Komentari i analize

ČELNICI FEDERACIJE KRŠE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA – DIREKTNIM SPORAZUMIMA DO MARAMA, CVIJEĆA I HOTELSKIH USLUGA

Iako su Kabinet predsjednika i potpredsjednika Federacije BiH jedna institucija, oni odvojeno planiraju budžete i donose vlastite planove javnih nabavki.

Iako Kabineti predsjednika i potpredsjednika Federacije BiH čine jednu instituciju oni odvojeno planiraju budžete i funkcionisanje u smislu uspostavljanja organizacijskih jedinica što se odražava i na postupke javnih nabavki. 

Nema opravdanja za cijepanje nabavki

“Svaki Ured je donosio vlastite planove javnih nabavki i postupke nabavki je provodio zasebno”, stoji u finansijskom izvještaju za 2020. godinu.

Revizori smatraju da za ovakvo cijepanje nabavki ne postoji opravdanje.

Osim navedenog, sva tri Kabineta su ugovore na osnovu direktnih sporazuma zaključivali uglavnom do 6.000 KM što je tačno na zakonskoj granici, jer se radi o vrijednostima do koje se mogu i sklopiti direktni sporazumi po Zakonu o javnim nabavkama.

Kabinet predsjednika Marinka Čavare u prošloj godini plan javnih nabavki i njegove izmjene nije objavio na svojoj zvaničnoj internet stranici, a tu praksu su zadržali i u ovoj, što je u suprotnosti sa članom 17. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Plan nabavki za prošlu godinu donijeli su 31. januara 2020., a procijenjena vrijednost je iznosila 203.200 KM, koja je izmjenom plana nabavki od 22. maja umanjena na 190.203 KM.

“Planom nisu navedeni okvirni datumi pokretanja postupaka, kao ni trajanje ugovora, odnosno okvirnih sporazuma, a ne sadržavaju ni konkretne predmetne nabavke prema stvarnim potrebama”, navode revizori.

Čavarin kabinet je u prošloj godini proveo 10 direktnih sporazuma ukupne vrijednosti od 64.935 KM.

“Zaključeno je devet ugovora na osnovu direktnih sporazuma u vrijednostima do 6.000 KM, što ukupno iznosi do 54.000 KM i jedan ugovor od 1.500 KM. Realizacija po osnovu ovih deset ugovora iznosila je 21.671 KM. Uzorkom je obuhvaćena vrijednost zaključenih ugovora do 30.000 KM putem pet direktnih sporazuma”, utvrdili su revizori.

Ured potpredsjednice FBiH Melike Mahmutbegović plan nabavki je donio 4. februara 2020. i procijenjena vrijednost je iznosila do 158.500 KM putem 21 direktnog sporazuma, konkurentskog zahtjeva i javnog poziva – Aneks II dio B.

Planom javnih nabavki direktni sporazumi planirani su u vrijednosti do 6.000 KM i konkurentski zahtjev do 20.000 KM zbog čega plan nije sačinjen na način da sadrži procijenjene vrijednosti u skladu s članom 15. Zakona o javnim nabavkama”, navode revizori.

Provedeno je 16 direktnih sporazuma u vrijednosti do 78.000 KM i jedan konkurentski zahtjev za dostavu ponuda u vrijednosti do 20.000 KM, što zajedno iznosi do 98.000 KM. Realizacija po zaključenim ugovorima iznosila je 45.030 KM.

“Uzorkom je obuhvaćena vrijednost zaključenih ugovora u vrijednosti do 57.011 KM, od čega sedam direktnih sporazuma (37.011 KM) i konkurentski zahtjev za nabavku goriva (20.000 KM)”, stoji u revizorskom izvještaju.

Izmjenom i dopunom plana javnih nabavki Kabineta potpredsjednika Milana Dunovića procijenjena vrijednost iznosila je 128.000 KM, za sedam hiljada više nego što je bilo predviđeno planom nabavki.

Provedena su 24 direktna sporazuma u vrijednosti od 82.709 KM i nabavka hotelskih, ugostiteljskih usluga i seminara u skladu sa Aneksom II dio B u vrijednosti od 8.501 KM.

“Realizacija po zaključenim ugovorima iznosila je 39.971 KM. Uzorkom je obuhvaćena vrijednost zaključenih ugovora u iznosu od 47.721 KM, od čega sedam direktnih sporazuma (39.370 KM) i usluge prema Aneksu II dio B (8.351 KM)”, navode revizori. 

Nabavke karata, marama, paketića…

Za svaku nabavku zaključivala su se po tri ugovora kao što su nabavke kancelarijskog materijala, higijenskog potrošnog materijala, tonera, dnevne štampe, osiguranja zaposlenih, te osiguranja motornih vozila i za usluge servisiranja motornih vozila.

“To je usložnilo procese nabavki i uvećalo je ukupne troškove”, tvrde revizori.

Čavarin Kabinet je za materijal, sitni inventar i usluge izdvojio 158.439 KM,  Kabinet potpredsjednice 111.054 KM, a potpredsjednika 68.791 KM.

Za usluge prevoza i goriva Kabinet predsjednika Federacije BiH izdvojio je, čak, 10.224 KM, potpredsjednice Mahmutbegović 6.877 KM, a potpredsjednika Dunovića 3.664 KM.

Praksu cjepkanja javnih nabavki, pa i zaključivanja direktnih sporazuma do 6.000 KM zadržali su i ove godine, s tim da Kabinet predsjednika FBiH opet nije objavio plan javnih nabavki, dok druga dva Kabineta jesu.

U dopuni plana javnih nabavki Kabinet potpredsjednice planirao je nabavku ženskih marama putem direktnih sporazuma do 6.000 KM. U planu nabavki navedeno je još 17 direktnih nabavki, sve do 6.000 KM, za cvijeće, dnevnu štampu, kancelarijske stolice i slično.

Kabinet potpredsjednika Dunovića, također, planirao je dnevnu štampu po direktnom sporazumu, ali do 2.000 KM. Planom nabavki ovog Kabineta predviđeno je 25 direktnih sporazuma u ovoj godini, od čega ih je 10 do 6.000 KM.

U planu nabavki ovog Kabineta je i nabavka godišnjih karata za Narodno pozorište i novogodišnjih paketića, putem direktnog sporazuma, od po 1.000 KM. 

Rizične javne nabavke

Portal PratimoTendere.ba pratio je 15 javnih nabavki Kabineta predsjednika i potpredsjednika FBiH i svi su označeni crvenom zastavicom koja predstavlja visok stepen rizika.

pratimo tendere

 

U aprilu ove godine na portal PratimoTendere.ba objavljeno je da su ova tri Kabineta u četiri istovjetne javne nabavke kupovali tonere i kancelarijski, odnosno uredski materijal i ugovore dodijelili firmama koje su sami odabrali.

“Kao da svako od njih ima vlastitog favorita među vlasnicima firmi, poslovi su podijeljeni na sarajevski “Franex trade” i “All 4 Office”. Sve je koštalo 24.000 KM bez uračunatog poreza na dodatu vrijednost”, objavljeno je u aprilu na PratimoTendere.ba.

javne nabavke
Objavljeno na portalu PratimoTendere.ba u aprilu ove godine

Obje firme su im materijal i tonere nabavljale i u 2020. i 2019., a Franex trade i 2018. i 2017. godine. Sve po direktnim sporazumima po 6.000 KM.

(Zinaida Đelilović, ŽURNAL)