Regija i svijet

CRNA GORA: NEPOŠTOVANJE ZAKONA POSTALO NAVIKA INSTITUCIJA

Iz državne revizorske institucije Crne Gore su izjavili da se nepoštovanje zakona, najčešće ponavlja kod političkih partija, ali i da državne institucije koje bi trebalo da paze na poštovanje zakona, često budu predmet revizije. Situacija je identična u BiH. Samo što uredi za reviziju u BiH nisu tako kritični prema institucijama koje revidiraju i ne daju toliko negativnih ocjena. Državna revizorska institucija Crne Gore, od početka 2023. dala je 31 negativno mišljenje na poslovanje institucija u ovoj državi. U Bosni i Hercegovini, s druge strane, sve 4 vrhovne revizorske institucije, u 2023. godini, izrekle su negativno mišljenje za svega 21 revidiranu instituciju - Federalna za 15, u RS za 6, a državna i revizorska institucija Brčko distrikta ni za jednu. (Revizije info)

Da je nepoštovanje zakona postalo navika institucija u Crnoj Gori, potvrđuju i brojna negativna mišljenja Državne revizorske institucije – dato je 31 negativno mišljenje, koje se najčešće odnosi na iste obaveze.

“Najčešće nepravilnosti do kojih smo došli kroz postupak revizije su kod javnih nabavki, kod zapošljavanja, posebno su problematični ugovori o djelu jer ugovore o djelu ne poznaje Zakon o radu nego Zakon o obligacionim obavezama. Plaćanje, poreskih obaveza i evidencija izdataka”, kazao je senator Nikola Kovačević.

Nikola Kovačević / Foto: Screenprint TVCG

A najveći broj njih dobili su upravo oni koji bi trebalo da budu primjer ostalima.

“Možda veoma važno da znaju gledaoci da je potrošačka jedinica ‘sudstvo’ dobila negativno mišljenje na pravilnost poslovanja, da je Državno tužilaštvo negativno mišljenje na pravilnost poslovanja i da je Ministarstvo pravde dobilo negativno mišljenje na pravilnost poslovanja. Znači, institucije koje su zadužene da se bave zakonitošću rada i odbranom zakona u Crnoj Gori su dobile na zakonitost negativno mišljenje”, kazao je Kovačević.

Izuzetak nijesu bili ni ministarstva vanjskih poslova, i rada i socijalnog staranja, te Zavod za zapošljavanje. Praksa je da su rukovodeće pozicije u tim institucijama političke, a upravo su stranke te koje ne poštuju propise, kaže sagovornik TVCG.

“Najčešće se ponavljaju nepoštovanja zakona kod političkih partija. Dešavalo se da po tri godine zaredom pojedini politički subjekti dobiju negativno mišljenje i nijesu snosili nikakve posljedice”, navodi on.

Nakon ocjene institucije ili partije imaju priliku da kroz više preporuka dobijenih od DRI-ja, dobiju pozitivno mišljenje. Od početka 2023. kontrolisano je 1.389 preporuka od kojih je 56 odsto u potpunosti realizovano. Dio odgovornosti je i na parlamentu, s kojim DRI, već pet godina ne sarađuje na zadovoljavajućem nivou, što je konstatovano i u izvještaju Evropske komisije.

“Nema dobrog rada DRI bez dobre saradnje sa Skupštinom Crne Gore jer Skupština je ta koja može da da naloge Vladi i drugim državnim organima da sprovode preporuke DRI”, istakao je on.

A jedna od firmi koja je ispunila veći dio preporuka DRI je RTCG.

“Na osnovu razgovora sa kolegama koji su vodili tu reviziju, imam osjećaj da je RTCG ispunila najveći dio preporuka koje su joj date”, kazao je Kovačević.

U Državnoj revizorskoj instituciji kažu da je u Crnoj Gori ukupno 15 odsto izdatih preporuka u fazi realizacije.

(RTCG, 16.05.2024. / Revizije info)