje s rezervom”, dok je za finansijske izvještaje dobio “pozitivno mišljenje”.

Ovo je, inače, treća revizija Gender centra koja se vrši od nastanka Glavne službe za reviziju (2000. godine). Prethodne dvije su bile finansijske revizije za 2005 i 2008. godinu, kada su ocjene revizora bile “Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje”.

“Mišljenje s rezervom” za usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima u 2021. godini, revizori su obrazložili činjenicom da su, u Gender centru, ugovore o djelu zaključivali za poslove koji predstavljaju redovnu, osnovnu djelatnost Gender centra i odnose se na poslove koji su sistematizovani u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Čime je prekršen član 205. Zakona o radu.

Takođe, zapošljavanje na određeno vrijeme je vršeno na period duži od šest mjeseci, što nije u skladu sa članom 50. Zakona o državnim službenicima.

Revizori su konstatovali i kršenje Zakona o javnim nabavkama. Gender centar RS, naime, nije planirao niti donosio posebne odluke za pokretanje nabavki za usluge čišćenja radnih prostorija, usluge učešća u kreiranju promotivnih kampanja i nabavke reklamnog materijala, marketinške usluge, kompjuterske usluge, usluge društvenih istraživanja, obrazovne usluge i usluge stručnog usavršavanja u ukupnom iznosu od 30.393 KM.

Za otklanjanje uočenih nepravilnosti, grešaka i nezakonitosti, direktorica Gender centra je, od revizora Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske, dobio 5 preporuka.

(T.H., Revizije info)