Novosti

FEDERALNI DOM NARODA IGNORIŠE REVIZORSKE IZVJEŠTAJE I ZAKLJUČKE KOMISIJE ODGOVORNE ZA REVIZIJU?

Domu naroda se, očito, ne žuri.

Za 24. mart zakazana je 10. vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta FBiH. Na najavljenom dnevnom redu ponovo nema Izvještaja Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju o revizorskim izvještajima revidiranih subjekata i korisnika Budžeta Federacije BiH za 2020. godinu. Izvještaja koji je, i sama sa značajnim kašnjenjem, Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju usvojila 28. januara.

Predstavnički dom, podsjetimo, isti je izvještaj razmotrio i usvojio 9. marta ove godine. A dva dana kasnije nevladina organizacija Centri civilnih inicijativa, koja provodi projekat „Učinkovitija javna revizija za smanjenje korupcije u BiH“, poslala je dopisi članovima Kolegija Doma naroda Federalnog parlamenta, sa pozivom da što prije stave ovaj izvještaj Parlamentarne komisije na dnevni red.

Pomenuti izvještaj sumira rad Ureda za reviziju u 2021. godinu, u kojoj je ova vrhovna revizorska institucija postala prva u BiH koja je u jednoj godini izvršila finansijsku reviziju preko stotinu subjekata revizije. Sa akcentom na rezultatima javnih rasprava koje je Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju organizovala, od 13. jula do 22. decembra 2021., za 41 revidiranog subjekta koji nije dobio pozitivno mišljenje za obje komponente finansijske revizije.

“Ured za reviziju institucija FBiH je u svojim izvještajima ukazao na brojne slabosti i nepravilnosti u radu institucija te dostavio preporuke kako da se identifikovane nepravilnosti isprave. Upravo je obaveza Parlamenta FBiH da razmatra nalaze iz revizorskih izvještaja te da osigura efikasno trošenje javnih sredstava. lako je prošlo 8 mjeseci, od početka objave revizorskih izvještaja, nedopustivo je dodatno kašnjenje u procesu razmatranja izvještaja, čime bi se obesmislili napori svih aktera u sistemu, i nastavilo nepravilno trošenje javnog novca”, izjavili su iz CCI-a.

No, Domu naroda se, očito, ne žuri. Sjeća se on mnogo ozbiljnijih kašnjenja.

(T.H., Revizije info)