Komentari i analize

MJESEC DANA DO KRAJA GODINE, REVIZORIMA RS OSTALO JE NEOBJAVLJENO JOŠ 14 OD 86 PLANIRANIH IZVJEŠTAJA O FINANSIJSKIM REVIZIJAMA ZA 2022.

Jovo Radukić, Glavni revizor Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske
Za 72 dosad revidirana subjekta revizori su dali 678 preporuka, za otklanjanje uočenih nedostataka, grešaka i nezakonitosti. Najviše Opštini Modriča – 22, te, Gradu Zvorniku, bolnicama u Gradišci i Zvorniku i DZ Vlasenica, po 21.

Od 31.03., kada je objavljeno prvih 9 izvještaja o provedenoj finansijskoj reviziji za 2022., do 07.11. kada je objavljen zasad posljednji iz Plana za 2023., Glavna služba za reviziju javnog sektora RS objavila je ukupno 72 izvještaja. Što je 84% od planiranog za ovu godinu.

Mjesec dana do kraja godine, nerealizovano još 14 planiranih izvještaja o finansijskim revizijama za 2022. – za opštine Čajniče, Čelinac, Lopare i Pelagićevo, domove zdravlja u Berkovićima, Gacku, Milićima i Nevesinju, 3 javna komunalna preduzeća – „Progres“ Doboj, „Komunalne usluge“ Prijedor i „Gradsko groblje“ Banjaluka, te, za JU Dom za starija lica Prijedor, Gerontološki centar Banjaluka i Centar za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Banjaluka.

Od 72 dosad revidirana subjekta samo četvrtina (njih 18) je dobila pozitivnu ocjenu za obje komponente finansijake revizije – i za finansijske izvještaje i usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima.

Jedan subjekt – JZU Bolnica Gradiška – je dobio negativno mišljenje za obje komponente finansijske revizije a tri – Dom zdravlja Srebrenica, Lutrija RS a.d. Banjaluka i JKP Sokolac – negativno mišljenje za finansijske izvještaje a mišljenje s rezervom za usklađenost. Ostale institucije su dobile ili oba mišljenja s rezervom ili jedno mišljenje s rezervom a drugo pozitivno.

Za 72 dosad revidirana subjekta revizori su dali 678 preporuka, za otklanjanje uočenih nedostataka, grešaka i nezakonitosti. Najviše Opštini Modriča – 22, te, Gradu Zvorniku, bolnicama u Gradišci i Zvorniku i DZ Vlasenica, po 21.

Od 72 subjekta za koje su objavljeni izvještaji o provedenoj finansijskoj reviziji za 2022. u njih 25 revizija je obavljena prvi put. Za 47 kojima ovo nije prva revizija, u prethodnim revizijama su date 304 preporuke. Od čega je u međuvremenu u potpunosti realizovano njih 171, odnosno 56%.

Napomenimo da je prethodnih godina Glavna služba za reviziju bila jedina revizorska institucija u BiH koja je kasnila sa realizacijom svog godišnjeg plana.

(T.H., Revizije info)