Komentari i analize

HOĆE LI IKO ODGOVARATI ŠTO U KRIZE ULAZIMO NESPREMNI, JER VLAST NE SLUŠA REVIZORE?

Aktuelna kriza ponovo je naglasila važnost robnih rezervi u zemlji. Ali i ponovo ukazala na značaj revizije i primjene revizorskih preporuka od strane institucija. Odnosno na nehat i neozbiljnost ovdašnjih vlasti koje se uporno bave posljedicama a ne uzrocima problema. I ne otklanjaju te uzroke na vrijeme, kada im se na njih ukazuje. Pa su posljedice redovno višestruko veće nego što bi bile da vlast reaguje na vrijeme. No, ovdašnja vlast umjesto da sluša šta im revizori govore, se sa revizorima javno svađa, vrijeđa ih, ignoriše i atakuje na njihovu nezavisnost ili ih – kao svojevremeno u RS – skandaloznim orkestriranim pritiscima i prijetnjama tjera na ostavke. A od osude javnosti zbog stanja u kome se robne rezerve nalaze, brane se proglašavanjem podataka o tom stanju - državnom tajnom.

Federalna direkcija za robne rezerve je, od Ureda za reviziju institucija u FBiH, u posljednjem ciklusu provedenih finansijskih revizija – za 2020. godinu – dobila mišljenje s rezervom za obje komponente finansijske revizije, kao i nakon prethodne revizije, provedene tri godine ranije.

Za otklanjanje uočenih nedostataka, grešaka i nezakonitosti u radu, dobila je čak 21 preporuku, od kojih su većina – ponovljene preporuke iz revizije za 2017., koje u međuvremenu nisu realizovane.

Naime, od 23 preporuke iz finansijske ravizije za 2017. Federalna direkcija za robne rezerve je, do finansijske revizije za 2020. u potpunosti realizovala tek – 3.

Revizori su konstatovali da je Federalna direkcija za robne rezerve, kršila Zakon o budžetima, Zakon o javnim nabavkama, Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH, te, Zakon o federalnim robnim rezervama, u vezi s kojim su eksplicitno naveli:

“Prijedlog srednjoročnog programa robnih rezervi za period od pet godina nije dostavljen Vladi FBiH u skladu sa Zakonom o federalnim robnim rezervama. Zbog toga nije donesen Srednjoročni program federalnih robnih rezervi, kojim se utvrđuje vrsta, količina i vrijednost federalnih robnih rezervi; njihov teritorijalni razmještaj; količina roba za obnavljanje, najmanja količina roba koja mora biti stalno na raspolaganju za potrebe snabdijevanja u slučaju prirodnih i drugih nesreća većeg obima i rata, te broj dana snabdijevanja ovim količinama i uslovi pod kojima se određene vrste i količine federalnih robnih rezervi povjeravaju na skladištenje.”

S druge strane, Republika Srpska, od uništenja, odnosno, stečaja JP “Robne rezerve Republike Srpske”, nema robne rezerve, već “interventne nabavke proizvoda, roba i sredstava u uslovima ozbiljnih poremećaja na tržištu RS-a“.

A pomenute JP “Robne rezerve RS” su, u zadnjoj provedenoj finansijskoj reviziji (za 2015. godinu), od Glavne službe za reviziju javnog sektora RS dobila negativne ocjene za obje komponente finansijske revizije, konstataciju o kršenju više zakona i podzakonskih akata, te, 17 preporuka za otklanjanje uočenih nepravilnosti i nezakonitosti u radu. Koje, dakle, nikad nisu realizovane.

A Vlada koja je uništenje “Robnih rezervi” pravdala “potrebom da se unaprijedi sistem robnih rezervi, te eliminiše slabost prethodnih zakonskih rješenja i da se oblast robnih rezervi definiše na način prilagođen uslovima tržišta”, umjesto da aktuelnu krizu dočekuje sa spremnim, krcatim, skladištima i terminalima, 3. marta 2022. Usvaja “Informaciju o mogućnostima realizacije interventnih nabavki roba, kojom se nalaže nabavka osnovnih životnih namirnica i nafte u iznosu od 15 miliona KM”.

Cinici bi, osim konstatacije da se sa 15 miliona KM ne može učiniti ništa značajno u regulisanju stanja na tržištu, dodali i da je to prilično mala svota za one koji svaku ovdašnju krizu (a njih, kao što znamo ne manjka) koriste da bi se u nju “ugradili”.

(N.N., Revizije info i Antikorupcija)

 

U nastavku, pogledajte prilog BHT1 iz Dnevnika 2, od 15.03.2022.