Regija i svijet

I U EU IMA ONIH KOJI BI DA IMPLEMENTIRAJU BALKANSKO PRAVILO “KO JE JAMIO – JAMIO”???

Revizori EU su utvrdili da iako Evropska komisija garantuje tačno i brzo evidentiranje nepravilno potrošenog novca, povrat tog novca često traje predugo a dio se ne vrati nikada. U periodu 2014. – 2022. u svim je područjima prijavljeno 14 milijardi eura takvih nepravilnih rashoda EU. Ako se taj novac ne vrati, to, između ostalog, može biti podsticaj za daljnju neodgovornu potrošnju - upozorili su iz Evropskog revizorskog suda.

„Povrat” finansijskih sredstava EU znači da se zahtijeva povrat dijela ili svih iznosa isplaćenih provedbenoj organizaciji ili korisniku za kojeg se naknadno utvrdilo da se nije pridržavao zahtjeva za finansiranje sredstvima EU. Međutim, nakon što se taj novac isplati, proces za njegov povrat često je dugotrajan ako uopće do toga dođe. Revizori EU-napomenuli su da je od završetka finansiranih aktivnosti obično potrebno od 14 do 23 mjeseca da bi se uopšte izdao nalog za povrat te dodatna tri mjeseca do pet mjeseci prije nego što se povrat ostvari, a pritom se u 1 – 8 % slučajeva od povrata jednostavno odustane.

„Ne bi trebalo štedjeti napore kako bi se bez odgode vratio nepravilno potrošeni novac EU”, izjavio je Jorg Kristijan Petrovič, član Suda zadužen za tu reviziju. „EU to duguje poreznim obveznicima i svaki neuspjeh u povratu novca umanjio bi povjerenje građana EU”.

Prema godišnjem izvještaju Evropskog revizorskog suda za 2022. stopa nepravilne potrošnje povećala se s 3 % budžeta koliko je iznosila 2021. na 4,2 % tokom 2022., zbog čega je efikasan povrat finansijskih sredstava sve veći problem. Međutim, s obzirom na to da Evropska komisija direktno upravlja sa samo 20 % budžeta, može biti teško ukloniti pogreške i ostvariti povrat tih sredstava.

Revizori su utvrdili da do glavnih problema u vezi s povratom sredstava u okviru direktnog i indirektnog upravljanja dolazi zbog dugog perioda između utvrđivanja finansijske nepravilnosti i izdavanja naloga za povrat. Utvrdili su i da su informacije o efektu nekih nepravilnih rashoda u području vanjskih djelovanja nepotpune.

Kako bi se brže ostvario povrat nepravilnih rashoda u području vanjskih djelovanja, revizori su preporučili da se smanji ne samo vrijeme potrebno za utvrđivanje takvih rashoda nego i vrijeme za pokretanje postupaka za povrat. U tu su svrhu predložili da se poboljša planiranje revizijskih aktivnosti i ispita finansijski efekat sistemskih nepravilnih rashoda. Predložili su i da bi trebalo ponovno uvesti podsticaje koji su postojali u prethodnom ciklusu finasiranja kako bi države članice mogle ostvariti povrat finansijskih sredstava u području poljoprivrede. U prethodnom su ciklusu države članice morale u budžet EU vratiti polovinu sredstava u vezi s kojima nisu bile ostvarile povrat u roku od četiri do osam godina.

Revizori su nadalje preporučili da bi Komisija trebala dostaviti tačne i potpune godišnje podatke o rashodima za koje je utvrđeno da su nepravilni i mjerama koje su preduzete za njihovo ispravljanje kako bi se taj proces u budućnosti mogao doraditi.

(ERS, 07.05.2024. / Revizije info)