Priče u fokusu

FEDERALNA KOMISIJA ZA REVIZIJU KONSTATOVALA RUŠENJE PRAVNOG SISTEMA I PORETKA

Federalna Parlamentarna komisija za reviziju konačno je počela da radi svoj posao. Nakon što su, na sjednici, saslušali generalnog revizora Ureda za reviziju institucija u FBiH, Komisija je konstatovala da se u slučajevima onemogućavanja rada Ureda, odnosno vršenja revizija, radi o rušenju pravnog sistema i poretka, nepoštivanju procedura i zakonskih propisa, te da imamo na sceni privatizaciju institucija i preduzeća koji su u vlasništvu Federacije BiH.

Zajednička parlamentarna komisija oba doma Parlamenta FBiH konačno je i opravdala svoje postojanje i pokazala ozbiljnost problema njenog skandalozno dugog nerada.

Podsjetimo, to je komisija koja je posljednju sjednicu u prethodnom mandatu održala 13.02.2018., a svoju konstitutivnu sjednicu u aktuelnom mandatu tek prije 3 mjeseca – 04.09.2020. Dakle nije radila više od dvije i po godine. A pošto ona priprema materijale iz ove oblasti za Parlament, Parlament se u međuvremenu nije bavio jednim od svojih najznačajnijih zadataka – kontrolom zakonitosti i efikasnosti rada javnih institucija, odnosno, nije razmatrao izvještaje Ureda za reviziji ni za 2017., ni za 2018., ni za 2019. godinu, njih preko 250.

I svoj konačni početak rada Komisija je počela skandalozno – višednevnim saslušanjima institucija koje nisu dobile pozitivnu ocjenu revizora prisustvovalo je po svega nekoliko (3, 4, 5) od ukupno 14 članova Komisije. Umjesto da na svakom saslušanju budu svi (jer je to logično, a pogotovo nakon dvoipogodišnjeg nerada Komisije) članovi Komisije su podijelili ko će na koja saslušanja doći, jer im je bilo previše da 4 dana zaredom dolaze na posao??? Pa je bilo slučajeva da iz neke revidirane institucije bude prisutno više predstavnika, nego parlamentaraca, članova Komisije. A pritom se takvo neprihvatljivo, neprofesionalno ponašanje pokušavalo opravdati, tražeći rupe u Poslovniku i prikazati kao normalno.

No,… taman kad smo pomislili da ni od formirane Komisije ništa pozitivno ne možemo očekivati, posljednja sjednica, održana 27.11., na kojoj je bilo prisutno 11 članova Komisije, urodila je iznenađenjem, u vidu neočekivanog fokusiranja Komisije na ozbiljan problem i izuzetno oštrog stava i odlučne podrške Uredu za reviziju institucija u FBiH.

Sa priličnim kašnjenjem – ali, u ovom slučaju vrijedi ona: „bolje ikad nego nikad“ – Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju razmotrila je i osudila slučajeve uskraćivanja informacija Uredu za reviziju institucija u FBiH i onemogućavanja mu da provede revizije u nekim institucijama.

Podsjetimo, Finansijsko-informatička agencija FBiH odbila je dostaviti Uredu za reviziju podatke iz Registra finansijskih izvještaja pravnih lica u FBiH, uslovljavajući to potpisivanjem „memoranduma o saradnji“, dok Pretis d.d. Sarajevo i Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju FBiH nisu dozvolili Uredu za reviziju da izvrši uvid u dokumentaciju i obavi reviziju.

Nakon što su, na sjednici, saslušali generalnog revizora Ureda za reviziju institucija u FBiH, Komisija je konstatovala da se ovdje radi o rušenju pravnog sistema i poretka, nepoštivanju procedura i zakonskih propisa, te da imamo na sceni jednu privatizaciju institucija i preduzeća koji su u vlasništvu Federacije BiH.

Takođe, Komisija je jednoglasno usvojila i Zaključak, s napomenom da ga je potrebno po hitnom postupku uputiti Kolegiju Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, Vladi FBiH, FIA, Pretisu d.d. Sarajevo i Operatoru za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju FBiH, a koji glasi:

  1. Nalaže se Finansijsko-informatičkoj agenciji da odmah i bezuslovno omogući Uredu za reviziju institucija u FBiH pristup neophodnim dokumentima za obavljanje njihove osnovne revizorske funkcije, posebno da odmah i bezuslovno Uredu omogući pristup Registru finansijskih izvještaja pravnih lica u FBiH.
  2. Nalaže se FIA-i da o realizaciji ovog zaključka izvijesti Parlamentarnu komisiju odgovornu za reviziju najdalje 8 dana od donošenja istog.
  3. Zadužuje se Vlada FBiH da poduzme adekvatne sankcije prema svima koji krše Zakon o reviziji institucija u FBiH i koji svojim postupanjem derogiraju Ured za reviziju institucija u FBiH, Parlamentarnu komisiju odgovornu za reviziju i Parlament FBiH, a posebno prema rukovodiocima sljedećih subjekata: Finansijsko-informatička agencija FBiH. Pretis d.d. Sarajevo, Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju FBiH, te da o poduzetim mjerama i sankcijama izvjesti Parlamentarnu komisiju odgovornu za reviziju i Parlament FBiH, u roku od 15 dana od dana donošenja ovog taključka.

Na sjednici je, inače, kao prva tačka dnevnog reda, nakon rasprave i dopune, prihvaćen Izvještaj Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju o obavljenim saslušanjima korisnika Budžeta i revidiranim subjektima za 2019. godinu, uz prijedlog da se isti u formi Prijedloga pošalje u parlamentarnu proceduru na razmatranje i usvajanje.

(SŠ, Revizije info)