Komentari i analize

FEDERALNIM REVIZORIMA ONEMOGUĆENO DA PROVEDU REVIZIJU NAFTNIH TERMINALA FEDERACIJE. DIREKTOR NTF-A POZVAO ADVOKATA I HRVATSKU POLICIJU DA GA „ZAŠTITE“. NAŠA VLADA ĆUTI.

Foto: Akta.ba
Prije nešto više od dvije godine, u sličnoj situaciji, kada su Uredu za reviziju tražene podatke odbili dati Pretis, Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju FBiH i FIA, prvo od strane Komisije, a potom i Parlamenta, takvo ponašanje okarakterisano je kao rušenje pravnog sistema i poretka, nepoštivanje procedura i zakonskih propisa, te privatizacija institucija i preduzeća koji su u vlasništvu Federacije BiH. A Vladi bilo naređeno da preduzme adekvatne sankcije prema svima koji krše Zakon o reviziji institucija u FBiH.

“Postoje lobiji u ovoj zemlji kojima ne odgovara funkcionalan operator… Sve ono što imamo na djelu ovih godina ustvari pokazuje da su ti lobiji kojima praktično ne odgovara da država ima vas kao funkcionalan instrument, nažalost, odradili značajan dio posla… I to je problem koji nemamo mi samo sa “Terminalima”, nego i sa “Željeznicama” i sa svim ostalim stvarima koje nas na kraju dovedu u ovu poziciju u kojoj se nalazimo danas.”, istakao je, na saslušanju predstavnika “Operatora – Terminali Federacije” pred Parlamentarnom komisijom odgovornom za reviziju Parlamenta FBiH, 22.12.2021., član ove komisije i delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH Aner Žuljević (SDP).

Ponašanje čitavih segmenata vlasti i kadrova koje su oni instalirali, koji kombinuju korupciju i pljačku javnih sredstava u ličnom i stranačkom interesu, sa služenjem interesima drugih država, nauštrb interesa BiH, nerješiv je problem, kome je korijen u rezultatu rata, Dejtonskom sporazumu, nikad provedenoj denacifikaciji, partitokratiji i nepostojanju pravne države, koja bi adekvatnim sankcionisanjem, očistila političku scenu od kriminala, korupcije i stranih agenata.

URED ZA REVIZIJU NEOVLAŠTEN ZA PROVOĐENJE REVIZIJE?

Ured za reviziju institucija u FBiH, kao čudan izuzetak od pravila stranački kontrolisanih institucija (čija se rukovodeća mjesta dijele na postizbornim pijacama), koji se, insistirajući na svojoj nezavisnosti i profesionalnim standardima, posljednjih godina profilirao u jednog od najznačajnijih kritičara vlasti i njenih mjera, zbog čega je permanentna meta napada, opstrukcija i ignorisanja Vlade FBiH, nakon što je dao negativnu ocjenu “Operatoru – Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo za finansijske izvještaje za 2020. godinu, u plan revizija za aktuelnu godinu uvrstio je finansijsku reviziju “Naftnih terminala Federacije” d.o.o. Ploče za 2021.

“S obzirom da je to zavisno društvo OTF-a, htjeli smo da zaokružimo i snimimo cjelokupno stanje kada je to društvo u pitanju. Uvažavajući, pritom, i činjenicu, da su određena sredstva iz budžeta Federacije izdvojena za dokapitalizaciju tog društva.”, navela je šefica kabineta Generalnog revizora Ureda za reviziju institucija u FBiH Mia Buljubašić.

Ali htjeti i moći u ovoj državi su dvije različite stvari. Pogotovo ako postoji sumnja da vam je namjera ozbiljno i profesionalno da istražite rad firme za koju se, kao i njenog direktora (kadra HDZ-a BiH), vezuje čitav niz afera i u koju se slivaju millioni maraka javnog novca, bez ikakve kontrole njihovog utroška.

Tako je iz NTF-a, na pismo najave finansijske revizije, odgovoreno da je Ured za reviziju FBiH – neovlaštena institucija za provođenje finansijske revizije (???). Te mu je preporučeno da se obrati Upravi Društva OTF u svojstvu Skupštine Društva NTF.

Potom je NTF izignorisao pismeni zahtjev OTF-a, kome se Ured obratio po NTF-ovoj „preporuci“, odbivši dostaviti traženu dokumentaciju Uredu za reviziju.

I konačno, kada se revizorski tim, u skladu sa najavom, pojavio u sjedištu NTF-a u Pločama, 10. 1. 2022. godine, umjesto pripremljene dokumentacije i spremnosti na profesionalnu saradnju s revizorskim timom, dočekalo ga je nešto nevjerovatno, nezabilježeno na ovim prostorima.

„U PLOČAMA SE MOŽETE SAMO KUPATI, NE I RADITI“

Osim što nije dozvolio obavljanje revizije, predsjednik uprave NTF-a, Josip Tomić je pozvao u prostorije NTF-a svog advokata, policijskog inspektora za strance (koji je sačinio zapisnik ali revizorskom timu nije predočen), i inspektora rada ispred Državnog inspektorata Republike Hrvatske (koji je sačinio zapisnik o obavljenom inspekcijskom nadzoru i uručio ga revizorskom timu).

„Inspektor je članovima revizorskog tima više puta rekao da su mogli lično biti odgovorni za prekršaj, što je više ličilo na prijetnju i zastrašivanje, nego obavljanje posla u skladu sa zakonom. Sve ove okolnosti u prostorijama NTF-a imale su obilježje neprimjerenog ponašanja predsjednika uprave i namjere diskreditovanja Ureda za reviziju i njegovih zaposlenika. O svim dešavanjima u prostorijama NTF-a revizorski tim je sačinio službenu zabilješku.“, navodi se u dopisu Ureda upućenom Vladi FBiH, resornom Ministarstvu energije, rudarstva i industrije, te OTF-u, kao vlasniku NTF-a.

U istom dopisu, upućenom 11.1., od imenovanih je zatraženo da u što skorijem roku preduzmu aktivnosti iz svoje nadležnostim, kako bi se finansijska revizija „Naftnih terminala Federacije“ d.o.o. Ploče za 2021. godinu mogla izvršiti, u skladu sa Zakonom.

Pritom je upozoreno da su „Naftni terminali Federacije“ d.o.o. Ploče u 100 postotnom vlasništvu Operatora – Terminali d.o.o. Sarajevo a da je OTF u 100 postotnom vlasništvu Vlade FBiH. Te, da Ured za reviziju nije nikada izvršio reviziju NTF-a, a da se kontinuirano odobravaju sredstva iz Budžeta Federacije BiH (… 2019, 2020. i 2021. godine) za povećanje osnovnog kapitala privrednog društva NTF, u iznosu od 4 miliona KM godišnje putem kapitalnog transfera, čiji utrošak i efekti nisu poznati.

No, ni skoro dva mjeseca kasnije Ured od imenovanih nije dobio nikakav odgovor. Iako im je nakon prvog obraćanja, mjesec dana kasnije uputio Urgenciju sa zahtjevom da ih u što skorijem roku obavijeste o svom stavu i o preduzetim aktivnostima iz njihove nadležnosti.

GENERALNOM REVIZORU NEMA KO DA PIŠE

Ne dobivši odgovor od Vlade, Uredu je preostalo još samo da se za pomoć obrati Parlamentu, odnosno njegovoj komisiji odgovornoj za reviziju.

„Ured za reviziju je dopisom od 11. 1. 2022. godine obavijestio Vladu Federacije BiH, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Operator – Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo (u svojstvu skupštine NTF-a) o okolnostima nastalim prilikom pokušaja obavljanja prethodne revizije, nemogućnosti dobivanja dovoljnih i primjerenih revizorskih dokaza i o nepridržavanju NTF-a odredbi Zakona o reviziji institucija u FBiH u dijelu poglavlja V. „Ovlaštenje za prikupljanje informacija“. Dopisom je traženo da nadležni u što skorijem roku poduzmu aktivnosti iz svoje nadležnosti kako bi se izvršila finansijska revizija NTF-a za 2021. godinu. Do dana sačinjavanja ovog dopisa Ured za reviziju nije dobio odgovor.

Također vas obavještavamo da Izjavu predsjednika uprave NTF-a o nemogućnosti dostavljanja dokumentacije nismo dobili, iako je zahtijevana više puta.

Molimo vas da kao nadležna komisija odgovorna za reviziju reagujete, kako bi Ured mogao izvršiti planiranu reviziju.“, naveli su, u svom dopisu Komisiji, iz Ureda za reviziju.

No, i Komisija je prvobitno ostala nijema. A kad je i ona, 11.2., dobila Urgenciju, na sjednicu, održanu 28.2., „nečijom greškom“ nisu pozvani Generalni revizor i njegov zamjenik, ali je ipak usvojen nekakav zaključak u vezi sa čitavim slučajem.

No, ono što je Komisija mogla da uradi je da i sama zatraži od Vlade i Ministarstva ono što je tražio i Ured – da se, u skladu sa Zakonom, omogući provođenje finansijske revizije Naftnih terminala.

KADIJA TE TUŽI, KADIJA TI SUDI. A OD VLADE KOJA KRŠI ZAKONE OČEKUJEŠ DA NJIHOVO KRŠENJE SPRIJEČI I SANKCIONIŠE?

No, radi se o Vladi koja na leđima nosi teret ozbiljnih korupcijskih afera, koja je u više navrata pokazala krajnje nepoštovanje Parlamenta i Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju, ignorišući zaključke Parlamenta i zahtjeve komisije da se njeni ministri pojave na javnim saslušanjima pred Komisijom.

I u konačnici, radi se o Vladi čiji su premijer, ministrica finansija i ministar energije, rudarstva i industrije, 5 dana prije nego će Uredu iz NTF-a stići dopis kojim ih nazivaju neovlaštenim za provođenje revizije, bili u posjeti NTF-u u Pločama. Gdje su sa predstavnicima Uprave održali sastanak, na kome su istakli da Vlada Federacije BiH nastavlja podržavati razvoj NTF-a d.o.o. Ploče, a čelnici NTF-a se zahvalili Vladi FBiH na dosadašnjoj podršci. O reviziji nije bilo riječi.

Na kraju, spomenimo da je, prije nešto više od dvije godine, u sličnoj situaciji, kada su Uredu za reviziju tražene podatke odbili dati Pretis, Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju FBiH i FIA, prvo od strane Komisije, a potom i Parlamenta, takvo ponašanje okarakterisano kao rušenje pravnog sistema i poretka, nepoštivanje procedura i zakonskih propisa, te privatizacija institucija i preduzeća koji su u vlasništvu Federacije BiH. A Vladi bilo naređeno da preduzme adekvatne sankcije prema svima koji krše Zakon o reviziji institucija u FBiH i koji svojim postupanjem derogiraju Ured za reviziju institucija u FBiH, Parlamentarnu komisiju odgovornu za reviziju i Parlament FBiH.

No, u nastavku se ispostavilo da bi Vlada sankcije trebala preduzeti i prema sebi samoj, jer je startno odbila dati tražene podatke za provođenje revizije učinka o efikasnosti njenih mjera u pandemijskoj krizi. A potom se uplela i u skandalozan atak na nezavisnost Ureda za reviziju, pokušavajući da Uredu određuje kako da provodi reviziju, šta treba a šta ne da radi i da utiče na sadržaj revizorskih izvještaja, naređujući mu da koriguje one koji im se ne sviđaju.

Posljednja, nezvanična, informacija govori da se uprava Naftnih terminala Federacije BiH(!) obratila nadležnim institucijama u Republici Hrvtskoj(!) za mišljenje. Na žalost, ni zvanične ni nezvanične informacije ne govore o tome da vlasnik NTF-a (ni “vlasnikov vlasnik”) preduzima korake za smjenu uprave, koju je postavio i koja iz Federacije rado prima milione maraka ali ne i revizore.

(Samir Šestan, Revizije info i Antikorupcija.info)