Priče u fokusu

SASLUŠANJA PRED PARLAMENTARNOM KOMISIJOM ODGOVORNOM ZA REVIZIJU, O KOJIM NE BISMO ZNALI DA NIJE NEVLADINOG SEKTORA???

Sa saslušanja pred Parlamentarnom komisijom odgovornom za reviziju, održanih 13.07.2021. (Foto: PFBiH)
Od ponedeljka, 15., do četvrtka, 18. novembra, 24 federalne institucije biće „saslušavane“ pred Parlamentarnom komisijom odgovornom za reviziju Parlamenta FBiH. Ova „saslušanja“ javno najavljuje, promoviše ih i javnosti daje informacije o njima jedna nevladina organizacija, dok su oba doma Parlamenta i njihova zajednička Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju, pred kojom će se ta saslušanja dogoditi, tim povodom – nijemi.

Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju Parlamenta FBiH će u periodu od 15. do 18. novembra 2021. godine organizovati javna saslušanja predstavnika 24 institucije koje nisu dobile pozitivno mišljenje revizora.

Zadovoljstvo zbog ove informacije kvari saznanje da je svijest o značaju revizije i ovakvih javnih saslušanja veća u nevladinom sektoru, nego u samom parlamentu.

Pa smo u apsurdnoj situaciji da ova saslušanja javno najavljuje, promoviše ih i javnosti daje informacije o njima jedna nevladina organizacija – Centri civilnih inicijativa. A da su oba doma Parlamenta i njihova zajednička Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju, tim povodom – nijemi.

Posljednji podatak o nekoj aktivnosti ove komisije, na njenoj znaničnoj web podstranici (u okviru stranice Parlamenta) je od prije 4 mjeseca. Pri čemu se ne radi o tome da je Komisija u međuvremenu bila neaktivna, nego o tome da je netransparentna u svom radu – niti najavljuje svoje sjednice, niti daje ikakve informacije nakon što se one održe.

Razlog takvog odnosa je i nepoznat i potpuno besmislen. Jer je javnost rada ove komisije njen najjači potencijalni alat za vršenje uticaja i na revidirane institucije i na Parlament i na Vladu. A i na društvo u cjelini.

No… Bez obzira na to, portal Revizije info informaciju o zakazanim saslušanjima dobio je najprije od – Ureda za reviziju.

A danas su i Centri civilnih inicijativa objavili svoje saopštenje za javnost u kome daju detaljne podatke o predstojećim saslušanjima i javnosti skreću pažnju na njihov značaj, kao i potencijalnu važnost ove komisije.

Iz ove organizacije naglašavaju i da je izuzetno važno, da na saslušanjima revidirane institucije obezbijede prisutnost menadžmenta najvišeg nivoa. U prethodnom periodu, na proteklim saslušanjima to nije bio slučaj. Podsjetimo, recimo, da od 12 ministarstava Vlade FBiH, koja su saslušavana u julu ove godine, na saslušanjima nije bio prisutan nijedan(!) ministar.

Ali, podsjetimo i da je, osim neprisustva čelnih ljudi revidiranih institucija, prisutna i praksa da se saslušanja ne obavljaju pred kompletnom Komisijom (koja, inače, broji 14 članova), nego tek pred 3-4 člana određena za saslušanja koja se odvijaju tog dana. Radi se o neprihvatljivom konformizmu, koji se pravda dogovorom da se Komisija podijeli na grupe koje ća biti zadužene za određene institucije. Pa je prisustvo “tuđim” saslušanjima “privatna stvar” članova Komisije. A ono što se zove “privatnom stvari” zapravo je – odgovorno i profesionalno ponašanje i vršenje preuzete obaveze. Ili neodgovorno.

Na pomenutim saslušanjima ministarstava u julu, na sva 4 dana saslušanja bilo je prisutno svega dvoje poslanika, članova Komisije. Od njih 14!

Iz Centara civilnih inicijativa navode da će se saslušanja moći pratiti uživo putem You Tube kanala Doma naroda Parlamenta FBiH. A prenos će biti emitovan i putem fb stranice CCI-a (@CCIBiH).

Sa federalnim institucijama kod kojih su revizori identifikovali propuste saslušanja će se održati prema sljedećem rasporedu:

  1. novembar 2021.

10:00-10:35  Izvještaj o izvršenju Budžeta FBiH za 2020. godinu

10:35-11:10  Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH

11:10-11:45  Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

12:00-12:35  Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH

12:35-13:10  JP “Elektroprivreda Bosne i Hercegovine“, d.d. – Sarajevo

13:10-13:45  “PRETIS” d.d. Vogošća ( za 2019. i 2020. godinu)

  1. novembar 2021.

10:00-10:35  Federalni zavod za mirovinsko/ penzijsko i invalidsko osiguranje

10:35-11:10  Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine

11:10-11:45  Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine

12:00-12:35  JU Zavod za zbrinjavanje mentalno-invalidne djece i omladine Pazarić

12:35-13:10  JP„Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” dioničko društvo Mostar

13:10-13:45  Tvornica transportnih uređaja energetik d o.o. Tuzla

  1. novembar 2021.

10:00-10:35 Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

10:35-11:10 Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom

11:10-11:45  Zaštitni fond Federacije Bosne i Hercegovine

12:00-12:35 JU Zavod za zbrinjavanje mentalno-invalidnih lica „Drin“ Fojnica

12:35-13:10  UNIS-GROUP Društvo za promet i usluge d.o.o. Ilidža

13:10-13:45  JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo

  1. novembar 2021.

10:00-10:35  Federalna uprava civilne zaštite

10:35-11:10  Federalna direkcija robnih rezervi

11:10-11:45  Federalni zavod za zapošljavanje

12:00-12:35  Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (za 2019. i 2020)

12:35-13:10  JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

13:10-13:45   Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine

14,00        Izvještaj Revizije učinka „Efikasnost planiranja i realizacije mjera za ublažavanje ekonomskih posljedica pandemije COVID-19“

(N.N., Revizije info)