Komentari i analize

NIJEDNO OD 12 ODJELJENJA VLADE BRČKO DISTRIKTA NIJE DOBILO POZITIVNU OCJENU REVIZORA

U nekoj normalnijoj zemlji, nakon ovakvih rezultata revizije, slijedila bi press konferencija Vlade, na kojoj bi načelnici svih odjeljenja objasnili zašto stanje u njihovim odjeljenjima nije pozitivno i zašto je realizacija preporuka na tako niskom nivou. A onda bi neki od njih podnijeli ostavku iz moralnih razloga ili bili smijenjeni. No, na njihovu sreću (a nesreću građana ove zemlje), u partokratskom društvu rezultati nisu bitni, bitna je samo odanost partiji i njenom vođi.

Objavljivanjem izvještaja o finansijskoj reviziji Odjeljenja za obrazovanje, 24.11.2023., Ured za reviziju javne uprave i institucija Brčko distrikta završio je rad na finansijskoj reviziji za 2022. svih 12 odjeljenja Vlade Brčko distrikta. Ostalo je još da se objavi izvještaj o finansijskoj reviziji Ureda gradonačelnika, koji je jedan od 4 još neobjavljena izvještaja (od 32 koliko ih je planirano za ovu godinu).

Rezultat provedene revizije je zaključak o pogoršanju poslovanja Vlade, tj. njenih odjeljenja, u 2022. godini, u kontekstu koji analiziraju revizori.

Naime, dok su u prethodnoj finansijskoj reviziji, za 2021., tri odjeljenja Vlade dobila pozitivnu ocjenu revizora za svoje finansijsko poslovanje i reviziju usklađenosti poslovanja s važećim zakonskim i drugim relevantnim propisima, u finansijskoj reviziji za 2022. – nijedno odjeljenje nije dobilo pozitivnu ocjenu.

Svih 12 dobili su “mišljenje s rezervom”. Uključujući  Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko pravne poslove, Odjeljenje za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja i Odjeljenje za evropske integracije i međunarodnu saradnju, koja su u prethodnoj reviziji dobila “pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje”.

11 od 12 odjeljenja u finansijskoj su reviziji za 2022. od revizora dobila više preporuka za otklanjanje uočenih nepravilnosti, grešaka i nezakonitosti, nego u prethodnoj, finansijskoj reviziji za 2021. Samo je Odjeljenje za obrazovanje u posljednjoj reviziji dobilo manje preporuka – 21, u odnosu na prethodnih 33. Pri čemu treba naglasiti da je tih 33 preporuke bio negativni rekord u finansijskoj reviziji za 2021.

Inače, ukupan broj preporuka koje je, u finansijskoj reviziji za 2022., dobilo svih 12 odjeljenja Vlade Brčko distrikta je 288. Što je za 35% više nego u prethodnoj, finansijskoj reviziji za 2021. (ne računajući nerealizovane preporuke iz finansijskih revizija za 2020. i 2019.)

U više navrata smo naglasili da je loša realizacija revizorskih preporuka u Brčko distriktu jedan od ozbiljnih problema, koji je prepoznat i od strane EU institucija i u vezi koga su domaćim institucijama dati određeni zadaci u predpristupnim pregovorima.

Konkretno, kada govorimo o odjeljenjima Vlade Brčko distrikta, od 214 preporuka datih u prethodnoj reviziji, za 2021., za godinu dana realizovano je svega njih 47, odnosno 22%. Još 45, odnosno 21% realizovano je djelimično, a 122, ili čak 57%, vodi se kao nerealizovano.

Pritom, otprilike još toliko (127) je preporuka iz finansijske revizije za 2020. i 2019. koje još uvijek nisu realizovane. Tako da je ukupan broj preporuka iz prethodnog perioda (tj. posljednje 3 godine), za koje je, za vrijeme rada na finansijskoj reviziji za 2022., utvrđeno da su nerealizovane, zapravo – 249.

Po odjeljenjima, realizacija se kreće od svega 5% (1 realizovana od 21 ukupno) Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge do 43% (9 od 21) Odjeljenja za stručne i administrativne poslove. No, kad dodamo i nerealizovane mjere iz prethodnih godina, procenat realizacije je još lošiji: 3% Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge (1 od 34) do 30% (9 od 30) Odjeljenja za stručne i administrativne poslove.

Dok čekamo izvještaj o finansijskoj reviziji Ureda gradonačelnika, napomenimo da je ovaj ured za finansijsku reviziju za 2021. takođe dobio mišljenje s rezervom, sa 21 preporukom za otklanjanje nedostataka, grešaka i nezakonitosti, a da je od prethodno dobijenih 18, za godinu dana u potpunosti realizovao svega 3.

Uglavnom… loše. Odnosno, još gore. U nekoj normalnijoj zemlji, nakon ovakvih rezultata revizije, slijedila bi press konferencija Vlade, na kojoj bi načelnici svih odjeljenja objasnili zašto stanje u njihovim odjeljenjima nije pozitivno i zašto je realizacija preporuka na tako niskom nivou. A onda bi neki od njih podnijeli ostavku iz moralnih razloga ili bili smijenjeni. No, na njihovu sreću (a nesreću građana ove zemlje), u partokratskom društvu rezultati nisu bitni, bitna je samo odanost partiji i njenom vođi.

(N.N., Revizije info)