Priče u fokusu

OPSTRUKCIJA NADZORA NAD REVIZIJOM U RS?

Slaba aktivnost, opstrukcija sjednica, neizvršavanje propisanih obaveza - karakteristika su većine Odbora u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Time otežavaju i rad parlamenta, a mnoga važna pitanja samo formalno prolaze kroz ova radna tijela. Ilustrativan je primjer Odbora za reviziju, koji je u gotovo četiri godine mandata održao tek 12 sjednica, od kojih su tri prekinute.

Od 71 revizorskog izvještaja i sedam revizija učinka objavljenih u prošloj godini, Odbor zadužen za parlamentarni nadzor Glavne službe za reviziju javnog sektora razmotrio je tek Izvještaj o radu službe i Konsolidovani izvještaj o reviziji budžetskih korisnika.

ŽELJKO NINKOVIĆ, Centri civilnih inicijativa:

“Dakle, nisu se razmatrali izvještaji sa mišljenjem s rezervom, određeni negativni izvještaji, a Odbor za reviziju po statutu mora te izvještaje proslijediti Narodnoj skupštini na razmatranje. To se ne dešava.”

Predsjednik Odbora tvrdi da je razlog opstrukcija poslanika vladajuće većine koji izbjegavaju razmotriti problematične izvještaje, zbog čega često nema kvoruma za sjednicu. Među izvještajima koji nisu razmotreni na posljednjoj prekinutoj sjednici je i negativno ocijenjeni izvještaj za Šume Republike Srpske.

TOMICA MILOSAVLJEVIĆ, predsjednik Odbora za reviziju NSRS (SDS):

“Oni ne žele uopšte da mi razmatramo te izvještaje. Generalno, rad odbora, kompletno svih odbora, gubi smisao i po mojim saznanjima veliki broj odbora ima problem kao Odbor za reviziju.”

Članovi Odbora iz vladajućeg SNSD-a nisu željeli javno obrazložiti ovakav način uticaja na rad. Nezvanično barataju sa različitim razlozima. Jedan je, tvrde, i promjena političkih dresova poslanika.

IGOR ŽUNIĆ, šef Kluba zastupnika SNSD u NSRS:

“Mislim da je to problem kod koeficijenata u raspodjeli u odborima i to je jedno političko pitanje. U narednom periodu imaćemo jedan sastanak po tom pitanju i ja vjerujem da će se rad u odborima poredati.”

ŽELJKO NINKOVIĆ, Centri civilnih inicijativa:

“To ne može biti razlog da neko ne radi svoj posao. To što ste vi danas u jednoj partiji, sutra u drugoj, to vas ne amnestira. Ili gospodo izađite iz odbora, recite – ja to ne mogu obavljati zato što se to sad kosi sa nekim novim politikama u koje sam ušao.”

Razloga da zatraži isključenje iz Odobra za privredu našao je potpredsjednik parlamenta Milan Petković. Za razliku od Zakonodavnog i Odbora za ustavna pitanja, smatra da u ovom za privredu nije doprinio ništa. Vjeruje da su odbori generalno postali čista forma.

MILAN PETKOVIĆ, dopredsjednik NSRS (US):

“Jedna je krivica i nas kao narodnih poslanika jer ne uključujemo se dovoljno u rad odbora, zato što sve one svoje rasprave koje planiramo i svoje zamjerke ne želimo da iznosimo na odborima jer to onda kasnije nema tu snagu kada iznesemo na plenarnom zasjedanju skupštine.”

Da postoje problemi u obezbjeđivanju kvoruma pokazuje i statistika, ali i činjenica da često izostaju i opozicioni poslanici. Odbor za finansije u budžet npr. od deset zakazanih sjednica u prošloj godini održao je samo dvije. Odbor za zdravstvo – od četiri zakazane tek jednu. U posljednje vrijeme govori se o ideji da se reducira njihov broj ili članstvo unutar 20 postojećih Odbora.

(Vladimir Šušak, BHRT)