Priče u fokusu

SPORNO IMENOVANJE GLAVNE REVIZORKE BRČKO DISTRIKTA – ČEKA SE ODLUKA KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE SUKOBA INTERESA

Glavna revizorka Brčko distrikta Selma Šadić
“Postoji osnovana sumnja da je imenovana Selma Šadić, Glavni revizor u Kancelariji za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH, kao nosilac javne funkcije, prekršila odredbe člana 5 Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Brčko distrikta BiH…”, navodi se u obrazloženju odluke o pokretanju postupka Komisije za odlučivanje o sukobu interesa.

Međunarodna organizacija vrhovnih revizorskih institucija INTOSAI nezavisnost tretira kao ključni preduslov za profesionalno obavljanje revizije i ispunjavanje njene projektovane društvene uloge.

Zato je i sukob interesa kod revizora, a pogotovo čelnih ljudi institucija zaduženih za eksternu reviziju javnog sektora, potpuno neprihvatljiv. Što je, uostalom, tretirano i zakonom.

A osnovana sumnja da je, novi glavni revizor (tj. revizorka) Brčko distrikta, Selma Šadić, koja je 22. decembra prošle godine, odlukom Skupštine distrikta imenovana na ovu funkciju, na mandat od 7 godina, u sukobu interesa, navela je Komisiju za odlučivanje o sukobu interesa Brčko distrikta da, pokrene postupak protiv nje.

U prije dva dana objavljenom zaključku o pokretanju postupka, potpisanom 4.2.2022. od predsjednice Komisije za odlučivanje o sukobu interesa Admire Mujić, navodi se:

“Član 5. Stav (5) Zakona o sprječavanju sukoba interesa u institucijama Brčko distrikta BiH, propisuje da je članstvo u organima upravljanja, nadzora, rukovođenja u pravnim licima koja su osnovana od strane organa i institucija na bilo kojem nivou vlasti u BiH, nespojivo sa obavljanjem javne funkcije, dok član 5 stav (8) istog Zakona, propisuje da je obavljanje javne funkcije nespojivo ako je član uže porodice nosioca javne funkcije član organa iz stave (5) ovog člana.”

“U skladu sa navedenim, postoji osnovana sumnja da je imenovana Selma Šadić, Glavni revizor u Kancelariji za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH, kao nosilac javne funkcije, prekršila odredbe člana 5 Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Brčko distrikta BiH…”, navodi se, dalje, u obrazloženju odluke o pokretanju postupka.

Prethodno je Komisija za odlučivanje o sukobu interesa izvršila provjeru navoda iz prijave koju je Komisiji za izbor glavnog revizora i dva zamjenika glavnog revizora Skupštine Brčko distrikta BiH, podnio bivši glavni revizor Nekir Suljagić, koji je osim ove prijave, pokrenuo i upravni spor pred sudom. Naime, ex Glavni revizor Suljagić je takođe učestvovao na konkursu, nakon što mu je istekao prvi sedmogodišnji mandat, ali je od strane Komisije za izbor bio ocijenjen slabije od Selme Šadić (on je dobio ocjenu 4,85 a ona 5,0).

Komisija za odlučivanje o sukobu interesa, nakon provjere podataka, utvrdila je da je muž Selme Šadić. Ibrahim Šadić, od 30.3.2021. godine, član upravnog odbora JZU “Zdravstveni centar Brčko”, imenovan na period od 4 godine. I konstatovala da “do današnjeg dana nije bilo promjena u odnosu na sastav Upravnog odbora JZU “Zdravstveni centar Brčko”, niti ostavki, niti novih imenovanja.”

Komisija, s druge strane, u odluci o pokretanju postupka, nije spomenula činjenicu da je bivši glavni revizor u svojoj prijavi naveo da postoji dupli sukob interesa. Odnosno da je osim što je muž nove Glavne revizorke član upravnog odbora institucije koja je predmet revizija, njegov brat Sead Šadić, u trenutku njenog imenovanja na funkciju glavne revizorke vršio funkciju šefa Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko distrikta BiH.

Uglavnom, gospođa Šadić, Glavna revizorka Brčko distrikta, pozvana je da u roku od 15 dana od prijema Zaključka Komisije dostavi pisano izjašnjenje, o navodima iz zaključka, a po isteku roka tročlana Komisija za odlučivanje o sukobu interesa, u sastavu Admira Mujić, Lepa Božić i Ružica Marković, će zakazati sjednicu, na kojoj bi trebalo da se donese konačna odluka o ovom slučaju.

Dodajmo da je Komisija, u svom zaključku o pokretanju postupka, istakla i da “Član (7) Zakona propisuje da je nosilac javne funkcije podnosi ostavku na svaku od nespojivih i nedozvoljenih funkcija najkasnije u roku od 3 dana od dana preuzimanja javne funkcije.”

(N.N., Revizije info)