Priče u fokusu

UPOZORENJE REVIZORA, DA SE MILIONI BUDŽETSKOG NOVCA TROŠE NA NETRANSPARENTAN I NEZAKONIT NAČIN, OSTALA BEZ ADEKVATNE REAKCIJE

Zamjenik Generalnog revizora Ureda za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu, koji je Ured, po ovlaštenju Generalne revizorice, predstavljao na skupštinskom zasjedanju 23.02.2022., u svom izlaganju, akcentirao je najznačajnije nepravilnosti, koje su bile značajne ili zbog njihovog finansijskog iznosa ili učestalosti ponavljanja kod subjekata revizije. Indikativno je da je njegovo izlaganje iz koga je evidentno da se milioni budžetskog novca troše bez adekvatnih procedura, kontrola, pa i uz direktno kršenje zakona, ostalo bez efekta, i u samoj Skupštini i u institucijama koje bi, po službenoj dužnosti, na takve podatke morale reagovati, bar pokretanjem istrage. Taj dio njegovog izlaganja prenosimo u cjelosti.

„Što se tiče neusklađenosti sa zakonskim propisima, istakao bih, prije svega neblagovremeno usvajanje budžeta Brčko distrikta za 2020. godinu…

Takođe, istakao bih određene nepravilnosti koje su se dešavale u isplatama grantova neprofitnim organizacijama. A isplate su iznosile – 8.844.539 KM!

To su bile razne nepravilnosti, od nepostojanja adekvatne i precizne procedure dodjele, korištenja i pravdanja grantova, preko nepostojanja registra, za koje smo već više puta ukazivali da je potrebno da se na jednom mjestu nađu svi podaci o dodjeljenim grantovima.

Takođe se, na poziciji tekućih grantova evidentiraju poslovne promjene koje se odnose na kapitalne grantove.

Isto tako, jedan dio budžetskih korisnika je dijelio grantove koji, po svom statusu i namjeni sredstava, spadaju u nadležnost drugih odjeljenja i institucija.

Osim toga, istakao bih nepravilnosti koje su se dešavale prilikom isplate grantova u poljoprivredi. A iznos koji je isplaćen u Odjeljenju za poljoprivredu, na ime grantova, odnosno podsticaja, je – preko 15 miliona KM.

Tu bih prije svega istakao neblagovremeno donošenje pravilnika o načinu i uslovima za podsticaje u poljoprivrednoj proizvodnji, a koji je donesen 4 mjeseca nakon roka propisanog zakonom.

Takođe bih pomenuo i subvencije za sanaciju šteta privrednim subjektima nastalih kao posljedica pandemije. A iznos koji je isplaćen je 8.416.981 KM.

Ovdje se desio propust da je razvrstavanje privrednih subjekata po kategorijama vršeno na osnovu prijave privrednog subjekta sa priloženom dokumentacijom iz koje se nije moglo pouzdano utvrditi kojoj kategoriji pripada privredni subjekt i – bez precizne provjere od strane odjeljenja.

Takođe bih pomenuo i redovne podsticaje u Odjeljenju za privredni razvoj, sport i kulturu, koji su isplaćeni u iznosu od 7.823.711 KM.

Ovdje smo detektovali propust u smislu da je isplata olakšica vršena u iznosu koji prekoračuje zakonom propisani limit.

Takođe, u većini naših izvještaja, pominjali smo i ugovore o posebnim poslovima. Na ime tih izdataka isplaćeno je 3.792.822 KM.

To su bile, isto tako, nepravilnosti, od netransparentnog odabira, preko nepostojanja procedura i pravila za određivanje visine naknade, do samog izvještaja o obavljenom poslu.

Takođe bih imao potrebu da pomenem i nedovoljnu efikasnost u realizaciji kapitalnog budžeta. Za trogodišnji period je ona otprilike 30%. A posljedica je svakako velikog broja kandidovanja projekata, takođe složenosti projekata, zatim njihovog usitnjavanje, kao i nedovoljne ažurnosti i nesinhronizacije u provođenju propisanih procedura i izvođenja pripremnih radnji u koje je uključeno više odjeljenja i institucija.

Što se tiče finansijskih izvještaja, pomenuo bih i preko 218 miliona sredstava koje se nalaze na ekonomskom kodu „Sredstva u pripremi“ i nikada nisu prenesena na „Sredstva u upotrebi“, a samim tim nikad se nije ni počeo vršiti obračun amortizacije.

Iz razloga ove značajnosti sredstava mi smo odlučili da se, tokom tekuće godine, ovim problemom pozabavimo i kroz reviziju učinka. Tako da ćemo ovaj dio sredstava obraditi kroz posebnu reviziju učinka „Sredstva u pripremi“.”

(N.N., Revizije info)