Novosti

NACIONALNI PARKOVI IGNORIŠU PREPORUKE REVIZORA – I „SUTJESKA“ I „KOZARA“ DOBILE NEGATIVNE OCJENE REALIZACIJE RANIJE IM DATIH PREPORUKA

Treća ustanova sa negativnom ocjenom za realizaciju preporuka ove godine - a za preporuke iz finansijske revizije za 2017. - je Republička uprava civine zaštite RS, koja je, od ukupno 4 joj date preporuke, za 4 godine u potpunosti realizovala samo jednu.

Glavna služba za reviziju javnog sektora u Republici Srpskoj, zadnjeg radnog dana protekle sedmice objavila je 4 izvještaja, planirana svojim programom rada za ovu godinu.

3 se odnose na provedene finansijske revizije za 2021. (opština Kostajnica, Rudo i Ljubinje), čime je Glavna služba došla do ukupno 54 do sada završene finansijske revizije za ovu godinu i objavljena izvještaja o njima.

Toliko je do sada realizovao i Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH. Ali je njegov plan za ovu godinu mnogo ambiciozniji od plana revizora drugog entiteta. Naime, Glavna služba je u 2022. godini planirala realizovati finansijsku reviziju 77 različitih subjekata, dok je plan Federalnih revizora čak 103, odnosno za trećinu veći.

Pored ova tri izvještaja o izvršenim finansijskim revizijama, 12.08. objavljen je i jedan izvještaj o pregledu provođenja preporuka finansijske revizije provedene u ranijim godinama. Deseti ove godine.

Konkretno, radi se o Izvještaju o statusu preporuka datih prilikom finansijske revizije za 2018. godinu Javne ustanove Nacionalni park „Sutjeska“ Tjentište.

U prvoj i dosad jedinoj finansijskoj reviziji ove javne ustanove, ona ni za jednu komponentu finansijske revizije nije dobila pozitivnu ocjenu. Nego je i za finansijske izvještaje i za usklađenost poslovanja sa zakonima dobila mišljenje s rezervom (sa dodatnim “skretanjem pažnje” za Usklađenost).

Te, uz konstataciju o kršenju niza zakonskih i podzakonskih akata (Zakona o javnim nabavkama, Zakona o budžetskom sistemu RS. Zakona o platama zaposlenih u javnim službama RS, Zakona o nacionalnim parkovima,…), dobila 10 preporuka za otklanjanje uočenih nepravilnosti, grešaka i nezakonitosti.

Tri godine kasnije, provjeravajući dosadašnju realizaciju datih preporuka, revizori su konstatovali neodgovoran odnos rukovodstva Nacionalnog parka “Sutjeska”, koje je od deset datih preporuka u potpunosti realizovalo tek njih 3. A još 4 tek djelimično.

Zbog ovoga je donešen “Negativan zaključak o provođenju preporuka”.

Kuriozitet je da je istu (negativnu) ocjenu realizacije datih preporuka, u nešto ranije objavljenom izvještaju, dobio još jedan nacionalni park u kome je izvršena finansijska revizija za 2018. – JU Nacionalni park “Kozara” Prijedor (koji je od ukupno 11 preporuka datih prije 3 godine proveo 4, djelimično proveo 5, a 2 preporuke još uvijek nisu provedene).

A treća ustanova sa negativnom ocjenom za realizaciju preporuka ove godine (a za preporuke iz finansijske revizije za 2017.) je Republička uprava civine zaštite RS (koja je od ukupno 4 joj date preporuke, za 4 godine, u potpunosti realizovala samo 1, još jednu djelimično, a dvije su nerealizovane.

Od ostalih institucija, za koje su dosad objavljeni izvještaji o realizaciji preporuka datih u finansijskim revizijama obavljenim u nekoj ranijoj godini – 4 institucije su dobile “pozitivan zaključak o provođenju preporuka” a 3 “zaključak s rezervom”.

(T.H., Revizije info)