Novosti

ZA ONEČIŠĆENJE KOJEG TAČNO DIJELA JADRANSKOG MORA SMO ODGOVORNI?

Danas je zakazana 18. sjednica Predstavničkog doma državnog parlamenta. Predsjedavajuća Doma, Borjana Krišto, sjednicu je sazvala za utorak, 30. mart, sa početkom u 12 sati.

Među predloženih 23 tačke dnevnog reda je i Izvještaju komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu zaključka poslanika Jasmina Emrića povodom rasprave o Izvještaju o izvršenoj reviziji učinka o temi: „Pretpostavke za efikasno upravljanje intervencijama u slučaju incidentnog zagađenja mora“.

Na prethodnoj, 17. sjednici, održanoj 25.02., naime, usvojen je Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: „Pretpostavke za efikasno upravljanje intervencijama u slučaju incidentnog onečišćenja mora“, čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH. A uz Izvještaj usvojen je zaključak kojim Predstavnički dom PSBiH traži od Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstva komunikacija i prometa BiH i Ministarstva sigurnosti BiH da u roku od šest mjeseci izvijeste Predstavnički dom o planiranim i preduzetim aktivnostima na realizaciji preporuka iz Izvještaja, te da o preduzetim aktivnostima upoznaju Ured za reviziju institucija BiH.

No, na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je prijedlog zaključka poslanika Jasmina Emrića, nastao tokom rasprave o ovoj reviziji učinka,  kojim Predstavnički dom traži od Vijeća ministara BiH da za prvu redovnu sjednicu Predstavničkog doma dostavi informaciju o provođenju tačke 4. Deklaracije kojom je pozvano Predsjedništvo BiH i Vijeće ministara BiH na preduzimanje svih potrebnih pravnih radnji diplomatskim putem prema Republici Hrvatskoj, odnosno Evropskoj uniji u pogledu zaštite suverenih prava BiH na moru, donošenje posebnog zakona o moru Bosne i Hercegovine i pokretanje pravnih procedura pred međunarodnim pravosudnim instancama, kao i informaciju o svim pokrenutim aktivnostima i događaja u vezi s realizacijom tačaka Deklaracije iz nadležnosti Vijeća ministara BiH.

(Revizije.info)