Komentari i analize

U KONTEKSTU REVIZIJE, STANJE U BH I HRVATSKIM POŠTAMA IDENTIČNO

Faktički jedina je razlika (u kontekstu revizije) to da su “Hrvatske Pošte” zadržale stanje detektovano pri prethodnoj, finansijskoj reviziji za 2019., i što se tiče ocjena i broja preporuka, dok “BH Pošta” u posljednjoj reviziji bilježi pogoršanje, jer je u prethodnoj reviziji imala obje pozitivne ocjene i tri puta manje preporuka.

Nakon što je 4.6.2024. Ured za reviziju institucija u FBiH objavio prvi, obavezni, „paket“ od 19 izvještaja o provedenoj finansijskoj reviziji za 2023. institucija entiteske zakonodavne i izvršne vlasti u FBiH (Parlamenta, Predsjednika i dva potpredsjednika FBiH, Generalnog sekretarijata i 16 ministarstava Vlade FBiH), sedam dana kasnije nastavlja sa realizacijom svog ambicioznog plana od 107 finansijskih revizija planiranih za ovu godinu.

11.6., naime, objavljeni su izvještaji za dva javna preduzeća („Hrvatske pošte“ d.o.o. Mostar i „BH Pošte“ d.o.o. Sarajevo), dva javne zdravstvene ustanove (Dom zdravlja „Izudin Mulabećirović – Izo“ Tešanj i Dom zdravlja Lukavac), te, Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Čime je Ured za reviziju institucija u FBiH došao do 22% realizacije svog plana.

U pomenute domove zdravlja revizori su ušli prvi put od konstituisanja Ureda za reviziju 2000. godine, u poštama je prethodna revizija bila ona za 2019., a u Službi za zapošljavanje TK za 2021.

Nijedan od domova zdravlja nije dobio pozitivnu ocjenu ni za jednu komponentu finansijske revizije – ni za finansijske izvještaje ni za usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima. A dobili su izuzetno velik broj preporuka za otklanjanje uočenih nedostataka, grešaka i nezakonitosti – tešanjski 22 a lukavački čak 29.

Služba za zapošljavanje TK, kao i 2 godine ranije, dobila je pozitivno mišljenje za finansijske izvještaje a mišljenje s rezervom za usklađenost sa zakonima (oba sa dodatnim “skretnjem pažnje”). I, u ovoj grupi izvještaja, najmanji broj preporuka – “svega” 9. Što je za 2 manje nego u prethodnoj reviziji.

Interesantno je da obje pošte – i „Hrvatske pošte“ d.o.o. Mostar i „BH Pošta“ d.o.o. Sarajevo – imaju i identične ocjene (obje pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje za finansijske izvještaje a mišljenje s rezervom za usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima) i identičan broj preporuka (po 12) a i dobar broj identičnih primjedbi i preporuka revizora.

Faktički jedina je razlika, u kontekstu revizije, to da su “Hrvatske Pošte” zadržale stanje detektovano pri prethodnoj, finansijskoj reviziji za 2019., i što se tiče ocjena i broja preporuka, dok “BH Pošta” u posljednjoj reviziji bilježi pogoršanje, jer je u prethodnoj reviziji imala obje pozitivne ocjene i tri puta manje preporuka.

(T.H., Revizije info)