Novosti

SASTANAK ČELNIKA MREŽE VRI ZEMALJA KANDIDATA I POTENCIJALNIH KANDIDATA ZA ČLANSTVO U EU I EVROPSKOG REVIZORSKOG SUDA

Sastanak je održan u Parizu, u hibridnoj formi, pri čemu su učesnici iz Ureda za reviziju istom prisustvovali online.

Generalni revizor Ureda za reviziju institucija BiH, Hrvoje Tvrtković, prisustvovao je sastanku čelnika Mreže vrhovnih revizionih institucija zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU i Evropskog revizorskog suda održanom 16.03.2022. godine, u organizaciji SIGMA-e (zajedničke inicijative OECD-a i EU).

Sastanak je održan u Parizu, u hibridnoj formi, pri čemu su učesnici iz Ureda za reviziju istom prisustvovali online.

Sastanku su prisustvovali čelnici i oficiri za vezu Mreže, koju čine VRI Turske, Makedonije, Crne Gore, Srbije, Albanije i Bosne i Hercegovine, te Kosova – u svojstvu aktivnog posmatrača, kao i predstavnici Evropskog revizorskog suda, SIGMA-e i Zajedničke radne grupe za revizione aktivnosti.

Zajednička radna grupa za revizione aktivnosti je tijelo putem koje Kontaktni odbor – tijelo saradnje između Evropskog revizorskog suda i vrhovnih revizionih institucija zemalja članica EU podržava razmjenu najboljih praksi sa institucijama za reviziju zemalja kandidata i potencijalnih kandidata.

Na sastanku su razmatrane buduće aktivnosti koje bi trebale činiti plan rada Mreže za naredni period.

Predstavnici SIGMA-e su prezentovali rezultate najnovijeg pregleda stanja reforme javne uprave u zemljama Zapadnog Balkana s posebnim fokusom na oblasti javnog finansijskog upravljanja, odgovornosti i vanjske revizije.

Član Evropskog revizorskog suda, Francois Roger Cazala, generalna revizorka Švedske, Helena Lindberg, te, generalni revizori revizionih institucija članica Mreže su prezentovali izazove, prioritete i prilike s kojima se u ovom trenutku suočavaju vrhovne institucije za reviziju kao i najvažnija pitanja i očekivanja u pogledu načina na koji Mreža može na najbolji način pružiti podršku vrhovnim institucijama za reviziju na putu zemalja iz kojih dolaze ka potencijalnom članstvu u EU.

(UzRIBiH)