Komentari i analize

NA LOŠE STANJE U RUDNICIMA I ELEKTROPRIVREDI, OD 2016. GODINE UPOZORAVA I URED ZA REVIZIJU: EP I 7 OD 8 RUDNIKA DOBILI NEGATIVNE OCJENE!

Što se tiče rudnika, uz brojne druge primjedbe, revizori su kod većine njih registrovali da im se gubitak ili opasno približava ili čak premašuje vrijednosti ukupnog kapitala. I da se protiv njih vodi značajan broj sudskih sporova čija je ukupna vrijednost i po nekoliko desetina miliona KM. I upozorili da njihov ovakav izuzetno težak finansijski položaj ukazuje na "postojanje značajne neizvjesnosti u pogledu njegove sposobnosti da nastave sa vremenski neograničenim poslovanjem".

Aktuelni protesti rudara pred Federalnom Vladom i nagomilani problemi u njihovoj pozadini, samo su logični rezultat dugogodišnjeg lošeg upravljanja rudnicima, za koje odgovornost snose i neposredna rukovodstva i Elektroprivreda i Vlada.

Na neke od uzroka ovog stanja već godinama upozoravaju i federalni revizori.

Naime, od 2016. godine, od 8 rudnika uglja u kojima je izvršena finansijska revizija, čak njih 7 su dobila negativnu ocjenu, od čega 6 čak za obje komponente finansijske revizije – i za finansijske izvještaje i za usklađenost sa zakonima i drugim propisima. RMU „Kakanj“ d.o.o. Kakanj, RMU „Breza“ d.o.o. Breza, RMU „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik – Bila, Rudnici „Kreka“ d.o.o. Tuzla, RMU „Zenica“ d.o.o. Zenica, RMU “Banovići” d.d. Banovići, dobili su po dvije negativne ocjene od Ureda za reviziju, dok je RMU „Đurđevik“ d.o.o. Đurđevik dobio negativno mišljenje za finansijske izvještaje a mišljenje s rezervom za usklađenost, a Rudnik „Gračanica“ d.o.o. Gornji Vakuf – Uskoplje, kao izuzetak, dobio pozitivnu ocjenu za finansijske izvještaje a mišljenje s rezervom za usklađenost sa zakonima).

Ukupni neto akumulirani gubitak ovih 8 rudnika, koji su revizori registrovali, iznosio je preko 820 miliona KM.

Pri tome je, i Elektroprivreda BiH, u posljednjem ciklusu finansijskih revizija, za 2020. godinu, takođe dobila negativnu ocjenu revizora – za finansijske izvještaje! (A mišljenje s rezervom sa skretanjem pažnje za usklađenost sa zakonima.) Realizovavši, od prethodne revizije, za 2017. godinu, svega četvrtinu tada joj datih preporuka za otklanjanje uočenih nedostataka i nezakonitosti.

A podsjetimo, u 2009. godini, Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o prijenosu udjela Federacije BiH u rudnicima uglja u Federaciji na JP Elektroprivreda BiH d. d. Sarajevo, a Skupština ovog društva je u istoj godini, donijela Odluku o preuzimanju udjela Federacije BiH u tim rudnicima, te je Društvo preuzelo kontrolu i steklo vlasništvo u rudnicima, ukupne procijenjene vrijednosti udjela od 81.804.238 KM.

U izvještaju o provedenoj finansijskoj reviziji za 2020. Ured za reviziju institucija u FBiH je upozorio da Elektroprivreda “na datum bilansa nije vršila procjenu vrijednosti nadoknadivog iznosa ulaganja u zavisna društva u iznosu od 414.803.402 KM u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardom 36 – Umanjenje imovine. Imajući u vidu da rudnici ostvaruju značajne gubitke, da njihovi akumulirani gubici prelaze osnovni kapital, da kratkoročne obaveze prelaze kratkoročna potraživanja (na šta je Ured ukazivao i pri ranijim revizijama rudnika), ne može se potvrditi vrijednost ulaganja u iznosu najmanje od 401.590.734 KM.”.

Što se tiče rudnika, uz brojne druge primjedbe, revizori su kod većine njih registrovali da im se gubitak ili opasno približava ili čak premašuje vrijednost ukupnog kapitala. I da se protiv njih vodi značajan broj sudskih sporova čija je ukupna vrijednost i po nekoliko desetina miliona KM. I upozorili:

“Ovakav izuzetno težak finansijski položaj Društva ukazuje na postojanje značajne neizvjesnosti u pogledu njegove sposobnosti da nastavi sa vremenski neograničenim poslovanjem”.

Na sva upozorenja, nalaze i ocjene revizora, nadležne institucije su, naravno, ostale nijeme.

Sva ta gomila negativnih ocjena, argumentovanih konkretnim podacima, tužilaštvima nije bila dovoljna za pokretanje istraga i podizanje tužbi. A Vlada…

Kako je naša vlast, i oni koje oni instaliraju na rukovodeća mjesta u javne ustanove i preduzeća navikla da se problemima bavi tek kad oni eskaliraju do te mjere da ih se ni na koji način više ne može “pomesti pod tepih” i ostaviti nekom drugom, da ih rješava u budućnosti, i da se problemima bavi tek površnim otklanjanjem trenutnih posljedica, a ne uzroka, sada smo tu gdje jesmo. I rudari i svi mi ostali. Pred problemima koji bi bili teški i za mnogo ozbiljniju i odgovorniju vlast od naših, koje su navike da sve probleme rješavaju na samo jedan način – dizanjem kredita i startnim unesrećivanjem budućih generacija. I ad-hok rješenjima tipa “drži vodu dok majstori odu”, kojima je, najčešće, jedina svrha da se politički preživi do “hlađenja” narodnog bunta ili da se premosti period do sljedećih izbora. A poslije… kako bude.

(S.Š., Revizije info)