Priče u fokusu

DA LI ĆE GRADONAČELNIK BRČKO DISTRIKTA ODOBRITI UPUTSTVO KOJIM JE MOGUĆE SANKCIONISATI I NJEGA SAMOGA?

Situacija je ovo svojevrsnog sukoba interesa. I biće interesantno da li će konačno rješenje Uputstva više biti usklađeno sa interesima institucija, odnosno njihovih rukovodstava ili sa interesima javnosti.  

Kao što je portal Revizije info, u ranijim tekstovima, već pomenuo – u Brčko distriktu je došlo do nekih pozitivnih pomaka u kontekstu revizije i odnosa institucija prema njoj. Konačno je došla na red i izrada Uputstva o postupanju revidiranih subjekata po nalazima i preporukama datim im od strane Ureda za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu.

Radi se o obavezi koju su institucije Brčko distrikta trebale ispuniti prema, sredinom oktobra 2019. godine usvojenom, akciom planu Vijeća ministara BiH za realizaciju prioriteta iz Analitičkog izvještaja Evropske komisije, koji je sastavni dio Mišljenja Komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU. I po tom planu ovo uputstvo je trebalo biti usvojeno još prije godinu i po dana.

No, „bolje ikad nego nikad“, kaže narodna poslovica.

U tom kontekstu formirana je i Radna grupa za izradu ovog Upustva, koja broji 9 članova iz različitih institucija Brčko distrikta, a na čijem čelu se nalazi Safet Nišić, jedan od revizora Ureda za reviziju Brčko distrikta.

Predsjednik radne grupe je u telefonskoj izjavi za portal Revizije info naveo da je 23. novembra održan prvi sastanak radne grupe na kojem su razmatrali početnu verziju Upustva. Od Nišića smo saznali i da trenutno postoji dosta različitih mišljenja među članovima Radne grupe, zbog čega će na narednom sastanku koji je zakazan za 30. novembar nastaviti sa usaglašavanjem sadržaja Uputstva.

Na pitanje da li će u inicijativi biti uključene i sankcije za one institucije koje ne budu realizovale revizorske preporuke dobili smo odgovor da je i to moguća opcija.

„Što se tiče sankcija postoji dilema među članovima radne grupe, jer uputstvo je jedna vrsta smjernica i kao takvo ne možemo imati sankcije, ali se drugim aktima mogu regulisati sankcije za institucije koje ne realizuju revizorske preporuke, a jedan od članova Uputstva bi upućivao na taj akt. Naime, u pitanju su različite institucije tako da u Uputstvu ne možemo jednoobrazno definirati sankcije. Uputstvo će biti identično za sve institicije, ali sankcionisanje će se morati dodatno definirati i izraditi koncept. Na narednim sastancima ćemo vidjeti koliko članovi radne grupe mogu približiti stavove.  Putem uputstva bi se regulisala odgovornost svakog revidiranog subjekta“, istakao je Nišić.

Ovo je mali ali ipak značajan pomak i korak naprijed u odnosu na izjavu predsjednika radne grupe od prije 2 sedmice kada je naveo da oni nisu sud, te da sankcije za institucije koje ne realizuju revizorske preporuke nisu moguće.

S obzirom na to da stavovi članova Radne grupe još uvijek nisu usaglašeni, pretpostavka Safeta Nišića je da će se Upustvo izraditi do kraja decembra, a da će se u međuvremenu održati 2-3 sastanka.

Nakon što Radna grupa izradi Upustvo, odnosno dogovori se oko njegovog prijedloga, isti se upućuje Kabinetu gradonačelnika, koji će ga dostaviti svim institucijama koje su predmet revizije na primjedbe. Nakon toga će konačnu formu Uputstva donijeti gradonačelnik Brčko Distrikta, u konsultaciji sa radnom grupom.

Bez sankcija postoji velika mogućnost da javne institucije neće promijeniti svoj dosadašnji (ignorantski) odnos prema revizorskim preporukama.

No, da li će se sa uvođenjem sankcija složiti i institucije koje već godinama ne realizuju revizorske preporuke bez adekvatnog opravdanja? Među kojima je i Kancelarija Gradonačelnika Brčko distrikta, koja je, primjera radi, od prethodne godine datih 25 preporuka u potpunosti realizovala tek 6. Još 4 su djelimično realizovane. A čak 15, među kojima su 3 koje se ponavljaju čitavo desetljeće, nisu realizovane.

Očigledno, situacija je ovo svojevrsnog sukoba interesa. I biće interesantno da li će konačno rješenje Uputstva više biti usklađeno sa interesima institucija, odnosno njihovih rukovodstava ili sa interesima javnosti.

(D.R. i N.N., Revizije info)