Komentari i analize

NAKON NEGATIVNIH REVIZORSKIH IZVJEŠTAJA, OPOZICIONI POSLANIK U NSRS I LIDER LISTE ZA PRAVDU I RED PODNIO KRIVIČNE PRIJAVE PROTIV DIREKTORA BOLNICA U FOČI I TREBINJU

No, ni u Pandemiji, pod mnogo ozbiljnijim tužbama, ni sada, zbog negativnih revizorskih izvještaja, direktori bolnica, a ni ministar zdravlja, nisu podnijeli niti podnose ostavke.

Kad sistem ne funkcioniše sam od sebe, onda građani, nvo i opozicija pokušavaju da ga pokrenu “na guranje”.

U situaciji kad Odbor za reviziju Narodne skupštine Republike Srpske ne funkcioniše već više od godinu dana (zbog opstrukcija vladajuće većine), kad oni koji bi trebali da budu predmet istrage i sankcija, Skupštinu koriste za vrijeđanje revizora, relativiziranje problema u ustanovi za čiji su rad odgovorni i predstavljanje problema kao “lokalnog”, o kome ne treba da se razgovara u entitetskom parlamentu i kad tužilaštva ne pokazuju namjeru da reaguju “po službenoj dužnosti”, Lista za pravdu i red Nebojše Vukanovića, osjetila je potrebu da sama reaguje na revizorske izvještaje o bolnicama u Foči i Trebinju, objavljene desetak dana prije i desetak dana poslije Nove godine.

Uz Dom zdravlja u Čajniču, bolnice u Foči i Trebinju su, naime, jedini, od 77 subjekata nad kojim je provedena finansijska revizija za 2021. koji su dobili negativnu ocjenu revizora, i to za obje komponente finansijske revizije – i za finansijske izvještaje i za usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima.

Detektovano je kršenje čitavog niza zakona – Zakona o javnim nabavkama, Zakona o radu, Zakona o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva RS, Zakona o porezu na dohodak, Zakona o doprinosima, Zakona o računovodstvu i reviziji RS. A konstatovano je i katastrofalno stanje u finansijskim izvještajima i kršenje čitavog niza međunarodnih račuvodstvenih standarda i pravilnika.

Iako Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske ima zakonsku obavezu da “U slučaju izražavanja negativnog revizorskog mišljenja o sprovedenoj finansijskoj reviziji, kopiju dijela revizorskog izvještaja označenog nazivom ”Izvještaj glavnog revizora”, obavezno dostavi Glavnom republičkom tužiocu Republike Srpske”, Nebojša Vukanović je, ispred svoje Liste – izražavajući nepovjerenje u Glavnog revizora (koga nastavlja da zove “revizorom mafije”) – i sam dostavio te izvještaje Tužilaštvu, uz krivične prijave protiv direktora pomenutih javnih zdravstvenih ustanova u Foči i Trebinju, Radmila Marića i Nedeljka Lambete.

Na press konferenciji, povodom podnošenja ovih krivičnih prijava, održanoj 17.01., Vukanović se posebno fokusirao na direktora trebinjske bolnice Nedeljka Lambetu, podsjetivši da su protiv njega (i trojice njegovih prethodnika) već podnosili krivičnu prijavu, u oktobru 2021., povodom Afere “Kiseonik”, odnosno zbog ugrožavanja zdravlja pacijenata, zbog korištenja industrijskog umjesto medicinskog kiseonika, ali da ih niko iz Tužilaštva nije saslušao, niti su bilo šta pokrenuli. Naprotiv, jedna od najvećih afera u istoriji Republike Srpske (jer se ispostavilo da trebinjska bolnica nije izuzetak nego pravilo) zataškana je pričom o “vraćanju nadležnosti” i prijetnjama otcjepljenjem.

Vukanović je džaba tada ukazivao da “imamo rekordnu smrtnost u Evropi, među 3 najveće u svijetu, upravo zbog lošeg stanja u zdravstvenom sistemu.”. Tvrdio da je od 40 pacijenata na invenzivnim respiratorima u bolnici u Trebinju svih 40 preminulo. I tražio istragu. Dajući argumente i za sumnju da se u pozadini svega krije ozbiljna korupcija i sistematska pljačka javnih sredstava (između ostalog da je tehnički kiseonik, plaćan skuplje od medicinskog).

No, ni tada, pod mnogo ozbiljnijim tužbama, ni sada, zbog negativnih revizorskih izvještaja, direktori bolnica, a ni ministar zdravlja, nisu podnijeli niti podnose ostavke.

Tim povodom je Vukanović podsjetio i na slučaj dobojskog direktora bolnice, koji “Priznao je krivično djelo, osuđen je pravosnažno (zbog korupcije i zloupotrebe položaja u pandemiji) direktor opšte bolnice u Doboju i dan danas se nalazi na toj funkciji. Što je nevjerovatna drskost.”

Vukanović je i ovaj put – kao i pri podnošenju krivične prijave 2021. – ukazao da odgovornost nije samo na konkretnim imenovanim osobama, nego na politici, odnosno stranci koja ih je postavila na ta mjesta i na sistemu koji umjesto sposobnih, na odgovorna mjesta postavlja podobne i poslušne.

“Za sve ovo što se događa, meni je žao gospodina Lambete, kao i drugih kadrova u Trebinju, koji su žrtve kriminala i neodgovornosti čovjeka koji je sve osmislio, a to je Luka Petrović, predsjednik gradskog odbora SNSD-a i generalni sekretar vladajućeg SNSD-a. On postavlja nesposobnjakoviće, neškolovane ljude, bez ikakve biografije, bez ikakvog znanja na ključne pozicije. I u Hidroelektranama na Trebišnjici i u Elektroprivredi RS, drugim zavisnim preduzećima, pa do čela Grada, gdje mu se nalazi kum, koji takođe ima spornu diploma, ili gospodina Lambete. Oni su samo poslušnici i rade ono što im se kaže.”

“Zloupotrebe, kršenje zakona i kršenje protokola i procedura je posebno opasno kad se radi u zdravstvenom sistemu”, naglasio je Vukanović, ocijenivši neprihvatljivim pokušaje od strane lokalnog SNSD-a da pravdaju direktora bolnice, tvrdnjama da jesu revizorski izvještaji negativni, ali da je on poboljšao nivo usluga u Bolnici. Šta bi tek bilo da ga nije poboljšao?, rekli bi cinici.

Vukanović je na press konferenciji pohvalio revizore koji su, kako tvrdi, izdržali političke i pritiske čelnog čovjeka Glavne službe da negativnu ocjenu zamijene “mišljenjem s rezervom”.

“Sad je na Tužilaštvu…”

(N.N., Revizije info i Antikorupcija)