Komentari i analize

PREKO 250 IZVJEŠTAJA IZ 3 GODINE RADA UREDA ZA REVIZIJU PRED VRATIMA PARLAMENTARNE KOMISIJE KOJA JOŠ NIJE POČELA SA RADOM

Parlament FBiH, tj. njegova oba doma su, umjesto početkom 2023., izabrali članove Zajedničke parlamentarne komisije odgovorne za reviziju tek na sjednicama održanim 28.05 i 12.06.2024. a odluka o tome je u petak 21.06. objavljena i u Službenim novinama Federacije. Ali još uvijek nije zakazana konstitutivna sjednica Komisije.

Skandal iz prethodnog mandata, kada je Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju u Federaciji BiH, umjesto na samom početku prve godine, imenovana tek sredinom druge godine rada Parlamenta u tom mandatu, ponavlja se i u aktuelnom mandatu. Razlika je skoro zanemariva – u mjesec i po. Parlament je prije 4 godine sa izborom članova ove komisije završio 29.07. a ove 12.06.

Razlozi ovog neprihvatljivog kašnjenja su skoro identični – političke opstrukcije u radu Parlamenta i stavljanje uskostranačkih i ličnih interesa ispred interesa društva i države.

I posljedice su identične – obesmišljavanje godina rada revizora, gomilanjem njihovih izvještaja „pred vratima“ nepostojeće, tj. nekonstituisane, komisije. I nevršenje od strane Parlamenta njegove projektovane društvene uloge u kontekstu revizije.

U aktuelnom slučaju, Ured za reviziju institucija u FBiH je na adresu Komisije odgovorne za reviziju poslao preko stotinu izvještaja iz finansijske revizije za 2021., isto toliko iz finansijske revizije za 2022. a počeo je objavljivati i, po planu za 2024., objavio već 24 izvještaja iz finansijske revizije za 2023. (među kojima su izvještaji za kompletnu zakonodavnu i izvršnu vlast FBiH). Sa izvještajima o provedenim revizijama učinka, pregledima realizacije preporuka i zbirnim godišnjim izvještajima, radi se o preko 250 izvještaja iz 3 različite godine. Koje su Komisija i Parlament, uz organizovanje javnih saslušanja za institucije koje nisu dobile pozitivnu ocjenu, trebali redovno, svake godine, da razmatraju, donose određene zaključke, prate realizaciju preporuka i tih zaključaka, te, preduzimaju mjere iz svoje nadležnosti, uključujući sankcije, u cilju otklanjanja nedostataka u radu institucija, na koje su ukazali revizori.

I sav taj posao ih čeka, dok se procedura i dalje „razvlači“.

Naime, Parlament, tj. njegova oba doma su izabrali članove Komisije na sjednicama održanim 28.05 i 12.06. a odluka o tome je u petak 21.06. objavljena i u Službenim novinama Federacije.

Ali još uvijek nije zakazana konstitutivna sjednica Komisije, pa čak na njenoj zvaničnoj web stranici nisu ažurirani podaci i objavljen njen aktuelni sastav.

Pritom, podsjetimo, Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta FBiH u prethodnom mandatu, iako suodgovoran za ogroman vakuum u radu te komisije, nije imao sumnje da se radi o “radnom tijelu koje je neophodno za funkcionisanje Parlamenta i sistema i samog instituta revizije”.

(N.N., Revizije info)