Novosti

NA SUTRAŠNJOJ SJEDNICI KOMISIJE ZA FINANSIJE I BUDŽET DRŽAVNOG DOMA NARODA – O NUKLEARNOJ SIGURNOSTI I INCIDENTNOM ZAGAĐIVANJU MORA

Nakon što su prošle sedmice taj posao završili Komisija za finansije i budžet Predstavničkog doma državnog parlamenta, a potom i sam Predstavnički dom, u četvrtak, 04.03., i Komisija za finansije i budžet Doma naroda će se na svom dnevnom redu imati izvještaje o revizijama učinka, izvršenim od strane Ureda za reviziju institucija BiH, na temu „Aktivnosti institucija BiH na osiguravanju radijacione i nuklearne sigurnosti“ i „Pretpostavke za efikasno upravljanje intervencijama u slučaju incidentnog zagađenja mora“.

Prvi od ova dva izvještaja aktuelan je zbog problema sa planovima Republike Hrvatske, da na Trgovskoj gori, u blizini granice sa BiH, izgradi skladište ili odlagalište radioaktivnog otpada. A drugi je zanimljiv, između ostalog, zato što se radi o izvještaju o reviziji koja je provedena u sklopu projekta paralelne revizije učinka koju provode vrhovne revizorske institucije 6 zemalja koje imaju izlaz na Jadransko more: Albanije, Crne Gore, BiH, Hrvatske, Slovenije i Italije.

Pored ovih izvještaja o provedenim revizijama učinka, Ureda za reviziju institucija BiH, na dnevnom redu 18. sjednice Komisije za finansije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH su i Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period januar – juni 2020. godine, te informacije o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve, za period januar – juni 2020. i period januar – septembar 2020. godine.

(Revizije info)