Priče u fokusu

FEDERALNA REVIZORICA AIDA ĐOZIĆ JEDNA JE OD VODITELJA U MEĐUNARODNOM PROGRAMU OBUKE ZA REVIZORE NAMIBIJE I ZAMBIJE

Program je organizovao Švedski državni ured za reviziju (SNAO) u saradnji sa Afričkom organizacijom vrhovnih revizijskih Institucija – AFROSAI.

Kao oblik svojevrsnog priznanja za dostignuti stepen profesionalnog usavršavanja, Koordinatorica Sektora za reviziju učinka Ureda za reviziju institucija u FBiH, Aida Đozić u prošlom mjesecu – od 12. do 30. 10. 2020. – je učestvovala u međunarodnom programu obuke za reviziju učinka, kao jedan od voditelja programa.

Program je organizovao Švedski državni ured za reviziju (engl. Swedish National Audit Office, swed. Riksrevisionen) u saradnji sa Afričkom organizacijom vrhovnih revizijskih Institucija – AFROSAI.

Švedski državni ured za reviziju (SNAO) je, inače, vrlo angažovan na pružanju stručne pomoći revizijskim institucijama širom svijeta. Ova saradnja temelji se na globalnoj razvojnoj politici Švedske, čiji je cilj pomoći u jačanju kapaciteta vrhovnih revizijskih institucija (VRI) u zemljama u razvoju.

U BiH, SNAO je prisutan od samog osnivanja vrhovnih revizijskih institucija u našoj zemlji i presudno je uticao na njihov razvoj, usmjeravanje i profesionalno usavršavanje revizora. Kao i na zakonsku regulative u ovoj oblasti, koja je, s obzirom na činjenicu da revizija u BiH nije ustavna kategorija, ključni garant nezavisnosti VRI u BiH.

Provedena obuka za revizore učinka, u kojoj je učestvovala gospođa Đozić, tzv. Modul kurs za reviziju učinka, je osnovni trening iz oblasti revizije učinka (zasnovan na praktičnim vježbama vezanim za proces izrade stvarnih revizija učinka), koji, u okviru međunarodne razvojne saradnje u Africi, Švedski državni ured za reviziju provodi već drugu godinu, u okviru organizacije AFROSAI –E.

AFROSAI-E je, inače podgrupa AFROSAI-a, afričkog ogranka Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija. Sastoji se od 26 organizacija vrhovnih revizorskih institucija afričkih zemalja u kojim se govori engleski jezik (od 54 koliko ih okuplja AFROSAI). Organizacija je osnovana 2005. godine (dok AFROSAI postoji još od 1976.) sa zajedničkom vizijom da se poboljša učinak vrhovnih revizorskih institucija u ovim zemljama.

Članice AFROSAI-E su vrhovne revizijske institucije država: Angola, Botswana, Eritrea, Ethiopia, Ghana, Kenya. Lesotho, Liberia, Malawi, Mauritius, Mozambique, Namibia, Nigeria, Rwanda, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, South Africa, South Sudan, Sudan, Swaziland, Tanzania, The Gambia, Uganda, Zambia i Zimbabwe.

Putem svog Izvršnog sekretarijata, kojem je domaćin generalni revizor Južne Afrike, članovi su ovlašteni da optimiziraju svoje revizije u skladu sa INTOSAI standardima za vrhovne revizorske institucije (ISSAI) i da ojačaju svoje institucionalne kapacitete za efikasno provođenje svog mandata i podsticanje pozitivnih promjena u životima građana.

Upravo s ovim ciljem i jeste uspostavljenja saradnja AFROSAI-E sa Švedskim državnim uredom za reviziju, koji je odlučio da Program provede u saradnji sa Uredom za reviziju institucija u FBiH. U pojedine sesije bio je uključen i konsultant iz vrhovne revizorske institucije Tanzanije.

Inače, programom obuke za reviziju učinka, u kome je kao jedan od voditelja učestvovala gospođa Aida Đozić, obuhvaćeni su revizori vrhovnih revizijskih institucija dvije afričke države – Namibije i Zambije.

Uvažavajući okolnosti izazvane pandemijom COVID-19, program je organizovan putem on-line sesija.

Iz Ureda za reviziju institucija u FBiH ističu  da “Razmjena znanja i iskustava sa revizorima iz različitih vrhovnih revizijskih Institucija značajno je doprinijela kvaliteti obuke i razvoju kapaciteta u reviziji učinka.”

Nastavak ovog međunarodnog programa obuke očekuje se u prvom kvartalu 2021. godine.

(TH, Revizije info)